Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Vill du få dagliga mail om upphandlingar och inköp från både offentlig och privata sektor?
Gratis test
Upphandling
Upphandlare

Drift av bostäder med särskild service

|

LUNDS KOMMUN, LUND

Summering
EU dokumentnr.
N-3569320
Anskaffningsprocedur
Förenklad upphandling
Kontraktstyp
Other
Anbudstyp
Upphandling
Dokument
Meddelande om upphandling
Anbudsfrist
2014-01-30 23:59
Publiceringsdatum
2013-12-19 11:10
Beskrivning
Meddelande om upphandling under tröskelvärdet
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Lunds kommun
Att: Birgitta Petrusson
Box 41
SE-221 00 Lund
Sverige
E-post: birgitta.petrusson@lund.se
I.1.2 Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=47473
I.1.3 Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas
från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=47473&Goto=Docs
I.1.4 Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=47473&Goto=Tender
Avdelning II: Upphandlingen
Ramavtal?
Nej
II.1 Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Drift av bostäder med särskild service
II.2 Beskrivning
Driftsentreprenadupphandling för boende med särskild service.
II.3 Plats
Plats:
Lund
NUTS-kod: SE224, Skåne län
II.4 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 85320000 Socialvård
Tilläggsobjekt: 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
Tilläggsobjekt: 85310000 Socialt arbete
Tilläggsobjekt: 85311000 Social omsorg med inkvartering
II.5 Typ av förfarande
Förenklat förfarande
II.6 Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
KS 2013/1034
II.7 Sista datum
2014-01-30 
II.8 Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud:
2014-04-07
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dizwfxff‏‏‬‎‬‪‪‬‪‬‬‏‬‏‎‏‪‬‎‏
II.14 Datum för införande av denna annons
2013-12-18 
Källa: Visma Commerce

Drift av bostäder med särskild service

|

LUNDS KOMMUN, LUND

Upphandlare
Adress
LUND
E-post

Importera Excel
Versionsändringar
 
Mercell Svenska AB • Kungsgatan 34 • 411 19 Göteborg • • +46 31 36 06 00 0