Information

På grund av inaktivitet kommer du automatiskt att loggas ut inom nedan angiven tid. Klicka på ”Förläng session” för att förlänga din session med ytterligare 30 minuter.

Du loggas automatiskt ut om:

Om du vill undvika att bli automatiskt utloggad kan du bocka i rutan ”Kom ihåg mig” nästa gång du loggar in. Funktionen finns på startsidan vid fältet där du fyller i ditt användarnamn och lösenord

Hem
Tillbaka
Allmän
Allmänt
Upphandlande myndighet
Upphandlingar

Uppsala kommun

Vaksalag. 15
Upphandling

75320 Uppsala
Sverige
Org.nr: 2120003005
Fastighetskontoret
Kommunledningskontoret
samhällsutveckling
Varuanskafningsenheten
Gatu- och samhällsmiljönämnden
Upphandling
Mattias Ljungkvist
Upphandlare
Telefon +46 18 72 71 08 3
E-post E-post mattias.ljungkvist@uppsala.se
Projekt/Förvaltning
Enheten för trafik & samhälle
Enheten för anläggning
Skolfastigheter
Äldreförvaltningen
Sport- och Rekreationsfastigheter
Strategisk avdelning
Upphandlingsenheten
Gata, park, naturavdelningen

Uppsala kommun

Upphandling status
 TypBenämningAnbudsfrist
Tilldelning
Ingenjörstjänster. VA i mark.
Tilldelning
Profilprodukter.
Högt Upphandling
Biblioteksböcker
Avslutad (2011-11-10 23:59)
Högt Tilldelning
OVK – funktionskontroll av ventilationssystem.
Högt Tilldelning
Ingenjörstjänster. Processteknik i VA-anläggningar.
Högt Tilldelning
Ingenjörstjänster. Process- och behandlingsteknik i avfallsanläggningar.
Medelhögt Tilldelning
Avslutad: Pallställ till höglager
Medelhögt Tilldelning
Avslutad: Boende inom socialpsykiatri Vårdsätravägen 76,78 och Rättsbostaden
Lågt Tilldelning
Avslutad: Annonsbilaga
Högt Tilldelning
Avslutad: Sotning (rengöring).
Medelhögt Upphandling
Vidareutbildning socialsekreterare
Avslutad (2012-03-30 23:59)
Medelhögt Upphandling
Gränby ishall - Fuktsakkunnig
Avslutad (2012-03-20 23:59)
Lågt Tilldelning
Avslutad: Drift av café Biotopia
Högt Upphandling
Frågor och svar: Skolskjutstransporter.
Avslutad (2013-06-17 23:59)
Högt Tilldelning
Larmställ till Uppsala Brandförsvar.
Högt Tilldelning
Avslutad: Revisons- och revisionsnära tjänster.
Högt Tilldelning
Avslutad: Eldningsolja, diesel och smörjmedel på bulk.
Högt Tilldelning
Tryckavlastande.
Högt Tilldelning
Arbetskläder: kök och restaurang.
Högt Upphandling
Konsulttjänster för produktionsledning
[1]2345678...
Mercell Svenska AB • Kungsgatan 34 • 411 19 Göteborg • • +46 31 36 06 00 0