Information

På grund av inaktivitet kommer du automatiskt att loggas ut inom nedan angiven tid. Klicka på ”Förläng session” för att förlänga din session med ytterligare 30 minuter.

Du loggas automatiskt ut om:

Om du vill undvika att bli automatiskt utloggad kan du bocka i rutan ”Kom ihåg mig” nästa gång du loggar in. Funktionen finns på startsidan vid fältet där du fyller i ditt användarnamn och lösenord

Hem
Tillbaka
Allmän
Allmänt
Upphandlande myndighet
Upphandlingar

Uppsala kommun

Vaksalag. 15
Upphandling

75320 Uppsala
Sverige
Org.nr: 2120003005
Fastighetskontoret
Kommunledningskontoret
samhällsutveckling
Varuanskafningsenheten
Gatu- och samhällsmiljönämnden
Upphandling
Mattias Ljungkvist
Upphandlare
Telefon +46 18 72 71 08 3
E-post E-post mattias.ljungkvist@uppsala.se
Projekt/Förvaltning
Enheten för trafik & samhälle
Enheten för anläggning
Skolfastigheter
Äldreförvaltningen
Sport- och Rekreationsfastigheter
Strategisk avdelning
Upphandlingsenheten
Gata, park, naturavdelningen

Uppsala kommun

Upphandling status
 TypBenämningAnbudsfrist
Högt Tilldelning
Avslutad: System för digital in- och utalarmering.
Medelhögt Upphandling
Platsbyggda inventarier i huset Lokföraren
Avslutad (2012-01-30 23:59)
Högt Upphandling
Inbrotts- och brandlarm
Avslutad (2012-03-06 23:59)
Högt Tilldelning
Projekt- projekterings- och byggledning. Process- och behandlingsanläggningar.
Högt Tilldelning
Projekt- projekterings- och byggledning. VA i mark.
Högt Tilldelning
Ingenjörstjänster. Styr- och regler (i process- och behandlingsanläggningar).
Lågt Upphandling
Medarbetarundersökning i Uppsala kommun 2012
Högt Tilldelning
Konsulttjänster avseende handledning.
Medelhögt Upphandling
Skatepark
Avslutad (2012-03-01 23:59)
Högt Upphandling
Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
Avslutad (2012-05-02 23:59)
Högt Tilldelning
Avslutad: Ingenjörstjänster, Besiktningar, kontrollansvar.
Högt Tilldelning
Avslutad: Ingenjörstjänster, Kostnadsberäkningar, kalkyl.
Medelhögt Tilldelning
Avslutad: Elevhem
Medelhögt Upphandling
HVB - hem för ensamkommande barn och ungdomar
Avslutad (2012-05-07 23:59)
Högt Tilldelning
Avslutad: Besiktning.
Medelhögt Tilldelning
Avslutad: HVB för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar samt Utslussboende med vuxenstöd
Lågt Upphandling
Inhyrning av förskolelokal
Högt Tilldelning
Lastväxlare med kran.
Högt Tilldelning
Avslutad: Nyinstallation/komplettering brandlarm.
Medelhögt Tilldelning
Avslutad: Projektledning hållbart byggande, Östra Sala backe etapp 1
[1]2345678...
Mercell Svenska AB • Kungsgatan 34 • 411 19 Göteborg • • +46 31 36 06 00 0