Information

På grund av inaktivitet kommer du automatiskt att loggas ut inom nedan angiven tid. Klicka på ”Förläng session” för att förlänga din session med ytterligare 30 minuter.

Du loggas automatiskt ut om:

Om du vill undvika att bli automatiskt utloggad kan du bocka i rutan ”Kom ihåg mig” nästa gång du loggar in. Funktionen finns på startsidan vid fältet där du fyller i ditt användarnamn och lösenord

Vill du få dagliga mail om upphandlingar och inköp från både offentlig och privata sektor?
Gratis test
Upphandling
Upphandlare

Medical consumables

|

Geniko Nosokomeio Larisas

Summering
Annons
Vänligen se förfrågningsunderlaget/beskrivningen för information om var anbudet skall lämnas. Du kan även hitta kontaktuppgifter under fliken "Upphandlare".
Du kan lägga in en påminnelse om upphandlingen i din kalender

Notera att anbudet för denna upphandling inte kan lämnas in via Mercell
Procedur
Öppet förfarande
Contract
Varukontrakt
EU dokumentnr.
357809-2012
Förordning
Europeiska gemenskaperna - inom ramen för GATT
Dokument
Meddelande om upphandling
Tilldelningskriterier
Lägsta pris
Anbudsfrist
2013-01-07 14:30
Dokumentfrist
2013-01-07 14:30
Publiceringsdatum
2012-11-10 04:18
Beskrivning


Original text:‏‏‬‪‪‪‎‎‎‬‬‏‬‪‬‬‪‬‬‎

Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων.

 

Contract notice

Supplies

2012/S 217-357809

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Contact point(s): For the attention of: Telephone: Fax: Geniko Nosokomeio Larisas, Tsakalof 1, Geniko Nosokomeio Larisas, gr.promitheion, 412 21 Larisa, GREECE +30 2410560379 +30 2410259679

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

Description

Medical consumables.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information

IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 7.1.2013 - 14:30

IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate

7.1.2013 - 14:30

IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Greek.Original text:

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

2012/S 217-357809

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Σημείο(α) επαφής: Υπόψη: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τσακαλωφ 1, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, γρ.προμηθειών, 412 21 Λάρισα, ΕΛΛΆΔΑ +30 2410560379, gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr +30 2410259679

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.3) Κύρια δραστηριότητα

Υγεία

I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1) Περιγραφή

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

Προμήθειες

Κωδικός NUTS

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33140000

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8) Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα

II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 2 313 783,11 EUR

II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1

Ονομασία: Αναλώσιμα υλικά αναισθησιολογίας

1) Σύντομη περιγραφή

Ως η διακήρυξη.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33140000

3) Ποσότητα ή έκταση

1 Αεραγωγοί μίας και πολλαπλών χρήσεων στοματοφαρυγγικοί απλοί (ή με CUFF) και ρινοφαρυγγικοί όλα τα νούμερα

α) Μίας χρήσεως στοματοφαρυγγικοί

Νο 000 Ετήσια ποσότητα 9.

Νο 00 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 0 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 1 Ετήσια ποσότητα 50.

Νο 2 Ετήσια ποσότητα 500.

Νο 3 Ετήσια ποσότητα 2500.

Νο 4 Ετήσια ποσότητα 500.

β) Φαρυγγικός αεραγωγός οδηγός ταχείας και τυφλής διασωλήνωσης ετήσια ποσότητα 5

2 Αεροθάλαμος για συσκευή μετάγγισης αίματος (Πανινο Πουαρ) μίας χρήσεως

1) Μίας χρήσεως 500ml ετήσια ποσότητα 30

2) Μίας χρήσεως 1000ml ετήσια ποσότητα 15

3 Ασκοί αναισθησίας μιάς χρήσεως Latex free και χωρητικότητας από 0.5-3L διάμετρος στομίου 22mm.

Νο 0,5 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 0,75 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 1 Ετήσια ποσότητα 15.

Νο 1,5 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 2 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 2,5 Ετήσια ποσότητα 5.

Νο 3 Ετήσια ποσότητα 5.

4 Ασκοί ανανήψεως ενηλίκων (AΜΒU) πολλαπλών και μίας χρήσης.

α)πολλαπλών Ετήσια ποσότητα 4

β)μίας χρήσης Ετήσια ποσότητα 60

5 Ασκοί ανάνηψης παιδών νεογνών AMBU)

1) Μίας χρήσεως ετήσια ποσότητα 15

2)Πολλαπλών χρήσεων ετήσια ποσότητα 4

6 1) Ισοθερμικά πεδία (να είναι τριών επιπέδων, για προστασία από υποθερμία,απομονωτικό,μη αγώγιμο υλικό.Να είναι αντιστατικό,ακτινοδιαπερατό και τριών στρωμάτων)

α) 120 x 210cm Ετήσια ποσότητα 800

2) Ισοθερμικά καπέλα

Παιδών. Ετήσια ποσότητα 10.

7 Βελόνες για ραχιαία αναισθησία μίας χρήσης όλα τα νούμερα

1) Ατραυματικές (Pencil point)

Νο 22G μήκος 90mm±5 Ετήσια ποσότητα 1000.

Νο 25G μήκος 90mm±5 Ετήσια ποσότητα 1000.

Νο 26G μήκος 90mm±5 Ετήσια ποσότητα 50.

Νο 27G μήκος 90mm±5 Ετήσια ποσότητα 100.

2) Βελονες τυπου lancet point

Νο 22G μήκος 90mm±5 Ετήσια ποσότητα 500.

Νο 25G μήκος 90mm±5 Ετήσια ποσότητα 1000.

Νο 27G μήκος 90mm±5 Ετήσια ποσότητα 100.

8 Βελονες επισκληριδιου αναισθησιας 18GX90mm Ετήσια ποσότητα 1000

Ατραυματικη τυπου tuohy: Να είναι ανθεκτική, βαθμονομημένη ανά 10mm σε διάφορα μεγέθη και μήκη, να περιέχει πτερύγια και ενσωματωμένο πλαστικό η μεταλλικό στυλεό.

9 Σετ επισκληρίδιου αναισθησίας ετήσια ποσότητα 300

Πλήρες set που περιλαμβάνει:

Α) Βελόνα επισκληριδίου 18 G μήκους 88mm τύπου Tuohy με πτερύγια, διαβαθμισμένη ανα 1 εκατ.

Β) Σύριγγα 10 ml εντοπισμου επισκληριδίου χώρου με απώλεια αντίστασης.

Γ) Φίλτρο 0,2 mm.

Δ) Καθετήρα επισκληριδίου από πολυαμίδη τύπου Perifix με το πολύ μαλακό άκρο ακτινοσκιερό, μήκους 100εκ, διαβαθμισμένο με τρία πλάγια ανοίγματα.

10 Set συνδυασμενης ραχιαιας και επισκληριδιου.Το set περιλαμβάνει: Ετήσια ποσότητα 150

Α) Βελόνα ραχιαίας με άκρο Pencil Point και το πίσω μέρος να είναι τελείως διαφανές και να υπάρχει δυνατότητα επιλογής ώστε να κλειδώνουν οι δύο βελόνες (ραχιαίας-επισκληριδίου) μεταξύ τους.

Β) Βελόνα επισκληριδίου ατραυματική στο άκρο με δυνατότητα επιλογής στο μήκος 8 cm ή 11 cm.

Γ) Καθετήρα ανθεκτικο διπλωμα ειδικά επεξεργασμένο άκρο (ατραυματικό) και με δυνατότητα παροχής υψηλής ροής υγρού ανα λεπτό.

Δ) Φίλτρο αντιβακτηριδιακό με διηθητική ικανότητα 0,2 mικρα.

Ε) Επίπεδη σύριγγα χωρίς καθόλου αντίσταση.

Στ) Ειδικό στερεωτικό του επισκληριδίου καθετήρα στην πλάτη του ασθενή.

11 Φιλτρα επισκληριδιου, μιας χρήσης σε συσκευασία του ενός. Φίλτρο για επισκληρίδιο καθετήρα υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2mm, ανθεκτικό στην πίεση, ανατομικό δύο οδών, αποστειρωμένο μιας χρήσης. Ετήσια ποσότητα 300

12 Συριγγα επισκληριδιου μεμονωμενη Ετήσια ποσότητα 200

Να είναι σύριγγα 10ml εντοπισμού του επισληριδίου χώρου με απώλεια αντίστασης (Loss of Risistance).

13 Νατρασβεστος για τα αναισθησιολογικά μηχανήματα. Ποσότητα σε kg Ετήσια ποσότητα 1000

14 Κυκλωμα ενηλικων και παιδων με ασκο μιας χρησης (λαστιχα μιας χρησης διαφανη για αναισθησιολογικο μηχανημα)

1)Ενηλικων: Κύκλωμα αναισθησίας με τρείς σωλήνες διαμέτρου 22mm .Οι δύο σωλήνες να έχουν μήκος έως 180cm και ο τρίτος να επεκτείνεται πάνω από 170 cm,με συνδετικό Υ με είσοδο και ασκό 2- 3L. Αποστειρωμένα και με δυνατότητα επιμήκυνσης. (ΣΕΤ) Ετήσια ποσότητα 1500

2)Παιδων:Κύκλωμα αναισθησίας με τρεις σωλήνες. Σωλήνες διαμέτρου 15mm μήκους 2Χ(100-180εκ). και 1X(100-150 εκ.) με συνδετικό Υ με είσοδο και ασκό 0.5- 1L. Αποστειρωμένα και με δυνατότητα επιμήκυνσης (ΣΕΤ) Ετήσια ποσότητα 200

15 Κουβερτες θερμανσης ασθενων με παροχη αερα

1. Κουβέρτα θέρμανσης ασθενών ολόσωμη. Να κατανέμει ομοιόμορφα, σ’ όλη την επιφάνειά της την επιλεχθείσα θερμοκρασία. Να είναι συμβατή σε χρήση με συσκευές θέρμανσης.Nα είναι αρίστης ποιότητας, χαρτί μεγάλης αντοχής.

Ενηλικων Ετήσια ποσότητα 200.

Παιδων. Ετήσια ποσότητα 100.

Κουβέρτα θέρμανσης αέρος άνω σώματος Ετήσια ποσότητα 100.

16 Συνδετικα αναπνευστικων κυκλωματων αποστειρωμενα Από pvc διαφόρων διαμέτρων, ευθεία, γωνιώδη, τύπου τ, με δυνατότητα παροχής οξυγόνου αποστειρωμένα

Ευθεία ετήσια ποσότητα 33.

Γωνιώδη ετήσια ποσότητα 33.

Τύπου τ ετήσια ποσότητα 34.

17 Κυκλωμα αναισθησιας προεκτεινομενο πανω απο 200 cm με συνδετικό "γ", ασκό 2lit και ένα σωλήνα να εκτείνεται πάνω από 100cm, αποστειρωμένο. Ετήσια ποσότητα 1000

18 1) Λαρυγγοσκοπια macintoch: χειρολαβές και λάμες Heine νούμερα: 0,1,2,3,4,5 (σετ) Ετήσια ποσότητα 2

19 Λαρυγγοσκοπια mc coy με σπατουλα νο 3-4 Penlon. (σετ) Ετήσια ποσότητα 4

20 Λαμπες για τα αντιστοιχα λαρυγγοσκοπια Ετήσια ποσότητα 100

21 Λαρυγγοσκοπιο ψυχρου φωτισμου για δυσκολη διασωληνωση με κινητο (προσαρμοζομενο) ακρο σπατουλας macintoh NO 3,5. (σετ) Ετήσια ποσότητα 1

22 Λαρυγγικες μασκες, ατραυματικες, πολλαπλων χρησεων απλες Νο 1 εως 5 Ετήσια ποσότητα 50

23 Ενδοτραχειακος σωληνας τυφλης διασωληνωσης μέσω λαρυγγικής μάσκας Fastrach για την επιτευξη της τυφλης διασωλήνωσης Επαναχρησιμοποιήσιμο υλικό(10 χρήσεις).

Νο 7 Ετήσια ποσότητα 1.

Νο 7,5 Ετήσια ποσότητα 1.

Νο 8 Ετήσια ποσότητα 1.

24 Μασκες για οξυγονωση ασθενους σε ολα τα νουμερα με αεροθαλαμο με η χωρις δακτυλιο

1)Πολλαπλων χρησεων σε ολα τα νουμερα:0-1-2-3-4-5-6 με εσωτερικο δαχτυλιο 22mm

Νο 0 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 1 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 2 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 3 Ετήσια ποσότητα 20.

Νο 4 Ετήσια ποσότητα 20.

Νο 5 Ετήσια ποσότητα 20.

Νο 6 Ετήσια ποσότητα 10.

Παιδιατρικες απο σιλικόνη μη αγώγιμες με εσωτερικό κώνο 22mm Rendell-Baker Sousek Pattern μεγέθη 0,1,2,3 latex free διαφανείς.

Νο 0 Ετήσια ποσότητα 3.

Νο 1 Ετήσια ποσότητα 3.

Νο 2 Ετήσια ποσότητα 3.

Νο 3 Ετήσια ποσότητα 1.

25 Μάσκες για χορήγηση οξυγόνου απλές και ρινικό καθετήρα

1) Μάσκες ενηλικωνκαι απο pvc. Ετήσια ποσότητα 3000

2) Μάσκες παιδων απο pvc. Ετήσια ποσότητα 500

26 Μάσκες για χορήγηση οξυγόνου με υγραντήρα ετήσια ποσότητα 300

27 Μάσκες venturi.Α)ενηλίκων (να φέρει την βαλβίδα όλων των διαβαθμίσεων από 24 έως και 60 %) Ετήσια ποσότητα 300

Β) Παιδων Ετήσια ποσότητα 10.

28 Συσκευή προσδιορισμού σακχάρου αίματος ετήσια ποσότητα 5

29 Οδηγοι τραχειοσωληνων ολα τα νουμερα και μεγεθη. Ετήσια ποσότητα 400

30 Οδηγος για δυσκολη διασωληνωση buji eschmann. 15 Ch x60cm Ετήσια ποσότητα 5

31 PCA αντλιες μιας χρησεως συνεχους εγχυσης φαρμακων (η αντλια να εχει χωρητικοτητα εως 60 ml, εως 105ml, εως 300 ml .το φαρμακο αποθηκευεται σε διαυγες ελαστομερες μπαλονι. να ειναι κλειστου κυκλωματος και το περιβλημα της συσκευης να είναι από σκληρο πλαστικο. να εχει ειδικο ρυθμιστη ροης ατσακιστο σωληνα σε διαφορες ροες. να προσφερουν εκτος απο τη δυνατοτητα συνεχους χορηγησης, δυνατοτητα για κατεπικληση αναλγησια με ειδικο ρολογακι.)

α) απο 1ml/h έως 15ml/h Ετήσια ποσότητα 200

β) 2ml/h Ετήσια ποσότητα 400

32 πληρες σετ για τραχειοστομιας mini trach seldinger kit για ενήλικες και παιδιά Ετήσια ποσότητα 10

33 σετ επειγουσας τραχειοστομιας με λαβιδα+συρματινο οδηγο διευρυνσης ετήσια ποσότητα 5

34 προεκτασεις με 2 αρσενικες ακρες arterial pressure fubing ετήσια ποσότητα 100

35 συνδετικα σπιραλ με γωνια μιας χρησεως (προεκταση τραχειοσωληνα φιλτρων). συνδετικά τραχειοσωλήνων και τραχειοστομίας σχήματος Τ όλων των τύπων και γωνιώδη με υποδοχή για καπνογράφο. Ετήσια ποσότητα 4000

36 Συνδετικα κρικοειδων σωληνων

Συνδετικό Τ. Ετήσια ποσότητα 30.

— Να είναι από ανθεκτικό υλικό, πλαστικό,

— Το συνδετικό «Τ» να έχει δυνατότητα σύνδεσης με παροχή Ο2,

— Να εφαρμόζουν σωστά με τον ενδοτραχειακό σωλήνα και το κύκλωμα.

37 Συνδετικα με γωνια μιας χρησης πλαστικα. Συνδετικά με γωνία όλων των τύπων με δυνατότητα monitoring, και χορήγηση επιπρόσθετα οξυγόνου. Ετήσια ποσότητα 30

38 Combitube. Ενδοτραχειακος σωλήνας με δυο cuff, φαρυγγικό και τραχειακό για επείγουσες διασωληνώσεις. Μεγέθη: 37, 41

Νο 37 Ετήσια ποσότητα 3.

Νο 41 Ετήσια ποσότητα 3.

39 Ενδοτραχειακοι σωληνες ολα τα νουμερα.(στοματικοι, ρινικοι παιδων ενηλικων- νεογνων) ακτινοσκιεροι μιας χρησεως αποστειρωμενοι με cuff υψηλου ογκου,χαμηλης πιεσης σιλικοναρισμενοι, διαφανεις

<Παιδ> Τραχειοσωλήνες Νο2,5 ετήσια ποσότητα 10.

<Παιδ> Τραχειοσωλήνες Νο3 ετήσια ποσότητα 10.

<Παιδ> Τραχειοσωλήνες Νο3,5 ετήσια ποσότητα 40.

<Παιδ> Τραχειοσωλήνες Νο4 ετήσια ποσότητα 60.

<Παιδ> Τραχειοσωλήνες Νο4,5 ετήσια ποσότητα 70.

<Παιδ> Τραχειοσωλήνες Νο5 ετήσια ποσότητα 90.

<Παιδ> Τραχειοσωλήνες Νο5,5 ετήσια ποσότητα 100.

<Παιδ> Τραχειοσωλήνες Νο6 ετήσια ποσότητα 100.

Τραχειοσωλήνες Νο6.5 ετήσια ποσότητα 300.

Τραχειοσωλήνες Νο7 ετήσια ποσότητα 2000.

Ραχειοσωληνες Νο 7,5 ετήσια ποσότητα 2000.

Τραχειοσωλήνες Νο8 ετήσια ποσότητα 2500.

Τραχειοσωλήνες Νο8,5 ετήσια ποσότητα 500.

40 Ενδοτραχειακοι σωληνες χωρις cuff .Ενδοτραχειακοι σωλήνες χωρίς cuff, διαφανείς, ατραυματικοί, με αποστρογγυλεμενο άκρο. Να μην τσακίζουν εύκολα. Για στοματική και ρινική χρήση.

<ΠΑΙΔ> Τραχειοσωλήνες Νο2 Ετήσια ποσότητα 10.

<ΠΑΙΔ> Τραχειοσωλήνες Νο2,5 Ετήσια ποσότητα 10.

<ΠΑΙΔ> Τραχειοσωλήνες Νο3 Ετήσια ποσότητα 10.

41 Σωλήνες τραχειοστομίας. Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσεως ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί σιλικοναρισμένοι με στρογγυλεμένο άκρο. Να έχουν cuff μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης. Να έχουν οδηγό τοποθέτησης και φακαρόλα συγκράτησης

Νο 3 Ετήσια ποσότητα 3.

Νο 4 Ετήσια ποσότητα 3.

Νο 5 Ετήσια ποσότητα 3.

Νο 6 Ετήσια ποσότητα 5.

Νο 7 Ετήσια ποσότητα 5.

Νο 7,5 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 8 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 8,5 Ετήσια ποσότητα 10.

42 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ. Ενδοτραχειακος σωλήνας σπιράλ με η χωρίς cuff χαμηλής πίεσης και εσωτερική επένδυση σιλικόνης, στοματική και ρινική χρήση, ακτινοσκιερος, αποστειρωμένος. Να έχει πυκνή σπείρα ενίσχυσης ώστε να επιτρέπει στον σωλήνα να επανέρχεται στην αρχική του μορφή χωρίς να τσακίζει.

Νο 3 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 3,5 Ετήσια ποσότητα 30.

Νο 4 Ετήσια ποσότητα 100.

Νο 4,5 Ετήσια ποσότητα 100.

Νο 5 Ετήσια ποσότητα 100.

Νο 5,5 Ετήσια ποσότητα 100.

Νο 6 Ετήσια ποσότητα 100.

Νο 6,5 Ετήσια ποσότητα 100.

Νο 7 Ετήσια ποσότητα 200.

Νο 7,5 Ετήσια ποσότητα 200.

Νο 8 Ετήσια ποσότητα 200.

Νο 8,5 Ετήσια ποσότητα 100.

43 Φιλτρα αναρροφησης αναπνευστηρων. όλων των υπαρχόντων στα διάφορα τμήματα. ετήσια ποσότητα 20

44 Φιλτρα για αναπνευστηρες ολων των τυπων

1) Φιλτρα αναπνευστήρα αντιμικροβιακά αντιϊκά και ύγρανσης με είσοδο για καπνογράφο. Προδιαγραφές: Να έχουν βάρος μικρότερο των 40gr νεκρό χώρο μικρότερο των 70ml .Να έχουν χαμηλές αντιστάσεις να είναι αποστειρωμένα εύχρηστο σχήμα. Να΄έχουν απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη των 31mg/litro σε TD 500. Να έχουν μηχανική πτυχώμενη μεμβράνη και επιπλέον μεμβράνη θέρμανσης ύγρανσης. Ετήσια ποσότητα 2000

45 Φιλτρα που να προστατευουν απο τον ιο του sars ετήσια ποσότητα 100

46 Φιλτρα για ανaισθησιολογικα μηχανηματα

Ενηλικων ετήσια ποσότητα 2000.

Παιδων ετήσια ποσότητα 300.

Νεογνων ετήσια ποσότητα 50.

— Να είναι αντιμικροβιακά και ηλεκτροστατικά,

— Να παρέχουν προστασία 100 % απιο ΗΙΥ, ΗCΥ με απαραίτητα πιστοποιητικά που να το αποδεικνύουν,

— Να είναι αποστειρωμένα και μίας χρήσης,

— Να είναι χαμηλού βάρους κάτω από 30 gr για ενήλικες, κάτω από 21 gr για παιδιά, κάτω από 9 gr για νεογνά,

— Να επιτυγχάνεται άριστη ύγρανση του ασθενούς και αποτελασματικότερος αερισμός με χαμηλή αντίσταση ροής του αέρα,

— Να παρέχουν τη μεγαλύτερη απόδοση θερμοκρασίας και υγρασίας καθ’όλο το διάστημα της χρήσης του.

Να έχουν αντίσταση όγκου 50 ml (με απόκλιση ±10 %).

— Να διαθέτουν μεμβράνη με ειδική κυτταρίνη,

— Να έχουν υποδοχή καπνογράφου Luer-Lock,

— Να έχουν διάρκεια χρήσης 24 ώρες,

— Να διατίθενται με και χωρίς προέκταση,

— Να διατίθενται για ενήλικες -παιδιά –νεογνά.

47 Φιλτρα αναισθησιολογικων μηχανηματων υψηλης προστασιας ενηλίκων και παίδων.

Ενηλικων ετήσια ποσότητα 500.

Παιδων ετήσια ποσότητα 100.

— Να παρέχουν 100 % κατακράτηση μικροβίων αναπτυσσόμενα σε υγρό και ξερό περιβάλλον,

— Να έχουν αποτελεσματική κατακράτηση του ιού της HIV, της ηπατίτιδας C, του ιού της γρίπης, MS2, του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης, της Psendomones spp, της serratia Marcesens,

— Να παρέχουν άμεση φυσιολογική αυτούγρανση σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του,

— Να είναι καλοί εναλλακτικές θερμότητες και ύγρανσης,

— Να είναι εύχρηστα διαφανή και μη ογκώδη 100 % υδρόφοβα, μη επιτρέποντας έτσι την διέλευση μολυσματικών σωματικών εκκρίσεων,

— Να μην επηρεάζουν τις μετρήσεις αερίων αίματος.

Να έχουν ελάχιστη αντίσταση στη ροή του αέρα σε υγρό και ξηρό περιβάλλον.

Να έχουν υδρόφοβη -πτυχόμενη μεμβράνη.

— Να είναι διεθνώς αναγνωρισμένα με σταθερά κλινικά αποτελέσματα,

— Να έχουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και απόδοσης από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς και από τον οίκο κατασκευής,

— Να κατακρατούν αλλεργιογόνες ουσίες που προέρχονται από Latex.

48 Επιτοιχιες αναροφησεις με on-off και με Hi-Low,(0-200 mbar και 0-1000mbar). Ετήσια ποσότητα 3

49 Βελονες insulated tuohy για περιφερεικους αποκλεισμους νευρων με προέκταση χορήγησης φαρμάκου και καλώδιο νευροδιεγέρτη.

Νούμερα: 22GX2 0.7X50 Ετήσια ποσότητα 500.

21GX4 0.8X100 Ετήσια ποσότητα 500

20GX6 0.9X150 Ετήσια ποσότητα 10

50 ΣΕΤ τuohy (insulated) συνεχους χορηγησης περιφερικων αποκλεισμων νευρων μιάς χρήσης που να περιέχει βελόνα, προέκταση, βαθμονομημένο καθετήρα, και συνδετικά luer lock

Νούμερα: 18GΧ2ιn(5,1cm). Ετήσια ποσότητα 25.

18GX4in (10.2cm) Ετήσια ποσότητα 25

51 Συστήματα ακινητοποιήσης

1. Μαξιλαράκι κεφαλής από ειδικό αντιαλλεργικό αφρολέξ. Να έχει κατάλληλο σχήμα για την ακινητοποίηση της κεφαλής και κατάλληλη οπή για τον αερισμό και την άνεση του ασθενούς. Ετήσια ποσότητα 1300

2. Σύστημα ακινητοποίησης ποδιού ενηλίκων από ειδικό αντιαλλεργικό αφρολέξ, κατάλληλου σχήματος για την τοποθέτηση και ακινητοποίηση του ποδιού από τον μηρό μέχρι το άκρο του. Ετήσια ποσότητα 10

3. Σύστημα ακινητοποίησης ωλένης ενηλίκων από ειδικό αντιαλλεργικό αφρολέξ. Να είναι διαστάσεων 18Χ50 εκ, με δακτυλιοειδείς απολήξεις. Ετήσια ποσότητα 10

4. Σύστημα ακινητοποίησης και υποδοχής βραχίονα ενηλίκων από ειδικό αντιαλλεργικό αφρολέξ. Ετήσια ποσότητα 500

52 Προστατευτικα συστηματα μιας χρήσεως για την σωστή τοποθέτηση του ασθενούς κατά την διάρκεια των χειρουργείων και για προστασία από κατακλίσεις, από τζέλ σιλικόνης. Ετήσια ποσότητα 10

53 Φακοι στυλο για έλεγχο των κορων διεγχειρητικα. Ετήσια ποσότητα 5

54 Ροομετρα Ακριβείας Με Δύο Εξόδους Για Επιτοίχεια Χορήγηση Οξυγόνου. Ετήσια ποσότητα 20

55 Οδηγοι ενδοτραχειακοι σωληνων ατραυματικοι με κεκαμενο ακρο, αποστειρωμενοι μεταλλικοι με πλαστικη επικαλυψη και στρογγυλεμενο το άλλο ακρο και ευκαμπτοι.

Νο 6 Ετήσια ποσότητα 100.

Νο 10 Ετήσια ποσότητα 100.

Νο 12 Ετήσια ποσότητα 100.

Νο 14 Ετήσια ποσότητα 200.

56 Ηλεκτρόδια για ηλεκτροδιεγέρτη τύπου Cefar(ζεύγος) Ετήσια ποσότητα 2

57 Αυτοκόλλητα για τα ηλεκτρόδια του ηλεκτροδιεγέρτη Cefar Ετήσια ποσότητα 300

58 Οπτικό λαρυγγοσκόπιο τύπου AIRTRAQ για δύσκολες διασωληνώσεις με οπτική καθοδηγούμενη διασωλήνωση.

Νο 2 Ετήσια ποσότητα 5.

Νο 3 Ετήσια ποσότητα 5.

59 Φορητή ογκομετρική αντλία με δυνατότητα παροχής επίκλησης δόσης φαρμάκου από το χρήστη

α) Πλήρες σετ ασκού φαρμάκων περίπου 160ml Ετήσια ποσότητα 50

β) Πλήρες σετ με συνδετήρα καρφή Ετήσια ποσότητα 50

Για τα φιλτρα αναισθησιολογικων μηχανηματων υψηλης προστασιας ενηλίκων και παίδων. Πιστοποίηση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου ότι κάθε φίλτρο έχει ξεχωριστά ελεχθεί για την αρτιότητα κατασκευής και την πλήρη επάρκεια φιλτραρίσματος κατά τον χρόνο κατασκευής του. Πιστοποίηση του ίδιου του κατασκευαστικού οίκου ότι τα τεστ για τα αποτελέσματα απόδοσης των φίλτρων έχουν γίνει συγκεκριμένα βάσει των διεθνών προτύπω ασφαλείας ΕΝ 13328 & ISO 9360.

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 189 906,43 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 2

Ονομασία: Υλικα αποστειρωσης

1) Σύντομη περιγραφή

Ως η διακηρυξη.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33140000

3) Ποσότητα ή έκταση

1 Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αποστείρωσης ατμού, να αντικαθιστά πλήρως την χρήση του κλασσικού πακέτου Bowie@Dick και του συστήματος ελέγχου φορτίου. Να παρέχει ηλεκτρονική γραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων των φυσικών παραμέτρων του κύκλου αποστείρωσης, με δυνατότητα ψηφιακής αρχειοθέτησης και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων. Να παρέχεται επεξεργαστής μεταφοράς δεδομένων και το απαραίτητο λογισμικό στα ελληνικά. Ετήσια ποσότητα 6

2 pad για απομακρυνση σκουριας απο χειρ. εργαλεια 15,2 εκ. χ 11,4 εκ. Ετήσια ποσότητα 20

3 test pack αποστειρ. Ατμού κλιβάνων omasa-ela-62 σε φύλλα χάρτου και το φύλλο bo Ετήσια ποσότητα 1.000

4 Απορρυπαντικό απολυμαντικο χειρ. εργαλειων για αυτοματα πλυντηρια deco 2000 και ghetinger ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:α) να είναι αλκαλικά (για να μην αφρίζουν) και να διασπούν το ανθρώπινο λίπος και όλα τα οργανικά υπολείματα β)να είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο χέρι και σε πλυντήρια γ) να μπορούν να καθαρίζουν όλα τα χειρουργικά εργαλεία, υάλινα σκεύη, πλαστικά και να είναι κατάλληλα και ασφαλή για το πλύσιμο των μπιμπερό,των καπακιών και των θηλών τους. δ) να μην περιέχουν υδροξείδιο του καλίου(καυστική ποτάσα) που είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία και καυστικό για το ανθρώπινο δέρμα ε)να δίνουν λύση στα προβλήματα που δημιουργεί το σκληρό νερό στ)να είναι γρήγορα σε δράση (5-10 λεπτά) ζ)να είναι ουδέτερα (ph 7,5-8,5)(για να ξεβγάζονται εύκολα και να μην αφήνουν κατάλοιπα) η)να είναι βιοδιασπώμενα 100 %(για προστασία του περιβάλλοντος) η)να είναι σε υγρή μορφή ή σε σκόνηθ) να είναι συμβατά με τα πλυντήρια του νοσοκομείου(αυτοματα πλυντηρια deco 2000 και ghetinger)

4.1 Αλκαλικο απορρυπαντικο Ετήσια ποσότητα 250 lt

4.2 Απορρυπαντικο σε σκονη Ετήσια ποσότητα 100Kg

4.3 Απορρυπαντικο Ετήσια ποσότητα 250 lt

5 Απορυπαντικό για τη μείωση χρόνου στεγνώματος χεορουργικών εργαλείων ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: α) να είναι σε υγρή μορφή β) να είναι συμβατο με τα πλυντήρια του νοσοκομείου(αυτοματα πλυντηρια deco 2000 και ghetinger) Ετήσια ποσότητα 150lt

6 βουρτσακια ελαστικα καθαρισμου εργαλειων μικροχειρουργικης πολλαπλων χρησεων από νάυλον τρίχα διαστ. 3 mm x 7'' Ετήσια ποσότητα 14

7 βουρτσακια ελαστικα καθαρισμου εργαλειων μικροχειρουργικης πολλαπλων χρησεων από ανοξείδωτη τρίχα διαστ. 3 mm x 7'' Ετήσια ποσότητα 14

8 βουρτσακια καθαρισμου εργαλειων με λεπτους αυλους πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 12 mm x 30 cm Ετήσια ποσότητα 14

9 βουρτσακια καθαρισμου εργαλειων με λεπτους αυλους πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 3 fr x 18,5 cm Ετήσια ποσότητα 9

10 βουρτσακια καθαρισμου εργαλειων με λεπτους αυλους πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 3 mm x 15 cm Ετήσια ποσότητα 12

11 βουρτσακια καθαρισμου εργαλειων με λεπτους αυλους πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 5 fr x 18,5 cm Ετήσια ποσότητα 12

12 βουρτσακια καθαρισμου εργαλειων με λεπτους αυλους πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 9 mm x 30 cm Ετήσια ποσότητα 12

13 βουρτσακια πολλαπλων χρησεων καθαρισμου εργαλειων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 10mm x 22 cm Ετήσια ποσότητα 6

14 βουρτσακια πολλαπλων χρησεων καθαρισμου εργαλειων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 12mm x 22 cm Ετήσια ποσότητα 6

15 βουρτσακια πολλαπλων χρησεων καθαρισμου εργαλειων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 6mm x 22 cm Ετήσια ποσότητα 6

16 βουρτσακια πολλαπλων χρησεων καθαρισμου εργαλειων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 7mm x 22 cm Ετήσια ποσότητα 6

17 βουρτσακια πολλαπλων χρησεων καθαρισμου εργαλειων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 8mm x 22 cm Ετήσια ποσότητα 6

18 βουρτσακια πολλαπλων χρησεων καθαρισμου εργαλειων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 9mm x 22 cm Ετήσια ποσότητα 6

19 βουρτσες γεν. χρησης πολλαπλων χρησεων με ναιλον τριχες και πλαστικη λαβη 23 εκ. Ετήσια ποσότητα 6

20 βουρτσες καθαρισμου ενδοσκοπιων με συστημα εκπλυσης 240 εκ. χ 6 mm Ετήσια ποσότητα 3

21 βουρτσες καθαρισμου εργαλειων πολλαπλων χρησεων 2 ακρων12,7 εκ. με διαμετρο του ενος ακρου 7 mm και διαμετρο δευτερου ακρου 4 mm Ετήσια ποσότητα 6

22 βουρτσες καθαρισμου εργαλειων πολλαπλων χρησεων 2 ακρων 240 εκ. με διαμετρο toy ενος ακρου 6 mm και διαμετρο δευτερου ακρου 3 mm Ετήσια ποσότητα 3

23 βουρτσες καθαρισμου εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 10 mm x 40,5 cm Ετήσια ποσότητα 4

24 βουρτσες καθαρισμου εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 12 mm x 40,5 cm Ετήσια ποσότητα 4

25 βουρτσες καθαρισμου εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 2 mm x 30,5 cm Ετήσια ποσότητα 4

26 βουρτσες καθαρισμου εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 4 mm x 30,5 cm Ετήσια ποσότητα 4

27 βουρτσες καθαρισμου εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 5 mm x 40,5 cm Ετήσια ποσότητα 4

28 βουρτσες καθαρισμου εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. 6 mm x 30,5 cm Ετήσια ποσότητα 4

29 βουρτσες καθαρισμου λαπαροσκ. εργαλειων με τριχες απο ατσαλι και ξυλινη λαβη διαστ. 15 εκ. Ετήσια ποσότητα 4

30 βουρτσες καθαρισμου λαπαροσκ. εργαλειων με τριχες απο ατσαλι και ξυλινη λαβη διαστ. 18,4 εκ. Ετήσια ποσότητα 3

31 βουρτσες καθαρισμου μεγ. χειρ. εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ναιλον τριχες και ξυλινη λαβη διαστ. τριχωματος 2 χ 6,4 εκ. και λαβης 20,3 εκ. Ετήσια ποσότητα 6

32 βουρτσες καθαρισμου μεγ. χειρ. εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ναιλον τριχες και ξυλινη λαβη διαστ. τριχωματος 2,5 χ 13 εκ. και λαβης 25,4 εκ. Ετήσια ποσότητα 4

33 βουρτσες καθαρισμου τραχειοστομιας πολλαπλων χρησεων κυρτες με ανοξειδωτη λαβη και ναιλον τριχες διαστ. τριχωματος 0,5” x 1cm Ετήσια ποσότητα 4

34 βουρτσες καθαρισμου χειρ. εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ανοξειδωτες τριχες και ξυλινη λαβη 30 εκ. Ετήσια ποσότητα 4

35 βουρτσες καθαρισμου χειρ. εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ναιλον τριχες και πλαστικη λαβη 2 ακρων 13 εκ. Ετήσια ποσότητα 2

36 βουρτσες καθαρισμου χειρ. εργαλειων πολλαπλων χρησεων με ναιλον τριχες και πλαστικη λαβη 2 ακρων 17,8 εκ. Ετήσια ποσότητα 2

37 δεικτες βιολογικου καθαρισμου πλυντηριων χειρουργικων εργαλειων 15 χ 55 mm Ετήσια ποσότητα 300

38 δείκτης αποστήρωσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 1α)Πολύπαραμετρικός δείκτης αποστείρωσης για κλείβανου ατμού ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: α)να είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να ελέγχουν την επίτευξη των απαιτούμενων τιμών δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών της διαδικασίας αποστείρωσης,στο εσωτερικό του πακέτου(πχ.θερμοκρασία-χρόνος κλπ.). β)να ανταποκρίνονται προοδευτικά στις παραμέτρους αποστείρωσης ή να έχουν μία καθορισμένη τελική αντίδραση. γ) να ανταποκρίνονται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία ΕΝ 287.1 που αφορά "δείκτες πολλαπλών παραμέτρων" κατηγορία 4. δ)να είναι διαφορετικής κατασκευής για κύκλο αποστείρωσης 134oC ή 121οC. ε) να δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα του ατμού (υπέρθερμος ή υγρός ατμός). ζ) να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προΪόντος στην συσκευασία. 1β)Δείκτης ατμού μιάς παραμέτρου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:α)για χρήση εσωτερικά σε κάθε πακέτο. β) να εναρμονίζονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Εν 867.1 που αφορά "δείκτες μιάς παραμέτρου" κατηγορία 3 γ)να φέρει επιστρωμένη την χημική μελάνη σε μεγάλη επιφάνεια. δ)να αναγράφεται σε κάθε λωρίδα το είδος του αποστειρωτικού μέσου για το οποίο προορίζεται. ε)να φέρει ένδειξη της σωστής χρωματικής αλλαγής. ζ)σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προϊόντος.η) να έχει μήκος τουλάχιστον 20 cm,με δυνατότητα ε'υκολης κοπής στο μέσον για τα μικρά πακέτα. 1γ) οληκληρομένος δείκτης ατμού(integrator) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: α)να είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικού του πακέτου σε όλους τους κύκλους, σε όλες τις θερμοκρασίες (121οC-132)σε κλίβανους βαρύτητας - κενού και ταχείας αποστείρωσης (flash)β) τα αποτελέσματα του δείκτη, να μιμούνται την αντίδραση του βιολογικού δείκτη υπό συγκριμένες συνθήκες. γ)να είναι κατασκευασμένοι,έτσι ώστε να αντιδρούν σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους,(θερμοκρασία-χρόνος - ατμός)της αποστείρωσης σε διαφορετικούς κύκλους. δ) να έχουν κατασκευή μετακινούμενης μελάνης ε)τα αποτελέσματα να είναι ευδιάκριτα,εύκολης ερμηνείας και η χρωματική αλλαγή να περιμένει μόνιμα. στ)να είναι κατασκευασμένοι σε σακούλα αλουμινίου για προστασία από το ηλιακό φως και την υγρασία. ζ)να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προϊόντος σε κάθε συσκευασία. η) να εναρμονίζονται με τα της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ΕΝ-867-1,που αφορά"ολοκληρωμένοι δείκτες" κατηγορία 5. Ετήσια ποσότητα 30.000

39 δείκτης θερμικής απολύμανσης (des-check) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: α)να ελέγχει τη θερμική απολύμανση(κύκλος 93oC -10 min) β)να έρει ημερομηνία παραγωγής & λήξης γ)να έχει απότομη χρωματική αλλαγή δ)να είναι μη τοξικός Ετήσια ποσότητα 100

40 Τεστ ελεγχου πλυσης εργαλειων να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού σύμφωνα με τα πρότυπα BS2745, ISO/EN15883, HTM2030, να αποτελείται από: μεταλλική υποδοχή (πολλαπλών χρήσεων) από ανοξείδωτο χάλυβα σε σχήμα ορθής γωνίας και δείκτες κατασκευασμένους από πλαστικό υπόστρωμα τυπωμένο με ειδική φόρμουλα (μη τοξική από μείγμα ουσιών ώστε να μιμείται το οργανικό φορτίο των εργαλείων) Ετήσια ποσότητα 250

41 διπλοι δεικτες ατμου-αεριου, αυτοκολλητοι διαστ. 50 χ 100 mm Ετήσια ποσότητα 1.000

42 εξωτερ. δεικτες ατμου για κοντεινερς, χαρτινες ετικετες διαστ. 40 χ 60 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

43 εσωτερ. δεικτες αποστειρ. ατμου για κοντεινερς, δεματα κλπ. διαστ. 30 mm x 200 mm Ετήσια ποσότητα 1.500

44 θηκες προστασιας απο σκονη απο ενισχυμενο διαφανες αντιστατικο πλαστικο

300χ500mm Ετήσια ποσότητα 2.000

840χ650 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

420χ650 mm Ετήσια ποσότητα 2.000

45 Λάστιχα για πόρτες κλιβάνων τύπου Geting Ετήσια ποσότητα 8

46 οξινο ουδετεροποιητικο αυτομ. πλυντηριων χειρ. εργαλειων για ουδετεροποιηση και διασπαση πετρας Ετήσια ποσότητα 200 lt

47 ρολοι αποστειρωσης με δεικτες ατμου-αεριου με πιετα θερμοσυγκολλουμενοι να εχουν τη μια πλευρα από ανθεκτικο χαρτι, medical grade, 70gr/m2, που να ανοιγει χωρις ινιδια να εχουν την αλλη πλευρα απο διαφανες μαλακο φιλμ πολλαπλων στρωσεων ωστε να μην σκιζεται κατα το ανοιγμα η ενωση των δυο υλικων να γινεται με πολλαπλη θερμοσυγκολληση πλατους μεγαλυτερη των 12ΜΜ να φερουν εκτυπωση δεικτων αποστειρωσης μεγαλου μεγεθους και αποτομης χρωματικης μεταβολης, η θεση των δεικτων και των αλλων ενδειξεων πρεπει να ειναι σε τετοιο σημειο ωστε να μην κινδυνος διαρροης τοξικων μελανιων προς το περιεχομενο, οι διεκτες πρεπει να ειναι τυπωμενοι στο εσωτερικο μερος της χαρτινης πλευρας ωστε να λαμβανουν υποψη τις παραμετρους αποστειρωσης, να ειναι θερμοσυγκολλουμνοι στους 170 βαθμους Κελσιου, να ειναι επιπεδης μορφης και με μορφη τριων διαστασεων (με πιετα) να υπαρχει τυπωμενο LOT No για αμεσο εντοπισμο συγκεκριμενων παρτιδων.

100 χ 50 χ 100 m Ετήσια ποσότητα 8

150 χ 50 χ 100 m Ετήσια ποσότητα 8

250 χ 65 χ 100 m Ετήσια ποσότητα 8

48 ρολοι αποστειρωσης με δεικτες ατμου-αεριου με πιετα θερμοσυγκολλουμενοι επιπεδοι

75 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 6

100 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 8

150 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 15

200 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 5

250 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 10

300 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 10

380 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 10

420 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 10

400 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 12

49 ρολοι αποστειρωσης με δεικτες ατμου-αεριου θερμοσυγκολλουμενοι με πιετα, να πληρουν τα Ευρωπαϊκα προτυπα ΕΝ 868-3 & 5, τα ISO 11607.01 & 02 και την Υπουργικη Αποφαση 6494/680/9, ΦΕΚ 680/8-8-91,να εχουν τη μια πλευρα απο ανθεκτικο χαρτι medical grade 70gr/m2, που να ανοιγει χωρις να σχιζεται και χωρις ινιδια, να εχουν την αλλη πλευρα απο διαφανες μαλακο φιλμ πολλαπλων στρωσεων (τουλαχιστον 4 στρωματων) ωστε να μην σκιζεται κατα το ανοιγμα, η ενωση των δυο υλικων να γινεται με πολλαπλη θερμοσυγκολληση πλατους μεγαλυτερη των 12ΜΜ, να φερουν εκτυπωση δεικτων αποστειρωσης μεγαλου μεγεθους και αποτομης χρωματικης μεταβολης, η θεση των δεικτων και των αλλων ενδειξεων πρεπει να ειναι σε τετοιο σημειο ωστε να μην υπαρχει κινδυνος διαρροης τοξικων μελανιων προς το περιεχομενο, οι δεικτες πρεπει να ειναι τυπωμενοι στο εσωτερικο μερος της χαρτινης πλευρας ωστε να λαμβανουν υποψη τις ολες παραμετρους αποστειρωσης, να φερουν εκτυπωση ενδειξης φορας ανοιγματος, να υπαρχει τυπωμενο LOT No για αμεσο εντοπισμο συγκεκριμενων παρτιδων, τα ανωτερω να αποδεικνυονται με πιστοποιhτικα/εγγραφα του κατασκευαστικου οικου.

300 χ 65 χ 100 m Ετήσια ποσότητα 4

380 χ 65 χ 100 m Ετήσια ποσότητα 4

400 χ 65 χ 100 m Ετήσια ποσότητα 4

420 χ 65 χ 100 m Ετήσια ποσότητα 4

50 ρολοι αποστειρωσης με δεικτες ατμου-αεριου θερμοσυγκολλουμενοι επιπεδοι

75 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 10

100 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 12

150 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 24

200 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 12

250 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 8

300 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 6

380 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 6

420 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 4

350 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 4

400 mm χ 200 m Ετήσια ποσότητα 4

51 Σωλίνας ελαστικός διαφανής διαφόρων μεγεθών silastik

1,5 X 3 Ετήσια ποσότητα 250 μέτρα

2X4 Ετήσια ποσότητα 500 μέτρα

7X13 Ετήσια ποσότητα 5000 μέτρα

10X15 Ετήσια ποσότητα 500 μέτρα

6X9 Ετήσια ποσότητα 300 μέτρα

5X8 Ετήσια ποσότητα 150 μέτρα

52 ταινία αποστείρωσης ατμού ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: α)να φέρει χημικό δείκτη τυπωμένο διαγώνια,που θα αλλάζει ευκρινώς χρώμα κατά την διαδικασία αποστείρωσεις β) να μην αφήνει υπολλείματα κόλλας στο λινό ιμαντισμό γ)το χαρτί κατασκευής να είναι κρεπ,για να μην ξεκολλά κατά την φάση του κενού στη διάγνωση του πακέτου δ)να ξετυλίγεται εύκολα από τον ρολλό,χωρίς να αφήνει υπολλείματα κόλλας ε)να είναι τυπωμένη η ημερομηνία λήξης αποθήκευσης του προϊόντος στο εσωτερικό κάθε ρολλού στ)κάθε ρολλός να είναι συσκευασμένος ξεχωριστά για μεγαλύτερη προστασία ζ) να αναγράφεται στην προσφορά το πλάτος και το μήκος της ταινίας ανά ρολό η)κάθε ρολλός να φέρει τυπωμένα την ένδειξη για την μέθοδο αποστείρωσεις που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί,το όνμα του προϊόντος και τον κατασκευαστή θ) η ταινία να είναι επιστρωμένη με ειδική κόλλα, ώστε να κολλά σταθερά καθ'όλη την διάρκεια του κύκλου αποστείρωσης στο non-woven περιτυλιγματος ι)να είναι διαφορετικού χρώματος από τις άλλες ταινίες για εύκολη αναγνώριση κ) το χάρτινο επίστρωμα της ταινίας,να επιτρέπει την διόγκωση του πακέτου κατα τη φάση του κενού,χωρίς να ξεκολλά Ετήσια ποσότητα 1.100

53 Ταινίες μαρκαρίσματος χειρουργικών εργαλείων(5 κουλούρες ανά χρώμα και μέγεθος) Ετήσια ποσότητα 30

54 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑΑυτοκολλητες ταινιες σημανσης εργαλειων να ειναι σε μορφη λωριδων ετοιμα προς χρηση, να διαθετουν ποικιλια χρωματων διαστασεων και σχηματων. Να αναγραφεται η ποσοτητα λωριδων ανα φυλλο. Ετήσια ποσότητα 1.000

55 Τεστ απομίμησης εναπόθεσης μικροβιακού φορτίου στα προς πλύση εργαλεία και εν συνέχεια ελέγχουτων παραμέτρων ικανοποίσηςπλύσης (γιαπλυντήρια εργαλείων) προδιαγραφες:α) σε ατομικό φιαλίδιο που συμπληρώνεται με νερό,χρησιμοποιείται για να βάψει δύσκολα σημεία των εργαλείων και τη δυνατότητα παρακολούθησης του αποτελέσματος της πλύσης β) να είναι απλό στη χρήση γ)ναανιχνεύει διάφορα σημεία - αίτια,όπως χαμηλή παροχή νερού μπλοκαρισμένη είσοδο νερού κλπ.δ)να μην είναι τοξικό Ετήσια ποσότητα 150

56 υγρο αντισκωριακο χειρ. εργαλειων για χρηση στο χερι η πλυντηρια υπερηχων Ετήσια ποσότητα 100 lt

57 υγρο απορρυπαντικο απολυμαντικο για πολυωρη εμβαπτιση ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:α) με ή χωρίς ένζυμα αρκεί να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά η καθαριστική δράση β) να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια & τα χειρουργικά εργαλεία του νοσοκομείου γ) να μην είναι ιωδοφόρο δ)να μην αφρίζει ε) να αναφέρονται οπωσδήποτε οι αραιώσεις, ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και απολυμαντικου αποτελεσματος και η σταθεροτητα του διαλημματος καθως οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν είναι αυτές που έχουν αποτέλεσμα το αργότερο σε 15 λεπτά Ετήσια ποσότητα 300 lt

58 υγρο λαδι λιπαντικο για πιστολια και τσοκ χειρουργειου Ετήσια ποσότητα 20

59 υγρο λαδι σε σπρευ για ανοξειδωτες επιφανειες μη τοξικο Ετήσια ποσότητα 72

60 υγρο λιπαντικο για πιστολια και τσοκ χειρουργειου σε μορφη σπρευ Ετήσια ποσότητα 24

61 υγρο λιπαντικο χειρ. εργαλειων σε σπρευ μη τοξικο υδατοδιαλυτο χωρις σιλικονη με προσθετο ρυγχος ψεκασμου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: α) να έχουν και αντισκωριακή δράση β) να μην είναι λιπαρα, να μην είναι κολλώδη, να μην είναι τοξικά και να μην περιέχουν σιλικόνη γ) να μην περιέχουν παραφινέλαιο δ) να μην δημιουργούν κρουστά που να επηρεάζει την αποστείρωση με ατμό ε) να μην περιέχουν προωθητικό αέριο.Η λύπανση πρέπει να γίνεται με βυθισμό Η με ψεκασμό.Ο ψεκασμόςπρέπει να γίνεται με σταγονίδια. στ)να είναι κατάλληλα και για χρήση στο πλυντήριο ζ)να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που δημιουργεί η υψηλή περιεκτικότητα μετάλλων στο νερό. Ετήσια ποσότητα 60

62 υποδοχεις για βουρτσες καθαρισμου χειρ. εργαλειων Ετήσια ποσότητα 1

63 φακαρολα σε ρολο διαστ. 2 εκ. χ 50 μετρα Ετήσια ποσότητα 500 μέτρα

64 φακελοι αποστειρωσης με δεικτες ατμου-αεριου επιπεδοι αυτοκολλητοι με προδιπλωμενη αυτοκολλητη πλευρα και λευκη εξωτερ. επιφανεια διαστ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: α) να κλείνουν χωρίς την βοήθεια θερμοκολλητικούμηχανήματος, με αυτοκόλλητη πλευρά β)η αυτοκόλλητη πλευρά πρέπει να είναι προ-διπλωμένη, ώστε να εξασφαλίζει ευθύγραμμο κλείσιμο μετά την αφαίρεση της προστατευτικής ταινίας γ) να έχουν μικρές εσωτερικές συσκευασίες για να προστατεύεται η κόλλα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος

75 χ 150 mm Ετήσια ποσότητα 4.000

75 χ 200 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

75 χ 300 mm Ετήσια ποσότητα 10.000

75 χ 600 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

80 χ 180 mm Ετήσια ποσότητα 10.000

80 χ 270 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

90 χ 200 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

90 χ 250 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

90 χ 570 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

100 χ 150 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

100 χ 200 mm Ετήσια ποσότητα 6.000

100 χ 250 mm Ετήσια ποσότητα 6.000

100 χ 300 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

100 χ 600 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

130 χ 270 mm Ετήσια ποσότητα 15.000

130 χ 380 mm Ετήσια ποσότητα 10.000

150 x 200 mm Ετήσια ποσότητα 10.000

150 χ 250 mm Ετήσια ποσότητα 10.000

150 χ 300 mm Ετήσια ποσότητα 15.000

150 χ 350 mm Ετήσια ποσότητα 8.000

150 χ 400 mm Ετήσια ποσότητα 10.000

200 χ 270 mm Ετήσια ποσότητα 8.000

200 χ 350 mm, Ετήσια ποσότητα 7.000

200 χ 400 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

250 χ 300 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

250 χ 350 mm Ετήσια ποσότητα 7.000

250 χ 400 mm Ετήσια ποσότητα 6.000

250 χ 500 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

300 χ 350 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

300 χ 450 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

350 χ 630 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

400 χ 500 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

400 χ 600 mm, Ετήσια ποσότητα 3.000

400 χ 630 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

65 φακελοι αποστειρωσης με δεικτες ατμου-αεριου με πιετα διαστ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: α) κατάλληλες για συσκευασία υλικών και αποστείρωσης σε κλιβάνους ατμού,οξειδίου, φορμαλδεϋδες β)να έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί,medical grade, 70gr/m2, που ανοίγει χωρίς ινίδια γ) να έχουν την άλλη πλευρά από διαφανές,μαλακό φίλμ πολλαπλών στρώσεων,ώστε να μην σκίζεται κατά το άνοιγμα και ναεπιτρέπει άσηπτη τεχνική δ) η ένωση των δύο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσύγκόλληση πλάτους >12mm ε)να φέρουν εκτύπωση δεικτών αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής μεταβολής στ)η θέση των δεικτώ΄ν και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ζ)οι δείκτες πρέπει να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρέ, ώστε να λαμβάνουν υπ'όψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης η)οι δείκτες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς,για άμεση οπτική επαφή κα να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες με το περιεχόμενο θ) να υπάρχει τυπωμένο Lot No για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένων παρτίδων ι)να είναι θερμοσυγκολλούμενες (170οC) κατά το ένα άκρο και κλειστές κατά το άλλο, με κλήσιμο στρογγυλοποίημένο κ) να έχουν ειδική διαμόρφωση για τον διαχωρισμό των δύο υλικών κατά το άνοιγμα

90+40 χ 150 mm Ετήσια ποσότητα 2.000

90+40 χ 230 mm Ετήσια ποσότητα 6.000

90+40 χ 260 mm Ετήσια ποσότητα 6.000

90+40 χ 560 mm Ετήσια ποσότητα 6.000

130+40 χ 250 mm Ετήσια ποσότητα 6.000

140+40 χ 360 mm Ετήσια ποσότητα 6.000

190+40 χ 300 mm Ετήσια ποσότητα 4.000

190+40 χ 330 mm Ετήσια ποσότητα 4.000

190+40 χ 350 mm Ετήσια ποσότητα 4.000

300+40 χ 390 mm Ετήσια ποσότητα 4.000

300+40 χ 450 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

350+40 χ 560 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

100+50 χ 280 mm Ετήσια ποσότητα 3.000

150+50 χ 380 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

200+50χ380mm Ετήσια ποσότητα 5.000

250+65 χ 480 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

66 θηκες αποστειρωσης με δεικτες ατμου-αεριου θερμοσυγκολλουμενες απλες και με πιετα, με τεχνικες προδιαγραφες ως ρολοι ειδος 63 και επιπλεον να ειναι κατα το ενα ακρο κλειστες με στρογγυλοποιημενη πολλαπλη θερμοραφη και κατα το αλλο να κλεινουν με θερμοκολλητικο μηχανημα, να εχουν ειδικη διαμορφωση για το διαχωρισμο των δυο υλικων κατα το ανοιγμα.

75 X 200 Ετήσια ποσότητα 2.000

75 X 300 Ετήσια ποσότητα 5.000

100 X 200 Ετήσια ποσότητα 5.000

100 X 300 Ετήσια ποσότητα 5.000

100 X 400 Ετήσια ποσότητα 6.000

120 X 400 Ετήσια ποσότητα 4.000

150 X 200 Ετήσια ποσότητα 6.000

150 X 270 Ετήσια ποσότητα 8.000

150 X 300 Ετήσια ποσότητα 8.000

150 X 350 Ετήσια ποσότητα 15.000

150 X 400 Ετήσια ποσότητα 5.000

150 X 520 Ετήσια ποσότητα 4.000

205 X 270 Ετήσια ποσότητα 2.000

205 X 400 Ετήσια ποσότητα 5.000

250 X 380 Ετήσια ποσότητα 2.000

250 X 500 Ετήσια ποσότητα 2.500

270 X 350 Ετήσια ποσότητα 2.500

270 X 440 Ετήσια ποσότητα 2.500

300 X500 Ετήσια ποσότητα 2.000

300 X570 Ετήσια ποσότητα 2.000

420 X500 Ετήσια ποσότητα 2.000

420 X 600 Ετήσια ποσότητα 2.000

100X50X300 Ετήσια ποσότητα 3.000

100X50X360 Ετήσια ποσότητα 3.000

150X50X400 Ετήσια ποσότητα 5.000

150X50X460 Ετήσια ποσότητα 3.000

200X55X400 Ετήσια ποσότητα 3.000

200X55X500 Ετήσια ποσότητα 6.000

250X65X480 Ετήσια ποσότητα 6.000

67 φιλτρα για κοντεινερς τυπου martin με δεικτη ατμου, πανινα, πολλαπλων χρησεων διαστ.

23 χ 23 εκ. Ετήσια ποσότητα 24

15 χ 23 εκ Ετήσια ποσότητα 24

68 φιλτρα για κοντεινερς τυπου martin με δεικτη ατμου, χαρτινα, μ.χ. διαστ.

23 χ 23 εκ. Ετήσια ποσότητα 3.000

15 χ 23 εκ. Ετήσια ποσότητα 1.500

69 φυλλα σιλικονης για κουτια αποστειρωσης και εργαλεια μικροχειρουργικης διαστ.

240 χ 245 mm Ετήσια ποσότητα 10

485 χ 245 mm Ετήσια ποσότητα 10

70 Περιτύλιγμα αποστείρωσης από πολυστρωματικό 100 % συνθετικό υλικό με τεχνολογία κατασκευής SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond), πολύ απαλό και ανθεκτικό (να μην σχίζεται), χωρίς μηχανική μνήμη, μη αναφλέξιμο, κατάλληλο για μεγάλα σέτ και για αποστείρωση σε plasma

50 Χ 50 ΕΚ. Ετήσια ποσότητα 2.000

75 Χ 75 ΕΚ. Ετήσια ποσότητα 5.000

100 Χ 100 ΕΚ. Ετήσια ποσότητα 2.000

120 Χ 120 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 8.000

130 Χ 150 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 8.000

71 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟ), ίδιας ποιότητας, τύπου NON WOVEN (όπου συνυπάρχουν συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες), να ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 868-2 και τα ISO 11607.01 & 02, να έχει συμπεριφορά υφάσματος και μειωμένη μηχανική μνήμη ώστε να επιτρέπει την άσηπτη παραλαβή του περιεχομένου, με δυνατότητα 6μηνης διατήρησης της αποστείρωσης, να είναι πολύ ανθεκτικό και απαλό, κατάλληλο για περιτύλιγμα ορθοπεδικών set και για χειρουργικό πεδίο, αδιαπέραστο από το οινόπνευμα και τα αντισηπτικά με δείκτη αλκοολοαπωθητικότητας μεγαλύτερο του 7 (σύμφωνα με το EN 868-2), βάρους > 66gr/m2. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙHΤΙΚΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ.

120Χ120 Ετήσια ποσότητα 6.000

130Χ150 Ετήσια ποσότητα 6.000

72 χαρτι αποστειρωσης απλο (crepe) σε φυλλα διαστ.

100 χ 100 εκ Ετήσια ποσότητα 3.000

73 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤ.

25 Χ 30 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 500

40 Χ 50 ΕΚ. Ετήσια ποσότητα 500

30 Χ 40 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 500

40 Χ 40 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 500

30 Χ 50 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 500

74 TRAY LINER ειδική κατηγορία χαρτιού για επίστρωση δίσκων, από 100 % καθαρή κυτταρίνη, πολύ απορροφητικό, διαστάσεων

25 Χ 30 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 2.000

40 Χ 50 ΕΚ. Ετήσια ποσότητα 2.000

30 Χ 40 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 1.999

30 Χ 50 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 2.000

75 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ (ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟ) ΣΕ ΦΥΛΛΑ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α) χαρτιά αποστείρωσης γι χρήση σε κλιβάνους ατμού β)να ακολουθούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 868-2 και να φέρούν το σήμα CE γ) να αντέχουν στις συνθήκες χειρισμών και μεταφοράς δ)να αποτελούν φράγμα για τα μικρόβια ε)να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και μειωμένη μηχανική μνήμη, ώστε να επιτρέπουν την άσηπτη παραλαβή του περιέχομένου ζ) με δυνατότητα 6μονης διατήρησης της αποστείρωσης στ)να μην απελευθερώνουν ινίδια η)να μην προκαλούν αντανακλάσεις και στατικό ηλεκτρισμό θ)να έχουν υψηλή υγροαποθητικότητα ι)να είναι απαλλαγμένα από σορβιτόλη ή άλλες χημικές ουσίες που μπορεί να είναι επικίνδυνες για της συσκευές που αποστειρώνονται

40x40, Ετήσια ποσότητα 3.000

50x50 Ετήσια ποσότητα 4.000

75 Χ 75 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 7.000

120x120 Ετήσια ποσότητα 7.000

130 Χ 150 ΕΚ Ετήσια ποσότητα 5.000

76 γραφίδες για κλιβάνους ατμού smelter-getting-deco πράσινο και κόκκινο Ετήσια ποσότητα 22 τμχ σε κάθε χρώμα

77 Κρέμα χεριών (βακτηριοστατική, προστατευτική μετά την αντισηψία (ΚΙΛΟ) Ετήσια ποσότητα 12

78 θηκες αποστειρωσης NON WOVEN για βαρια και ογκωδη αντικειμενα θερμοσυγκολλουμενες, με δεικτες ατμου-αεριου-φορμαλδευδης, να πληρουν τα Ευρωπαϊκα προτυπα ΕΝ 868-2, 3 & 5, τα ISO 11607.01 & 02 και την Υπουργικη Αποφαση 6494/680/9, ΦΕΚ 680/8-8-91, να εχουν τη μια πλευρα απο ανθεκτικο και αλκοολοαπωθητικο χαρτι NON WOVEN medical grade 60gr/m2, που να ανοιγει χωρις να σχιζεται και χωρις ινιδια, να εχουν την αλλη πλευρα απο διαφανες μαλακο φιλμ πολλαπλων στρωσεων (τουλαχιστον 4 στρωματων) ωστε να μην σκιζεται κατα το ανοιγμα, η ενωση των δυο υλικων να γινεται με πολλαπλη θερμοσυγκολληση πλατους μεγαλυτερη των 12ΜΜ, να φερουν εκτυπωση δεικτων αποστειρωσης μεγαλου μεγεθους και αποτομης χρωματικης μεταβολης, η θεση των δεικτων και των αλλων ενδειξεων πρεπει να ειναι σε τετοιο σημειο ωστε να μην υπαρχει κινδυνος διαρροης τοξικων μελανιων προς το περιεχομενο, οι δεικτες πρεπει να ειναι τυπωμενοι στο εσωτερικο μερος της χαρτινης πλευρας ωστε να λαμβανουν υποψη τις ολες παραμετρους αποστειρωσης, να φερουν εκτυπωση ενδειξης φορας ανοιγματος, να υπαρχει τυπωμενο LOT No για αμεσο εντοπισμο συγκεκριμενων παρτιδων, ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙHΤΙΚΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ.

78.1 320χ500 mm Ετήσια ποσότητα 5.000

79 Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης η οποία να αποτελείται από χαρτί στη μια πλευρά και πλαστικό φιλμ στην άλλη. Στις εξής διαστάσεις:

α) 90X257mm Ετήσια ποσότητα 3.000

β) 135X283mm Ετήσια ποσότητα 3.000

γ) 190X308mm Ετήσια ποσότητα 3.000

δ) 300X380mm Ετήσια ποσότητα 3.000

80 Σκονη συντηρησης αυτοματων πλυντηριων: να είναι σε μορφή σκόνης, χαμηλού αφρισμού με όξινο ph, να απομακρύνει αποχρωμα-τισμούς και άλατα απο τα τοιχώματα και τα μέρη πλυντηρίων (φτερωτές, αντιστάσεις κ.λ.π.)Συμβατό με τα υλικά κατασκευής των πλυντηρίων Ετήσια ποσότητα 100 kg

81 Υγρο απορρυπαντικο με απολυμαντικες ιδιοτητες χειρουργικων εργαλειων και ενδοσκοπιων για χρηση σεαυτοματα πλυντηρια (χημικοθερμικη απολυμανση στο πλυντηριο Ετήσια ποσότητα 300 lt

Αλκαλικής συστασης με ph >11, να ειναι καταλληλο για χημικοθερμικη απολυμανση.

Να εχει αpολυμαντικη και ταυτοχρονα ισχυρη καθαριστικη δραση εναντι αιματος,

Πρωτεϊνων και ιδιαιτερα εναντι αποξηραμενων ρυπων.

Να ειναι βακτηριοκτονο, μυκητοκτονο, φυματιοκτονο, ιοκτονο σε χαμηλη θερμοκρασια (εως 55 C).

Νa μην περιεχει αλδεϋδες, φαινολες και χλωριο.

Να μην αφριζει καθολου, καταλληλο για χρηση σε χειρουργικα εργαλεια.

(να κατατεθουν πιστοποιησεις συμβατοτητς επι ποινη αποριψης).

Να συνοδευεται απο αδεια του Γ.Χ.Κ., CE mark.

82 δείκτης αποστείρωσης ατμού άμεσης ερμηνείας (εντός 3 ωρών) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:α)κατάλληλοι για κλύκλους αποστείρωσης 121ο Cσε κλίβανο βαρύτητας,και σε κύκλους αποστείρωσης 121ο C,134οC σε κλίβανους υψηλού κενού.β)το τελικό αποτέλεσμα του βιολογικού ελέγχου να δίνεται σε χρονικό διάστημα τριών ωρών περίπου και να είναι άμεσα και με εύκολο τρόπο διαθέσιμο. γ) να είναι αυτοπεριεχόμενοι, σε μορφή φιαλιδίου (θρεπτικό υγρό,λωρίδα σπόρων B.Srearoth) δ) ο πληθισμός των σπόρων ανά λωρίδα να είναι μεγαλύτερος από 1χ105 cfuσύμφωνα με την Ευρωπαϊκή φαρμακοποιία ε) οι σπόροι θα πρέπει να είναι Βάκιλοι Stearothermophiluw σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ATCC 7953 στ) σε κάθε συσκευασία δεικτών να υπάρχει πιστοποιητικό ποιοτικής διασφάλισης της παρτίδας,όπου να αναγράφεται ο αριθμός των σπόρων ανά λωρίδα, η τιμή- D, η οποία θα πρέπει να είναι περίπου 1.5min(+/-0.2)στους 121οC,η ημερομηνία λήξης της αποθήκευσης του προϊόντος καθώς και ο αρθμός παρτίδας ζ) να εναρμονίζεται με τα στάνταρτ CEN 866-1-2 ISO 11138 η) η συσκευή του επωαστήρα για τους Β.δείκτες,να διαθέτει τουλάχιστον 12 θέσεις επώασης,να φέρει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας,να αναγράφεται η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής καθώς καιτα χαρακτηριστικά λειτουργίας στο ηλεκτρικό ρεύμα (amber-hz-volt) θ) η συσκευή να φέρει σήμανση CE Ετήσια ποσότητα 4.000

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 257 052,09 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 3

Ονομασία: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ

1) Σύντομη περιγραφή

ΩΣ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33140000

3) Ποσότητα ή έκταση

1 GEL για απινιδωτή και ηλεκτρόδια υπερήχων σε σωληνάρια. Ετήσια ποσότητα 700

2 Πεταλούδες αποσιδήρωσης με βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι 90 μοιρών και βασική σύνδεση luer lock μήκος καλωδίου 80cm και μήκος βελόνας 8mm, 29G. Ετήσια ποσότητα 2.000

3 Βελόνες (πεταλούδες) αποσιοδήρωσης 29G. Ετήσια ποσότητα 10.000

4 Αποστειρωμένα STICS για περιποίηση στόματος απλά Ετήσια ποσότητα 1.500

5 Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για τον ηλεκτροκαρδιογράφο HEWLETT PACKARD παίδων, ενηλίκων με υγρό ζελέστο σφουγγαράκι επαφής υποαλλεργικό να έχουν τέλεια εφαρμογή με άριστη συγκόλληση και να μην ξεκολλούν όταν το σημείο συγκόλλησης βραχεί ή ιδρώσει να μην αφήνουν υπόλειμμα συγκολητικής ουσίας στο δέρμα. Να φέρουν κούμπωμα ασφαλείας επενδυμένο με AG/AGCL. Να είναι συσκευασμένα σε ειδικά φάκελα αλουμινίου για να μην επηρεάζεται από κλιματολογικές συνθήκες. Να είναι αποστειρωμένα για δύο τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Να διατίθονται σε διάφορα μεγέθη και να είναι εφοδιασμένα με ειδικό ξέστρο, με μικροπόρους διαμέτρου 45ΜΜ ακτινοδιαπερατά με βίσμα 4ΜΜ.

5.1 παίδων Ετήσια ποσότητα 250

5.2 ενηλίκων Ετήσια ποσότητα 17.500

6 Βελόνη αναρρόφησης οστεομυελικής βιοψίας 11Ga, 10ΕΚ με κλείδωμα προσαρμογέα (LUERLOCK ADAPTOR) Ετήσια ποσότητα 400

7 Βελόνη αναρρόφησης στερνικής παρακέντησης 15Ga, με προσαρμόσιμο μήκος 10ΜΜ-48ΜΜ Ετήσια ποσότητα 480

8 Βαλβίδες - συνδετικά ευθεία, διαφανή για ρυθμιζόμενη αναρρόφηση με τρύπα και πώμα (ΨΑΡΑΚΙΑ). Ετήσια ποσότητα 700

9 ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ SUPER CORE II ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ (ΠΙΣΤΟΛΙ)

9.1 18GX15CM Ετήσια ποσότητα 20

9.2 16GX19CM Ετήσια ποσότητα 20

9.3 17GX19CM Ετήσια ποσότητα 20

9.4 19GX22CM. Ετήσια ποσότητα 20

10 Βελονες κυρτες τυπου corning για χημειοθεραπεια ΝΟ 19 Ετήσια ποσότητα 100

11 Βελονες οσφυονωτιαιας παρακεντησης μιας χρησης

11.1 Νο 19, 19Χ3 1/2'' Ετήσια ποσότητα 90

11.2 Νο 22, 22Χ3 1/2'' Ετήσια ποσότητα 110

12 Βεντούζες καρδιογράφου. Ετήσια ποσότητα 430

13 Βούρτσες καθαρισμού μπιμπερό. Ετήσια ποσότητα 10

14 Βραχιολάκια αναγνώρισης νεογνών-παίδων-ενηλίκων αδιάβροχα λευκό, ροζ, σιελ με κούμπωμα, δυνατότητα αναγραφής ονόματος, πλαστικά, μαλακά.

14.1 ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ετήσια ποσότητα 4.500

14.2 ΝΕΟΓΝΩΝ- ΠΑΙΔΩΝ Ετήσια ποσότητα 800

15 Βρεφικά σαμπουάν-αφρόλουτρο υποαλλεργικά (όχι αντισηπτικά). Ετήσια ποσότητα 40

16 Γλωσοπίεστρα απλά. Ετήσια ποσότητα 100.000

17 Δείκτης διάγνωσης ρήξης θηλακίου TEST PMR Ετήσια ποσότητα 100

18 Επιστόμια μιας χρήσης για το σπειρόμετρο 30x65mm Ετήσια ποσότητα 1.800

19 Ηλεκτρόδια καρδιογράφου για πόδια – χέρια (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ). Ετήσια ποσότητα 200

20 Θερμόμετρα θερμοκρασίας σώματος απλά.(Να είναι αναλογικά μη τοξικά και υγρό μετρήσεων φιλικό προς το περιβάλλον-υψηλής ακρίβειας +/-0,1ο C -Κλίμακα θερμοκρασίας από 35ο C έως 42ο C -Να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απολύμανσης και εύκολου καθαρισμού-χωρίς επιπρόσθετα αναλώσιμα-η ένδειξη να παραμένει σταθερή και μετά την απομάκρυνση από τον ασθενή-Η θερμομέτρηση του ασθενούς να γίνεται σε χρόνο 1 έως 1,5 λεπτού. Ετήσια ποσότητα 2.000

21 Θερμόμετρα θερμοκρασίας ψυγείων αιμοδοσίας Ετήσια ποσότητα 1

22 Ιριγκατερ πλαστικά Ετήσια ποσότητα 15

23 Καλύμματα μικροσκοπίου αποστειρωμένα μιας χρήσης Ετήσια ποσότητα 180

24 Κλιπς ομφάλιου λώρου, αποστειρωμένα μ.Χ. και κλιπς ομφάλιου λώρου με διπλά κλιπς για αποφυγή αιμορραγίας. Ετήσια ποσότητα 900

25 Μάσκες παροχής οξυγόνου 100 % απλές με άπλές με έλασμα στη μύτη μαλακό και από υλικό υποαλλεργικό. Ετήσια ποσότητα 4.000

26 Μάσκες φαρμάκων AEROLIN παίδων και ενηλίκων κατασκευασμένες από διάφανο, καθαρό, μαλακό, ελαφρύ, πλαστικό υλικό με ρυθμιζόμενη ελαστική ταινία για καλύτερη συγκράτηση στο κεφάλι με πλάγιες οπές εκπνοής με ανατομική κατασκευή με ελαστικό έλασμα (αλουμινίου) επιρρίνιο για καλύτερη συγκράτηση και με συνδετικό σωλήνα που εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετροσε ανατομική συσκευασία με ειδικά κατασκευασμένο σωλήνα που σε περίπτωση κλίσης 90 μοιρών, δεν διακόπτεται η παροχή οξυγόνου με φιαλίδιο νεφελοποίησης χωρητικότητας 20CC.

26.1 παίδων Ετήσια ποσότητα 2.000

26.2 ενηλίκων Ετήσια ποσότητα 14.000

27 Μητροσκόπια πλαστικά εύκαμτα και λεία αποστειρωμένα και μη μιας χρήσεως, με εγκοπές ρύθμισης και με δυνατότητα ανοίγματος

27.1 S Ετήσια ποσότητα 2.500

27.2 M Ετήσια ποσότητα 3.500

27.3 L Ετήσια ποσότητα 1.000

28 Μπιμπερό γυάλινα 120ml, κατασκευασμένα από πυρίμαχο γυαλί και πιπίλες, να προσφερθούν και πιπίλες σιλικόνης για τα μπιμπερό χωριστά.

28.1 120 ML Ετήσια ποσότητα 30

29 Νεφροειδή μιας χρήσεως πλαστικά. Ετήσια ποσότητα 4.000

30 Νεφροειδή μιας χρήσεως χάρτινα από ανακυκλωμένο χαρτί κατάλληλα για πολτοποίηση ανθεκτικά και αδιάβροχα. Ετήσια ποσότητα 65.000

31 ανδρικό ουροδοχείο μ. χρήσης που να περιέχει ειδικό απορροφητικό υλικό, που να μετατρέπει τα υγρά σε τζελ Ετήσια ποσότητα 3.000

32 Πάνα βρακάκι νεογνων-προωρων-παίδων-ενηλίκων υπεραπορροφητική για ακράτεια ούρων και κοπράνων, υλικό αντιαλλεργικό, αυτοκόλλητα πτερύγια, μεγάλη χωρητικότητα για μεγαλύτερη διάρκεια από ειδικό αδιάβροχο αθόρυβο υλικό, με δείκτη υγρασίας αλλαγής χρώματος διευκολύνοντας την αναγνώριση για την αλλαγή πάνας small, medium, large, extra large.

32.1 νεογνών Ετήσια ποσότητα 1.200

32.2 παίδων Ετήσια ποσότητα 1.000

32.3 ενηλίκων Ετήσια ποσότητα 25.000

33 Προφυλακτικα για την καλυψη κεφαλης υπερηχων. Ετήσια ποσότητα 2.000

34 Πωματα φλεβοκαθετηρων πλαστικα σκληρα luer-lock βιδωτα, λευκα με περιφερειακες ραβδωσεις, μιας χρησης αποστειρωμενα σε συσκευασια του ενός ετήσια ποσότητα 35 000

35 Σύστημα τρυπήματος ορών διπλής οδού σε αποστειρωμένη συσκευασία με ένα άκρο αιχμηρό ενδιάμεσα να υπάρχει αυλός και στο άλλο άκρο να υπάρχει υποδοχή με βιδωτό πώμα για σύνδεση ορού (tranfer) Ετήσια ποσότητα 1.600

36 Συσκευες αναπνευστικης ασκησης ετήσια ποσότητα 300

37 Σακουλάκια συλλογής ούρων αποστειρωμένα, αυτοκόλλητα, μιας χρήσης, για νεογνά και παιδιά, με βαλβίδα επιστροφής. Κατάλληλα για αγόρια και κορίτσια, που να προσαρμόζονται ανατομικά στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Υποαλλεργικά σε σχήμα που αποκλείει την επιμόλυνση του δείγματος με κόπρανα. Να διαθέτουν σημείο λήψης δείγματος για την αποφυγή διαρροής ούρων και την εκμόλυνσή των. Ετήσια ποσότητα 5.000

38 Σακουλες σκωραμιδων που στερεοποιουν τα υγρα μιας χρησης από ειδικο υπεραπορροφητικο υλικο που μετατρεπει τα υγρα σε ζελε εμποτισμενο με ειδικη αποσμητικη ουσια. ετήσια ποσότητα 17 000

39 Σεντονια μιας χρησης απο χαρτι για εξεταστικες κλινες σε ρολο πλαστικοποιημενα διατρητα ανα 42 εκ. πλάτου 50cm

39.1 πλάτους 50cm Ετήσια ποσότητα 1.182

39.2 πλάτους 75cm Ετήσια ποσότητα 2.000

40 Σετ μετρησης κεντρικης φλεβικης. Ετήσια ποσότητα 50

41 Σκωραμιδες πλαστικες. Ετήσια ποσότητα 150

42 Σπάτουλες πλαστικές για par-test μ.Χ., για κολπική χρήση, για ενδοτραχηλικοί και εξωτραχηλική χρήση. Ετήσια ποσότητα 2.000

43 Στατω πλαστικα για ουροσυλλεκτες. Ετήσια ποσότητα 5.000

44 Τραχειοσωλήνες αναρρόφησης μηκώνιου

44.1 Νο 6 Ετήσια ποσότητα 50

44.2 Νο 8 Ετήσια ποσότητα 400

45 Υποσένδονα μ.χ διαφόρων διαστάσεων από ανθεκτικό υλικό να μην σκίζεται εύκολα, με αδιάβροχη επένδυσηκαι με μεγάλη απορροφητικότητα με ειδική αντιολισθητική στρώση στο κάτω μέρος. Ετήσια ποσότητα 30 000

46 Πάνα βρακάκι νεογνων-προωρων-παίδων-ενηλίκων υπεραπορροφητική για ακράτεια ούρων και κοπράνων, υλικό αντιαλλεργικό, αυτοκόλλητα πτερύγια, μεγάλη χωρητικότητα για μεγαλύτερη διάρκεια από ειδικό αδιάβροχο αθόρυβο υλικό, με δείκτη υγρασίας αλλαγής χρώματος διευκολύνοντας την αναγνώριση για την αλλαγή πάνας small, medium, large, extra large.

46.1 νεογνών Ετήσια ποσότητα 400

46.2 παίδων Ετήσια ποσότητα 800

46.3 ενηλίκων Ετήσια ποσότητα 30.000

47 Φιλτρα αναρροφησης τυπου domiνατ 50 μεdela ετήσια ποσότητα 25

48 Φιλτρα αναρροφησης τυπου medela ετήσια ποσότητα 10

49 Ποδιες μιας χρησεως αδιαφανεις nylon

49.1 large ετήσια ποσότητα 400

49.2 εχτra large ετήσια ποσότητα 3 600

50 Χωνακια ωτοσκοπιου riester

50.1 Παιδιατρικα ετήσια ποσότητα 1 000

50.2 Ενηλικων ετήσια ποσότητα 1 000

51 Ψυκτρες-βουρτσες για τεστ pap πλαστικα ενδοτραχηλικης ληψης super soft. ετήσια ποσότητα 2 000

52 Μαρκαδοροι δερματος,αποστειρωμενοι μιας χρησης ετήσια ποσότητα 10

53 Μπουκαλια οξυγονου διαφορα ετήσια ποσότητα 500

54 Σακοι ειδικης χρησης 1.συστημα ενος (1) τεμαχιου

54.1 Σακοι κολοστομιας. αυτοκολλητοι σακοι κολοστομιας na exoyn thn δυνατοτητα προσαρμογης ανοιγματος, με αποτελεσματικο φιλτρο εξοδου αεριων και αντιιδρωτικο βαμβακερο καλλυμα.η κολλητικη του επιφανεια να είναι ευκαμπτη και να αποτελειται απο συγχρονα υλικα για ασφαλη εφαρμογη, υποαλλεργικη για προστασια και ανακουφιση του δερματος.

Α)Διαφανεις 0-60mm ± 5 ετήσια ποσότητα 400.

Διαφανεις 0-75mm ± 5 ετήσια ποσότητα 1 000.

Β)Αδιαφανεις, 0-75mm ± 5 ετήσια ποσότητα 500.

54.2 Σάκοι ειλεοστομίας.

Αυτοκόλλητοι, ανοιχτοί με αντιιδρωτικό βαμβακερό κάλυμμα και με ενσωματωμένο κατά προτίμηση κλειστρο. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι εύκαμπτη και να αποτελείται από σύγχρονα υλικά για ασφαλή εφαρμογή, υποαλλεργικη για προστασία και ανακούφιση του δέρματος.

Α)διαφανείς, 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 30.

Διαφανείς, 0-75mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 70.

Β)Αδιαφανεις, 0-75mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 50.

54.3 Σάκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι

3. Να έχουν βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων με δυνατότητα προσαρμογής στομίου με ασφαλή εύκαμπτη και μαλακή έξοδο για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με ουροσυλλέκτη.Η κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από υλικά κατάλληλα για μεγαλύτερη διάρκεια εφαρμογής και προστασία του δέρματος.

α)Διαφανείς 0-55mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 500

54.4 Αυτοκολλητοι σακοι μετεγχειριτικης χρησης. να εχουν τη δυνατοτητα συνδεσης με ουροσυλλεκτη, ευκολο αδειασμα και παραθυρο επιθεωρησης στομιου. Η κολλητικη του επιφανεια να είναι ευκαμπτη και να αποτελειται από συγχρονα υλικα για ασφαλη εφαρμογη, προστασια και ανακουφιση του δερματος. να ειναι υποαλλεργικοι και αντιιδρωτικοι.

Α)Διαφανεις, 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 900.

Διαφανεις, 0-100mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 700.

55 Συστημα δυο (2) τεμαχιων βασεις

1. Βασεις (κολοστομιας) επιπεδες, ευκαμπτες, υποαλλεργικες, κοβομενες με συγχρονης τεχνολογιας κολλητικα για ασφαλεια, ανακουφιση και προστασια του δερματος, με η χωρις υποδοχες ζωνης. να εχουν τη δυνατοτητα προσαρμογης στομιου διαφορων διαμετρων.

Α)Διαφανεις 0-40mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 100.

Διαφανεις 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 150.

Διαφανεις 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 150.

Β)Αδιαφανεις 0-40mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 20.

Αδιαφανεις 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 40.

Αδιαφανεις 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 20.

2. Σακοι κολοστομιας που να συνδιαζονται με τις αντιστοιχες βασεις (κολοστομιας), με αποτελεσματικο φιλτρο αεριων, αντιιδρωτικο, βαμβακερο καλυμμα και συστημα κουμπωματος στη βαση που να συνδιαζει την μεγιστη ασφαλεια με την μικροτερη πιεση

Α)Διαφανεις 0-40mm ± 5 ετήσια ποσότητα 50.

Διαφανεις 0-60mm ± 5 ετήσια ποσότητα 250.

Διαφανεις 0-70mm ± 5 ετήσια ποσότητα 250.

Β)Αδιαφανεις 0-40mm ± 5 ετήσια ποσότητα 250.

Αδιαφανεις 0-60mm ± 5 ετήσια ποσότητα 250.

Αδιαφανεις 0-70mm ± 5 ετήσια ποσότητα 250.

56.

1. Βασεις (ειλεοστομιας) επιπεδες, ευκαμπτες, υποαλλεργικες, κοβομενες με συγχρονης τεχνολογιας κολλητικα για ασφαλεια, ανακουφιση και προστασια του δερματος, με η χωρις υποδοχες ζωνης. να εχουν τη δυνατοτητα προσαρμογης στομιου διαφορων διαμετρων.

Α)Διαφανεις 0-40mm ± 5 ετήσια ποσότητα 10.

Διαφανεις 0-60mm ± 5 ετήσια ποσότητα 20.

Διαφανεις 0-70mm ± 5 ετήσια ποσότητα 20.

Β)Αδιαφανεις 0-40mm ± 5 ετήσια ποσότητα 10.

Αδιαφανεις 0-60mm ± 5 ετήσια ποσότητα 20.

Αδιαφανεις 0-70mm ± 5 ετήσια ποσότητα 20.

2. Σακοι ειλεοστομιας ανοικτοι, που να συνδιαζονται με τις αντιστοιχες βασεις (ειλεοστομιας), να εχουν αντιιδρωτικο βαμβακερο καλυμμα, κατά προτιμηση με ενσωματωμενο κλειστρο και με συστημα κουμπωματος που να συνδιαζει την μεγιστη ασφαλεια με την μικροτερη πιεση

Α)Διαφανεις 0-40mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 50.

Διαφανεις 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 50.

Διαφανεις 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 100.

Β)Αδιαφανεις 0-40mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 50.

Αδιαφανεις 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 100.

Αδιαφανεις 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 70.

57.

1. Βασεις (ουρητηροστομιας) επιπεδες, ευκαμπτες, υποαλλεργικες, κοβομενες με συγχρονης τεχνολογιας κολλητικα για ασφαλεια, ανακουφιση και προστασια του δερματος, με η χωρις υποδοχες ζωνης. να εχουν τη δυνατοτητα προσαρμογης στομιου διαφορων διαμετρων.

Α)Διαφανεις 0-40mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 10.

Διαφανεις 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 50.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 60.

Β)Αδιαφανεις 0-40mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 10.

Αδιαφανεις 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 10.

Αδιαφανεις 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 10.

2. Σάκοι ουρητηροστομίας που να συνδιάζονται με τις αντίστοιχες βάσεις (ουρητηροστομίας), να έχουν αντιιδρωτικό βαμβακερό κάλυμμα, βαλβίδα αντεπιστροφής, εύκαμπτη έξοδο για άδειασμα η η σύνδεση με ουροσυλλέκτη και σύστημα κουμπώματος στις βάσεις που να συνδιάζει την μέγιστη ασφάλεια με την μικρότερη πίεση.

Α)Διαφανεις 0-40mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 30.

Διαφανεις 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 100.

Διαφανεις 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 100.

Β)Αδιαφανεις 0-40mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 30.

Αδιαφανεις 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 100.

Αδιαφανεις 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 100.

58 Βασεις (κολοστομιας), κωνοειδης, με δυνατοτητα προσαρμογης στομιου, κατά προτιμηση με υποδοχες και με ευκαμπτο συγχρονο κολλητικο για ασφαλεια, προστασια και ανακουφιση του δερματος. διαμετρος διαφορων μεγεθων.

Α)Διαφανεις 0-40mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 10.

Διαφανεις 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 10.

Διαφανεις 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 10.

Β) Αδιαφανεις 0-40mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 10.

Αδιαφανεις 0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 10.

Αδιαφανεις 0-70mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 10.

59 Σάκοι μετεγχερητικοί, παροχετευτικοί, αυτοκόλλητοι. Με εξελιγμένο φίλτρο κατακράτησης οσμών, προστατευόμενο από τις υδαρεις κενώσεις, με σύστημα διπλού θαλάμου. Με εύκαμπτο κολλητικό, βαλβίδα εξόδου των κενώσεων και δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη.

0-60mm ± 5 Ετήσια ποσότητα 400

60 Κρέμα για θεραπεία των ερεθισμών του δέρματος γύρω από την στομία με ουρία και γαλακτικό αμμώνιο Ετήσια ποσότητα 500

61 Aποστειρωμένο ένθεμα για κοιλότητες από Ca alginate υαλουρονικό οξύ και ιοντικό άργυρο από μορφή συμπλοκου με κυτταρίνη, ευρείας αντιμικροβιακής δράσης για ελλείμματα ιστού και με ύπαρξη λοίμωξης διάστασης 45cm περίπου. Ετήσια ποσότητα 100

62 Σάκοι άπλυτων υδροδιαλυτοί να είναι ανθεκτικοί, ώστε να μην καταστρέφονται κατά την τοποθέτηση των ρούχων να μην αφήνουν υπολείμματα στα ρούχα κατά το πλύσιμο στα πλυντήρια Ετήσια ποσότητα 1.000

63 Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσης για νοσοκομειακή χρήση Ετήσια ποσότητα 3.500

64 Καθρεφτάκια για μετωπιαία κάτοπτρα Ετήσια ποσότητα 2

65 Ρινικά ταμπόν Ετήσια ποσότητα 100

66 Χημειοπροστατευτικά γάντια για χειρισμό κυτταροστατικών διαφόρων μεγεθών να είναι υποαλλεργικά να μην περιέχουν πούδρα να είναι φτιαγμενα από υψηλης ποιοτητας φυσικό λατεχ Ετήσια ποσότητα 1.000

67 Χημειοπροστατευτική ποδιά. Να μην χνουδιάζει, να είναι αδιάβροχη, για να προστατεύει το χρήστη και το προιόν με ελαστική μανσέτα Ετήσια ποσότητα 100

68 Χαρτί εκτύπωσης διαθλασιμέτρου Nicon Nidec ARK 510A Ετήσια ποσότητα 50

69 Strips Rose Begal Ετήσια ποσότητα 40

70 Tεστ δακρύων (Shirmer) Ετήσια ποσότητα 40

71 Test δακρύων (Shirmer) με διαβαθμισμένο χρωματικό δείκτη Ετήσια ποσότητα 20

72 Φακοί επαφής θεραπευτικοί υψηλής υδροφιλίας plano Ετήσια ποσότητα 40

73 Ελιψοειδή προστατευτικά οφθαλμών από συνθετικό υλικό άκαμπτο διάτρητο μέγιστης διαμέτρου 7 εκατοστά για προστασία των οφθαλμών μετά από εγχείριση τραυμάτων Ετήσια ποσότητα 10

74 Ενδοφλέβιες χρωστικές για φλουοροαγγειογραφία Ετήσια ποσότητα 60

75 Νάρθηκες δακτύλων τύπου Zimer διαστάσεις

75.1 12x500mm Ετήσια ποσότητα 50

75.2 24x500mm Ετήσια ποσότητα 50

76 Σετ εκκενωτικης παρακεντησης κοιλιας θωρακος Ετήσια ποσότητα 250

77 Πλαστικη ραβδος μιας χρησης για την ρηξη αμνιακης μεμβρανης(αμνιηοοκ) 1000 Ετήσια ποσότητα 100

78 Καθρεφτακια ωρλ

78.1 Νο 4 Ετήσια ποσότητα 2

78.2 Νο 6 Ετήσια ποσότητα 10

78.3 Νο 8 Ετήσια ποσότητα 10

79 Ποτηρακια φαρμακων μιας χρησης με ογκομετρικη διαβαθμιση διαφανη Ετήσια ποσότητα 20.000

80 Αυτοκολλητα ηλεκτροδια (ενηλικων-παιδων-νεογνων) για μονιτορ και ληψη ηλεκτροκαρδιογραφηματος διαβρεχομενα με σφουγγαρακι επαφης εμποτισμενο με υποαλλεργικο τζελ για χρησεις τεστ κοπωσης-μεθ κ.λ.π.. να μην ξεκολλουν όταν το σημειο συγκολλησης βραχει η ιδρωσει, να μην αφηνουν υπολειμμα συγκολλητικης ουσιας στο δερμα. να φερουν κουμπωμα ασφαλειας, να ειναι συσκευασμενα σε ειδικους φακελους για να μην επηρεαζονται απο κλιματικες συνθηκες. επισης χωρις μεταλλικο κουμπωμα για χρηση μαγνητικου τομογραφου. Ετήσια ποσότητα 22.000

81 Τραχειοσωλήνες

81.1 Τύπου Shiley σε όλα τα μεγέθη με cuff και χωρίς cuff με βαλβίδα ομιλίας και χωρίς βαλβίδα ομιλίας

81.1.1 με cuff Νο 6 Ετήσια ποσότητα 20

81.1.2 με cuff Νο 7 Ετήσια ποσότητα 20

81.1.3 με cuff Νο8 Ετήσια ποσότητα 20

81.1.4 χωρίς cuff Νο 6 Ετήσια ποσότητα 10

81.1.5 χωρίς cuff Νο 7 Ετήσια ποσότητα 10

81.1.6 χωρίς cuff Νο8 Ετήσια ποσότητα 10

81.2 Απλοί τύπου Portex παιδιών και ενηλίκων σε όλα τα μεγέθη από Ν.2 έως Ν.9 με cuff και χωρίς cuff ομιλίας και μη Ετήσια ποσότητα 180

82 Χαρτί monitor καταγραφιΚό Nihon Kohden Bsm- 4103K evertrace Fas 50-3-100 ZIK-ZAK Ετήσια ποσότητα 10

83 Χαρτι monitor ΚαταγραφικΟ FQF50-3-100 Evertrace Nihon konden Ετήσια ποσότητα 10

84 Χαρτί monitor Καταγραφικού Θερμικό διαβαθμισμένο (Συσκευασία 10 ρολών).MONITOR IntelliVue της Philips Medical Systems(40477Α) Ετήσια ποσότητα 1

85 Χαρτί MONITOR Κεντρικού Καταγραφικού Θερμικό 2 καναλίων (Συσκευασία 10 ρολών)MONITOR IntelliVue της Philips Medical Systems (Μ4816Α) Ετήσια ποσότητα 1

86 Χαρτί αναλυτη nova phox plus ετήσια ποσότητα 80

87 Χαρτί αναλυτη (1781-1001 RAXT-CRT 110X30X12 Ετήσια ποσότητα 40

88 Χαρτί αναλυτη sysmex K4500 Ετήσια ποσότητα 300

89 Χαρτί αναλυτη αεριων αιματος nova ccx (nova stat profil) Ετήσια ποσότητα 350

90 Χαρτι απινιδωτη 43120 a defibri llator hewlett packard. Ετήσια ποσότητα 5

91 Χαρτι απινιδωτη heartstart mrx καταγραφικο θερμικο 50mm(40457C) Ετήσια ποσότητα 100

92 Χαρτι απινιδωτη nhon-kohden fgs 50-3-100. Ετήσια ποσότητα 100

93 Χαρτι απινιδωτη nihon kohden cardiolife tec - 7531 K (ρολό) Ετήσια ποσότητα 100

94 Χαρτι απινιδωτη θερμογραφικο για nhon-kohden fQ5. Ετήσια ποσότητα 100

95 Χαρτι απινιδωτη καταγραφικο για τον nihon kohden cardiolife tec-5521k Ετήσια ποσότητα 100

96 Χαρτι απινιδωτη καταγραφικο για τον nihon kohden model cardiolife. Ετήσια ποσότητα 100

97 Χαρτι απινιδωτη καταγραφικο για τον code maste xl hewlett packard Ετήσια ποσότητα 500

98 Χαρτι απινιδωτη με monitor hp 040011 καταγραφικο σε ρολό (40453Α) Ετήσια ποσότητα 40

99 Χαρτι εγκεφαλογράφου SAN-EI. τύπου THERMAL Z/FOLD EEG PAPER OTE BIOMEDICA 210 ΜΜX300 MMX215 SH των 216 φύλλων ανά πακέτο Ετήσια ποσότητα 80

100 Χαρτί εκτύπωσης διαθλασιμέτρου Nidec ARK 510 A Ετήσια ποσότητα 4

101 Χαρτι ΗΚΓ Nhon-Kohden Cardiofax M FQN 210-3-140 ΔΙΑΣΤ.210Χ140Χ214 Ετήσια ποσότητα 500

102 Χαρτι Ηλεκτροκαρδιογραφο καταγραφικο για τον Nihon Kohden Cardiofax-ECG-9620M Ετήσια ποσότητα 100

103 Χαρτι Ηλεκτροκαρδιογραφο Νικηον Κοεν Cardiofax Vege 9320K Ετήσια ποσότητα 50

104 Χαρτι ηλεκτροκαρδιογραφου Cardiovit AT ECG 90X90X400 Ετήσια ποσότητα 10

105 Χαρτι ηλεκτροκαρδιογραφου BTL-08SD3ECG Ετήσια ποσότητα 500

106 Χαρτι ηλεκτροκαρδιογραφου Cardioline Delta-Plus DigitaL ECG. Ετήσια ποσότητα 40

107 Χαρτι ηλεκτροκαρδιογραφου Caspel-Ascard BS, Cardidvit AT-16, LOGO. Ετήσια ποσότητα 40

108 Χαρτι ηλεκτροκαρδιογραφου MCS 2001. Ετήσια ποσότητα 500

109 Χαρτι καρδιογραφο Carpiorapid K111. Ετήσια ποσότητα 30

110 Χαρτι καρδιογραφο Fucuda 63ΜΜΧ30Μ. Ετήσια ποσότητα 200

111 Χαρτι καρδιογραφο Fucuda Denhi Cardimax FX-2111. Ετήσια ποσότητα 200

112 Χαρτι καρδιογραφο Fucuda Διαστ. 50ΜΜΧ20Μ Ετήσια ποσότητα 10

113 Χαρτι καρδιογραφου Aspel 112Χ30 Ετήσια ποσότητα 500

114 Χαρτι καρδιογραφου Kenz ECC 108 Ετήσια ποσότητα 100

115 Χαρτι καρδιογραφου Aspel Με Διαστασεις 58χ25 Ετήσια ποσότητα 1.000

116 Χαρτι καρδιογραφου Fucuda Denshi Cardimax FΧ 2201 ZIK-ZAK. Ετήσια ποσότητα 200

117 ΧΑΡΤΙ καρδιογράφου Nihon Kohden (110X140X144)(πακέτο 100 φύλλων) Ετήσια ποσότητα 150

118 Χαρτι καρδιογραφου Trismed Capdipia S/H C 2003-1203 Ετήσια ποσότητα 500

119 Χαρτι καρδιογραφου αναδιπλουμενο πακετο HEWLETT PACKARD PAGE WRITER 100 (M1709A) Ετήσια ποσότητα 1.500

120 Χαρτι καρδιοτοκογραφου TEC-7621 K Ετήσια ποσότητα 40

121 Χαρτί καρδιοτοκογράφου HUNTLEIGH BABY Dopplex BD4000 Ετήσια ποσότητα 150

122 Χαρτι σπειρομετρου ΜΜ-1600, ML-3300 LOT S110 θερμογραφικό διαμ. 110 mm Ετήσια ποσότητα 10

123 Χαρτι τεστ κοπωσεως FOR MAQUETE Ετήσια ποσότητα 40

124 Χαρτι τεστ κοπωσεως FOR SCHILLERAT-2 210Χ280Χ240 Ετήσια ποσότητα 200

125 Χαρτι υπερηχου SONY UPC-1010 COLOR Ετήσια ποσότητα 400

126 Χαρτι υπερηχου SONY UPP 110 HG TYPEV 110MMX18M. Ετήσια ποσότητα 400

127 Σενσορες Οξυμετρίας Πολλαπλών χρήσεων Ενηλίκων (τύπου Μανταλάκια) Ετήσια ποσότητα 4

128 Σενσορες Οξυμετρίας μιας χρήσης Ενηλίκων (τύπου Μανταλάκια) Ετήσια ποσότητα 10

129 Κάλτσες αντιθρομβωτικές ριζομηρίου Ετήσια ποσότητα 1.800

130 Μπλούζες εξεταστικές μη αποστειρωμένες, non woven, αεροδιαπερατές, με μακριά μανίκια, λάστιχο στο κερπό, να δένει στον αυχένα και μέση. Ετήσια ποσότητα 10.000

131 Πιπίλες μπιμπερού Ετήσια ποσότητα 100

132 Προστατευτικά καλύμματα ποδιών συσκευασμένα ανά ζεύγη nylon Ετήσια ποσότητα 300

133 Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας, με ή χωρίς θηλειά σε μεγέθη 10 fr. Το σετ να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και να περιλαμβάνει: Καθετήρα παροχέτευσης pigtail από 25 έως 30cm πολυουρεθάνης ή άλλο παρόμιο υλικό με πλαϊνές τρύπες ακτινοσκιερό, άκαμπτη από ανοξείδωτο ατσάλι, διαμέτρου 17,5G και μήκους περίπου 180-200mm, με στυλεό και κεντρικό αυλό για δίοδο του συρμάτινου οδηγού και του στυλεού, συρμάτινο οδηγό από άκαμπτο ατσάλι με κεκαμμένη σε σχήμα J εύκαμπτη κορυφή ασφαλείας μήκους 80-100 cm, που να διέρχεται από την ανωτέρω αναφερθείσα βελόνη παρακέντησης, σετ διαστολέων, 2 way stopcock, δίσκο σταθεροποίησης καθετήρα από σιλικόνη, νυστέρι μιας χρήσης και συνδετικό προσαρμοστή για ουροσυλλέκτη. Ετήσια ποσότητα 4

134 Καθετήρας αλλαγής νεφροστομίας. Καθετήρας παροχέτευσης pigtail από 25 έως 30cm πολυουρεθάνης ή άλλο παρόμιο υλικό με πλαϊνές τρύπες ακτινοσκιερό, με ή χωρίς θηλειά σε μεγέθη 8,9,10 fr.

134.1 8 fr. Ετήσια ποσότητα 5

134.2 9 fr. Ετήσια ποσότητα 5

134.3 10 fr. Ετήσια ποσότητα 5

135 Βέλόνα βιοψίας προστάτη μιάς χρήσης συμβατές με πιστόλι τύπου Magnum. Με ηχοανακλαστικό άκρο, εκατοστιαία βαθμονόμηση, και με δυνατότητα σύνδεσης με σύριγγα για αναρόφηση σε μεγέθη 20 και 25cm. Και διάμετρο 18G. Σε αποστειρωμένη συσκευασία Ετήσια ποσότητα 100

136 Σκούφιες χειρουργείου μιας χρήσης ανδρών, γυναικών και ορθ/κες για κάλυψη όλης της κεφαλής, με κορδόνι που δένει πίσω, με λάστιχο πίσω, με λάστιχα ολόγυρα, διάτρητες για καλό αερισμό, κατασκευασμένες από υποαλλεργικό υλικό υψηλού βαθμού αντοχής, απόλυτα φιλικές προς το δέρμα και να τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές (CE). Ετήσια ποσότητα 14.999

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 269 105,93 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 4

Ονομασία: Υλικα μοναδος εντατικης θεραπειας

1) Σύντομη περιγραφή

Ως η διακηρυξη.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33140000

3) Ποσότητα ή έκταση

1 Βελόνες αγγειογραφίας τύπου Seldinger εσωτερικής διαμέτρου 18 G που δέχονται σύρμα 0.038 inch. και μήκους 6.5cm. Ετήσια ποσότητα 20

2 Σετ συρραφής τραυμάτων. Να περιέχει ένα αδιάβροχο χειρουργικό πεδίο 45x43cm, ένα χειρουργικό πεδίο με οπή, δύο βαμβακοφόρους στυλεούς εμποτισμένους με Betadine, ένα βελονοκάτοχο ανοξείδωτο, ένα νυστέρι με λεπίδα, μία λαβίδα εισαγωγής και μία λαβίδα αιμοστατική κυρτή. Ετήσια ποσότητα 15

3 Καθεττήρες παροχέτευσης θώρακος σιλικόνης ακτινοσκιεροί μήκους 50 εκ. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένοι και να προσφέρονται στα εξής μεγέθη:

Νο 18 Ετήσια ποσότητα 15.

Νο 21 Ετήσια ποσότητα 15.

Νο 24 Ετήσια ποσότητα 20.

Νο 27 Ετήσια ποσότητα 15.

Νο 30 Ετήσια ποσότητα 20.

Νο 33 Ετήσια ποσότητα 12.

Νο 36 Ετήσια ποσότητα 10.

4 Φιαλίδιο συλλογής βρογχικών εκκρίσεων (40ml) για καλλιέργεια, με επίπεδη βάση για την εύκολη στήριξή του και βιδωτό καπάκι. Το καπάκι να διαθέτει συνδετικό σωλήνα για την ασφάλιση των οπών και τη δημιουργία κλειστού συστήματος. Το φιαλίδιο να προσφέρεται με καθετήρα αναρρόφησης 16Fr.

Me καθετηρα Ετήσια ποσότητα 403.

5 Σετ αναρροφήσεων βρογχικών εκκρίσεων με φιαλίδιο μιας χρήσης όλα τα μεγέθη (και των 50 ml για lavage) για καλλιέργειες βιολογικών υλικών.

5.1 Φιαλιδιο 40ML ME δυο συνδετικους σωληνες Ετήσια ποσότητα 50

5.2 Φιαλιδιο 40ML ME συνδετικους σωληνεΣ Ετήσια ποσότητα 50

6 Μάσκες τραχειοστομίας ενηλίκων VENTURI. Να προσφέρεται με κρικοειδή σωλήνα, επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και σωλήνα παροχής οξυγόνου καθώς και με συνδετικά για επιλογή διαφορετικών συγκεντρώσεων οξυγόνου από 24 % έως και 60 %. Ετήσια ποσότητα 200

7 Mάσκες ενηλίκων Venturi.. Να προσφέρεται με κρικοειδή σωλήνα, επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και σωλήνα παροχής οξυγόνου καθώς και με συνδετικά για επιλογή διαφορετικών συγκεντρώσεων οξυγόνου από 24 % έως και 60 %. Ετήσια ποσότητα 500

8 Μάσκα συγκέντρωσης οξυγόνου με δυνατότητα υψηλής συγκέντρωσης ή μη επανεισπνοής. Ετήσια ποσότητα 100

9 Μάσκα προσώπου σχήματος τέντας χωνοειδής. Να είναι από διαφανές ελαφρύ υλικό (βινίλιο) και να είναι κατάλληλη για όλα τα μεγέθη προσώπων λόγω του ειδικού σχήματός της. Να διαθέτει ελαστική ταινία για τη στήριξή της στο πρόσωπο του ασθενούς και με κατάλληλη απόληξη ώστε να συνδέεται με σωλήνα ύγρανσης, σετ οξυγονοθεραπείας ή σετ θεραπείας AEROSOL. Το ειδικό σχήμα της να παρέχει την δυνατότητα στον ασθενή να μιλάει ενώ ταυτόχρονα φοράει την μάσκα. Ετήσια ποσότητα 50

10 Συσκευές υγροποίησης Ο2 με πλαστικό συνδετικό σύνδεσης με το ροόμετρο, προγεμισμένου αποστειρωμένου ύδατος το οποίο να είναι ειδικά επεξεργασμένο για να μην αναπτύσσει μικρόβια για τουλάχιστον 160 ώρες. Να υγροποιούν με το λιγότερο δυνατό θόρυβο. Να προσφέρονται σε σετ έτοιμο προς χρήση. Ετήσια ποσότητα 600

11 Συσκευές νεφελοποίησης με ρυθμιζόμενο συνδετικό νεφελοποίησης και σύνδεσης με το ροόμετρο με δυνατότητα ρύθμισης VENTURI από 28-98 %. Να προσφέρονται τόσο με 100 % αποσταγμένο νερό 750ml (± 20 ml). Το περιεχόμενό τους να είναι ειδικά επεξεργασμένο για να μην αναπτύσσει μικρόβια για τουλάχιστον 160 ώρες. Να προσφέρονται σε σετ έτοιμο προς χρήση. Ετήσια ποσότητα 900

12 Ποτηρίδιο νεφελοποίησης φαρμάκων μιας χρήσεως με μάσκα και με δυνατότητα να νεφελοποιεί υπό γωνία 90 μοιρών.

12.1 Ποτηρακι, συνδετικο τ επιστιμιο, σωληνα σπιλαρ 15εκ σωληνα Ο2 Ετήσια ποσότητα 100

12.2 Ποτηρακι, συνδετικο τ και σωληνα σωληνα Ο2 15ΕΚ Ετήσια ποσότητα 100

13 Συνδετικό αναπνευστήρα spiral, με λεία εσωτερική επιφάνεια, μη εκτεινόμενο, διαμέτρου 15 mm 22F με γωνιακό συνδετικό με πώμα. Ετήσια ποσότητα 1000

14 Προστατευόμενες ψήκτρες (brushing) μιας χρήσεως για καλλιέργεια βρογχικών εκκρίσεων από το βρογχοσκόπιο Ετήσια ποσότητα 50

15 Κασέτα ασθενούς αναπνευστήρα Servo-i Ετήσια ποσότητα 1

16 Μονάδα νεφελοποίησης Servo Ultra Nebulizer Ετήσια ποσότητα 2

17 Σετ για διαδερμική εισαγωγή Swan-Ganz 9Fr, 10cm από πολυουρεθάνη με ενσωματωμένη βαλβίδα αιμόστασης και δύο πλάγιους αυλούς για χορήγηση διαλυμάτων. Η σύριγγα ασφαλείας να έχει οπή για έμβολο δια μέσου της οποίας περνάει ο συρμάτινος οδηγός χωρίς να αποσυνδέεται η σύριγγα από τη βελόνη, ώστε να προφυλάσσεται ο άρρωστος από εμβολή αέρα και απώλεια αίματος. Ετήσια ποσότητα 15

18 Τετραυλικό σύστημα Swan-Ganz thermodilution με ειδικό προστατευτικό κάλυμα για τη δυνατότητα ελέγχου χωρίς αποστειρωμένα γάντια, μήκους 110 εκ. με προστατευτικό μανίκι σε 5Fr., 7Fr. και 7,5 Fr.

5fr Ετήσια ποσότητα 1

7fr Ετήσια ποσότητα 5

7,5fr Ετήσια ποσότητα 5

19 Πενταυλικό σύστημα Swan-Ganz thermodilution με ειδικό προστατευτικό κάλυμα για τη δυνατότητα ελέγχου χωρίς αποστειρωμένα γάντια, μήκους 110 εκ. με προστατευτικό μανίκι σε 7,5 Fr. Ετήσια ποσότητα 20

20 Σετ Swan-Ganz για μέτρηση καρδιακής παροχής με τη μέθοδο θερμοδιάλυσης και με επιπλέον αυλό για δυνατότητα ταυτόχρονης βηματοδότησης με τη χρήση διπολικού ηλεκτροδίου εξωτερικής διαμέτρου 2 Fr.(Thermo-Pace Hands Off) μήκους 90εκ, 7,5 Fr. Ετήσια ποσότητα 10

21 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ

Που να διαθέτει:

— Στηρικτικό κεφαλής πρήνης θέσης LATEX FREE,

— Να διαθέτει καθρέπτη για την επιθεώρηση του ασθενούς και άνοιγμα για τον ενδοτραχειακό σωλήνα,

— Να είναι μίας χρήσης. Ετήσια ποσότητα 2.

22 Σετ παροχέτευσης πνευμοθώρακα από πολυουρεθάνη με αυτορυθμιζόμενη βαλβίδα Heimlich και πολλαπλών οπών καθετήρα με ατραυματικό άκρο 8Fr. επάνω σε 18Ga βελόνα μήκους 19cm. Ετήσια ποσότητα 10

23 Σύστημα κλειστής παροχέτευσης θώρακος, με εφαρμογή αρνητικής πίεσης 4 θαλάμων που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που σχετίζονται με την αναρρόφηση, παροχέτευση του αίματος από καρδιοθωρακικά τραύματα που έπονται της χειρουργικής επέμβασης σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Ετήσια ποσότητα 60

24.

Σωλήνες παροχέτευσης θωρακικής κοιλότητας (Trocar), με διαβάθμιση βάθους ανά 5 εκ. από το άπω άκρο ώστε να εξασφαλίζεται ακριβής τοποθέτηση, όλα τα μεγέθη (24 -36), με χειρουργικά αιχμηρή μύτη trocar.

24, 26, 28 Ετήσια ποσότητα 90

20, 32, 36 Ετήσια ποσότητα 30

25 Κουβέρτες υπο/υπερθερμίας, μίας και πολλών χρήσεων, κατάλληλες για το υπάρχον μηχάνημα Blanketrol II που να έχουν τέτοια σχεδίαση ώστε να επιτυγχάνουν τη μέγιστη ροή ύδατος, να αποκλείεται η πιθανότητα εμφάνισης εγκαυμάτων στους ασθενείς, να εγγυώνται την άριστη κυκλοφορία νερού ανεξάρτητα από τον τρόπο τοποθέτησης της κουβέρτας (τσάκισμα, δίπλωμα κλπ), τα υλικά κατασκευής τους να τις καθιστούν ιδιαίτερα ελαφρές και να τοποθετούνται εύκολα κάτω και πάνω από τον ασθενή και η επιφάνειά τους να συνεισφέρει στην ασφαλή και άνετη εφαρμογή της υπο-υπερθερμίας. Ετήσια ποσότητα 300

26 Συσκευές χορήγησης υγρών υπό πίεση μ.χ, από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, όχι υφασμάτινες, ενιαίου αεροθαλάμου. Να διαθέτουν έμβολο ένδειξης πίεσης, ρυθμιστή εκτόνωσης και πουάρ. Για ασκούς 1000cc. Ετήσια ποσότητα 80

27 Ανιχνευτές θερμοκρασίας μίας και πολλαπλών χρήσεων, οισοφάγου πρωκτού για ενήλικες και παιδιά κατάλληλες για το υπάρχον μηχάνημα Blanketrol II. Ετήσια ποσότητα 1

28 Υγραντηρες προγεμισμενοι. Υγραντήρες προγεμισμένοι με δισαποσταγμένο νερό, βάρους 300-400 γρ, και όχι μεγαλύτερο λόγω της αντοχής των υποδοχέων των ροομέτρων (κίνδυνος καταστροφής των ροομέτρων). Ετήσια ποσότητα 200

29 Συνδετικοί σωλήνες για τις κουβέρτες υπο-υπερθερμίας. Ετήσια ποσότητα 3

30 Κουβέρτες θέρμανσης – ψύξης ασθενών με αέρα. Κουβέρτες θέρμανσης ενήλικων (ολόσωμη, ολόσωμη κάτω από το σώμα). Να είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο δυο στρωμάτων με μεταλλική υφή NON WOVEN στην επάνω πλευρά και υφασμάτινη NON WOVEN στην πλευρά που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή. Να διαχέουν ισομερώς τη θερμότητα σε όλη την επιφάνεια τους από μικροπόρους και όχι τρύπες. Ετήσια ποσότητα 100

31 Πλήρες σετ ενδοσκοπικής γαστροστομίας διαφόρων μεγεθών για γαστροσκοπική γαστροστομία τύπου Pull. Το σετ να εμπεριέχει ειδικό βρόγχο για τη σύλληψη του συρμάτινου οδηγού. Η αφαίρεση να γίνεται χωρίς ενδοσκόπηση.

31.1 20Fr Ετήσια ποσότητα 4

31.2 24Fr Ετήσια ποσότητα 30

32 Ανταλλακτικό γαστροστομίας για άμεση τοποθέτηση, με μπαλόνι ανθεκτικό στο PH στομάχου, όλων των μεγεθών.

32.1 FR 20 Ετήσια ποσότητα 4

32.2 FR 24 Ετήσια ποσότητα 20

33 Πλήρες σετ ενδοσκοπικής νηστιδοστομίας Ετήσια ποσότητα 3

34 Σωλήνες γαστρονηστιδοστομίας, πού δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης στο λεπτό έντερο μέσω υπαρχόντων καθετήρων γαστροστομίας για να επιτρέψουν νηστιδική σίτιση και γαστρική αποχέτευση. Ετήσια ποσότητα 5

35 Σύριγγες για καθετηριασμό με τη μέθοδο Seldinger, που φέρουν εσωτερικό αυλό και ειδική βαλβίδα προστασίας που εμποδίζει την εμβολή αέρα στον ασθενή. Ετήσια ποσότητα 50

36 Κύκλωμα μιας χρήσης μονού σωλήνα για το φορητό αναπνευστήρα Newport HT50. Να διαθέτει ασφαλή και αξιόπιστη βαλβίδα εκπνοής ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή μέτρηση των πιέσεων και όγκων κατά τη βαθμονόμησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προτείνεται από τον κατασκευαστικό οίκο. Ετήσια ποσότητα 200

37 Συρμάτινοι οδηγοί από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη από Teflon με ευθύ και κυρτό άκρο σε διάφορα μεγέθη και μήκη 35-60 εκ). Ετήσια ποσότητα 150

38 Τροκάρ ορρού αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. Ετήσια ποσότητα 1500

39 Συνδετικά πλαστικά τύπου Υ διαφόρων σχημάτων και μεγεθών για αναρρόφηση. (καθαρά και αποστειρωμένα, διαφόρων διαστάσεων) Ετήσια ποσότητα 100

40 Συνδετικά τραχειοστομίας πλαστικά σχήματος Τ όλων των τύπων και διαμέτρων. Ετήσια ποσότητα 1000

41 Σάκοι ανάμιξης διαλυμάτων παρεντερικών διαλυμμάτων

41.1 3 LIT ME φιλτρο κατακρατησης Ετήσια ποσότητα 300

41.2 5 LIT Ετήσια ποσότητα 50

42 Σύστημα μέτρησης βιοχημικών αλλαγών εξωκυτταρίου υγρού για όλους τους ιστούς. Πακέττα τεσσάρων (Μέθοδος Μικροδιάλυσης). Ποσότητα 12 πακέτα Ετήσια ποσότητα 12

43 Κρικοειδείς σωλήνες πλαστικοί, μιας χρήσης για συναρμολόγηση αναπνευστικών κυκλωμάτων 22 χιλ. σε ρόλους των 50 μέρων με εγκοπές κάθε 15 χιλ. Ποσότητα 30 ρολά Ετήσια ποσότητα 30 ρολά

44 Επίθεμα τραχειοστομίας διαστάσεων 6,5 Χ 9cm, σπογγώδες, υψηλής απορροφητικότητας, με ειδική οπή και ειδικό κόψιμο για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, σε αποστειρωμένη συσκευασία αλουμινίου. Ετήσια ποσότητα 1000

45 Κύκλωμα για CPAP με μάσκα προσώπου Κρικοειδή σωλήνα 22 mm μήκους 1,6m, βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης ασφαλείας Peep 15,0 cm H2O, Bαλβίδα PEEP 5.0 cm H2O, Γραμμή μανομέτρου, Κεφαλοδέτη. Ετήσια ποσότητα 5

46 Σωλήνες παροχής οξυγόνου, κατάλληλοι για τις επιτοίχιες παροχές και τα ροόμετρα οξυγόνου, μήκους 210 εκ. Ετήσια ποσότητα 300

47 Σωλήνες σιλικόνης διαφανείς, διαστάσεων 7.0 Χ 13 mm για τη συναρμολόγηση του κυκλώματος αναρρόφησης.σε ρολό των 50 μέτρων Ετήσια ποσότητα 30 ρολά

48 Σετ Ρινικής Mάσκας και κεφαλοδέτη για CPAP/ BIBAP από σιλικόνη με περιστρεφόμενη βαλβίδα εκπνοής με δυνατότητα κατεύθυνσης του εκπνεόμενου αέρα. Ετήσια ποσότητα 5

49 Mάσκα στοματορινική όλων των μεγεθών πολλαπλων χρήσεων για CPAP/ BIPAP. Ετήσια ποσότητα 15

50 Ρινική μάσκα για CPAP /BIPAP που να δέχεται βαλβιδα εκπνοής χωρίς κεφαλοδέτη. Ετήσια ποσότητα 10

51 Βαλβίδα εκπνοής για Ρινική μάσκα CPAP/ BIPAP. Η βαλβίδα εκπνοής για μάσκα CPAP να είναι μικρού βάρους και αθόρυβης λειτουργίας. Ετήσια ποσότητα 20

52 Υπεργλωττιδικός αεραγωγός ενηλίκων μιας χρήσης, χωρίς χρήση αεροθαλάμου (CUFF), διαφανής, να διαθέτει ασφαλές σύστημα συλλογής και αποθήκευσης εκκρίσεων καθώς επίσης και σύστημα προστασίας από δάγκωμα, σε έξι χρωματικά κωδικοποιημένα μεγέθη Ετήσια ποσότητα 35

53 Αντιμικροβιακά φίλτρα με εναλλάκτη ύγρανσης- θέρμανσης για ενήλικες.

— Να είναι αντιμικροβιακά φίλτρα και εναλλάκτες ύγρανσης–θέρμανσης για ενήλικες.

— Να κατακρατούν τουλάχιστον το 99,99 % των βακτηρίων και ιών.

— Να προσφέρουν 100 % προστασία κατά των ιών για AIDS – HIV, ηπατίτιδα C, σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον ασθενή) και να υπάρχουν επίσημες μελέτες που το αποδεικνύουν.

— Να έχουν χαμηλό βάρος μικρότερο των 31g.

— Να έχουν απόδοση υγρασίας σε Vt 500 ml τουλάχιστον 30.5 mg/l για 24hr χρήση.

— Να έχουν νεκρό όγκο μικρότερο των 48 ml και χαμηλή αντίσταση ροής £ 2.5 cm/H2O στα 60l/min.

— Να έχουν υποδοχή καπνογραφίας Luer lock.

— Να είναι αποστειρωμένα, για ένα ασθενή και μιας χρήσης Ετήσια ποσότητα 2000.

54 Φίλτρο για τραχειοτομίες για ύγρανση και θέρμανση με υποδοχή οξυγόνου, αποστειρωμένο. Ετήσια ποσότητα 400

55 Υγραντήρες τραχειοστομίας (Τα) με οπή αναρρόφησης και ενσωματωμένο σωλήνα μήκους 210 εκ. Ετήσια ποσότητα 100

56 Φίλτρο αντιμικροβιακο ηλεκτροστατικό με 99,99 %, προστασία, ύγρανσης θέρμανσης, από μεμβράνη με ειδική κυτταρίνη με προέκταση, κάτω από 30gr ενηλίκων με 100 % προστασία από HIV, HCV, με απαραίτητα πιστοποιητικά που να το αποδεικνύουν, αποστειρωμένο Ετήσια ποσότητα 300

57 Αντιμικροβιακά φίλτρα με εναλλάκτη ύγρανσης- θέρμανσης και μηχανική μεμβράνη φιλτραρίσματος.

— Να είναι αντιμικροβιακά φίλτρα (που κατακρατούν τουλάχιστον το 99,999999 % των βακτηρίων και ιών) τα οποία είναι ταυτόχρονα και εναλλάκτες ύγρανσης–θέρμανσης σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.

— Η μεμβράνη φιλτραρίσματος να είναι πτυχώμενη (μηχανική) για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην κατακράτηση των μικροβίων.

— Να είναι 100 % αποτελεσματικά κατά των ιών για AIDS – HIV, ηπατίτιδα C, φυματίωση σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον ασθενή) και να υπάρχουν επίσημες μελέτες που το αποδεικνύουν.

— Να έχουν απόδοση υγρασίας σε Vt 500 ml τουλάχιστον 32mg/l για 24hr χρήση.

— Να έχουν υποδοχή καπνογραφίας Luer-Lock.

— Να έχουν χαμηλή αντίσταση ροής μικρότερη των 2 cm/H20 στα 60lt/min.

— Να είναι αποστειρωμένα, για ένα ασθενή Ετήσια ποσότητα 200.

58 Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου με αυλό για αναρρόφηση εκκριμάτων πάνω από το cuff και ταυτόχρονη αυτόματη ρύθμιση της πίεσης του cuff κάτω από τα 34 cm H2O, Nr 6,0-10,0. Ετήσια ποσότητα 70

59 Σωλήνας τραχειοστομίας τύπου Shiley μακράς παραμονής με αεροθάλαμο

— Να φέρουν εσωτερική κάνουλα πολλαπλών χρήσεων twist-lock.

— Ο σχεδιασμός της εσωτερικής κάνουλας είναι τέτοιος ώστε να εφάπτεται πλήρως στον εξωτερικό σωλήνα προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια από τις λοιμώξεις.

— Να φέρει ανατομικά πτερύγια συγκράτησης για μεγαλύτερη άνεση των ασθενών.

— Να φέρουν αεροθάλαμο χαμηλής πίεσης και οδηγό μπαλόνι,

— Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται οδηγός τοποθέτησης και ταινία συγκράτησης,

— Να είναι κατασκευασμένοι από εξευγενισμένο p.v.c,

— Αποστειρωμένοι, για έναν ασθενή και μιας χρήσης σε νούμερα 6, 8, 10 και εσωτ. διάμετρο 6,4mm, 7,6mm, 8,9 mm αντίστοιχα.

Νο 6 Ετήσια ποσότητα 20.

Νο 8 Ετήσια ποσότητα 60.

Νο 10 Ετήσια ποσότητα 20.

60 Σωλήνας τραχειοστομίας τύπου Shiley μακράς παραμονής με αεροθάλαμο που επιτρέπει την ομιλία

— Να φέρουν εσωτερική κάνουλα πολλαπλών χρήσεων twist-lock.

— Ο σχεδιασμός της εσωτερικής κάνουλας είναι τέτοιος ώστε να εφάπτεται πλήρως στον εξωτερικό σωλήνα προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια από τις λοιμώξεις.

— Με οπή στο ραχιαίο τμήμα που επιτρέπει τη διέλευση του αέρα και να επιτρέπει την ομιλία.

— Να φέρει ανατομικά πτερύγια συγκράτησης για μεγαλύτερη άνεση των ασθενών.

— Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται οδηγός τοποθέτησης και ταινία συγκράτησης.

— Να είναι κατασκευασμένοι από εξευγενισμένο p.v.c.

— Αποστειρωμένοι, για έναν ασθενή και μιας χρήσης σε μεγέθη 6, 8, και εσωτ. διάμετρο 6,4mm, 7,6mm, αντίστοιχα.

Νο 6 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 8 Ετήσια ποσότητα 60.

61 Συνδετικά υψηλής πίεσης αρσενικό-αρσενικό, από PVC ειδικής αντοχής, χαμηλού παραμένοντα όγκου, υψηλής ανταπόκρισης συχνότητας, διαφανή luer lock, μήκους 60cm. Ετήσια ποσότητα 20

62 Συνδετικά υψηλής πίεσης αρσενικό-θηλυκό, από PVC ειδικής αντοχής, χαμηλού παραμένοντα όγκου, υψηλής ανταπόκρισης συχνότητας, διαφανή luer lock, σε μήκη 180 και 210 cm.

62.1 Με προεκταση 180CM Ετήσια ποσότητα 1000

62.2 Με προεκταση 210CM Ετήσια ποσότητα 800

63 Σωλήνες τραχειοστομίας με διπλό cuff που να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό PVC, σιλικοναρισμένο για εύκολη τοποθέτηση επί μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να προκαλούν ερεθισμό στην τραχεία και στους ιστούς, και να διαθέτουν 2 CUFF για την εκ περιτροπής πλήρωση με αέρα αυτών.Οι σωλήνες να είναι τύπου “PROFILE” και με τα ειδικά CUFFS να μπορούν να αυξομειώνουν μόνοι τους την πίεση κατά την εισπνευστική και εκπνευστική φάση. Έτσι η πίεση που εξασκείται στην τραχεία από το CUFF να είναι χαμηλή και να κατανέμεται ομοιόμορφα, ώστε να αποφεύγονται οι νεκρώσεις των ιστών και η δημιουργία εξελκώσεων της τραχείας.

63.1 Νο 7 Ετήσια ποσότητα 10

63.2 Νο 8 Ετήσια ποσότητα 20

63.3 Νο 9 Ετήσια ποσότητα 10

64.

Σωλήνες τραχειοστομίας ομιλίας vocalaid, όλων των μεγεθών που να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές: να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό PVC, σιλικοναρισμένοι χαμηλής πίεσης και υψηλού όγκου CUFF. να έχει ένα μικρό παράπλευρο σωληνάκι που σταματά αμέσως πάνω από το cuff και συνδέεται με παροχή αέρος ή οξυγόνου (4-6 LT/MIN) επιτρέποντας έτσι στις φωνητικές χορδές και κινούνται και συνεπώς στον ασθενή να μιλάει.

Νο 7 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 8 Ετήσια ποσότητα 20.

Νο 9 Ετήσια ποσότητα 10.

65.

Σωλήνες τραχειοστομίας μεταβλητού βάθους, σιλικοναρισμένοι με ατραυματικό άκρο, και cuff μαλακής υφής.

Νο 7 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 8 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 9 Ετήσια ποσότητα 10.

66 Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με η χωρίς λαβίδα που να αποτελείται: Από επαναχρησιμοποιούμενη λαβίδα διαστολής με ειδικό άνοιγμα εισαγωγής του οδηγού σύρματος. Η λαβίδα να επιτρέπει διαστολή με μια κίνηση και να ελαχιστοποιεί τον τραυματισμό της τραχείας. Από οδηγό σύρμα που να παρέχει ακρίβεια και ασφάλεια κατά την διάρκεια του περιστατικού.Να περιέχει σωλήνα τραχειοστομίας με PROFILE CUFF με μοναδικό οδηγό που να έχει ειδικό άνοιγμα εισαγωγής του οδηγού σύρματος. Τέλος το σετ να διατίθεται με η χωρίς λαβίδα.

66.1 Me λαβιδα Νο 8 Ετήσια ποσότητα 2

66.2 Χωρις λαβιδα

Νο 7 Ετήσια ποσότητα 6.

Νο 8 Ετήσια ποσότητα 50.

Νο 9 Ετήσια ποσότητα 40.

67 Σετ μίνι τραχειοστομίας με τεχνική Seldinger.Το set πρέπει να αποτελείται:Από ένα μαχαιρίδιο για την διάνοιξη του δέρματος Βελόνα TUOHY μήκος 2 cm για τρύπημα της κρικοθυροειδούς μεμβράνης. Οδηγό σύρμα με εύκαμπτο άκρο, για την αποφυγή τραύματος στο οπίσθιο τοίχωμα της τραχείας. Σύριγγα πλαστική για την σωστή τοποθέτηση της βελόνας TUOHY.Ένας διαστολέας για την διεύρυνση της κρικοθυροειδούς μεμβράνης. Ένας κυρτός εισαγωγέας για την τοποθέτηση της κάνουλας στην τραχεία. Ένας τραχειοσωλήνας ακτινοσκιερός από μαλακό P.V.C. με εσωτερική διάμετρο 4mm.Ένας καθετήρας αναρρόφησης Νο 10. Ετήσια ποσότητα 7

68 Διοισοφαγικά σετ για συνεχή παρακολούθηση καρδιακής παροχής και διαμέτρου αορτής με τη μέθοδο Doppler το οποίο φέρει ακουστικό gel στην άκρη του σετ, μήκους 65cm και διαμέτρου 21F. και δεν επηρεάζονται από τις μετακινήσεις του ασθενούς δίνοντας real time μετρήσεις. Ετήσια ποσότητα 5

69 Μανόμετρα πίεσης cuff τραχειοσωλήνα. Ετήσια ποσότητα 3

70 Διαδερμική τραχειοστομία με κοχλυακό διαστολέα. Σύστημα για τη διαδερμική τοποθέτηση τραχειοστομίας με μονό κοχλιωτό διαστολέα για την αποφυγή τραυματισμού της τραχείας. Εντός της συσκευασίας να περιέχονται εκτός του διαστολέα, σετ εισαγωγής με βελόνα και οδηγό σύρμα, τραχειοστομία με καφ και οδηγό, ένα στηρικτικό για την τραχειοστομία κι ένα αποστειρωτικό για την περιοχή Ετήσια ποσότητα 3

71 Οδηγοί ενδοτραχειακών σωλήνων ατραυματικοί, εύκαμπτοι, σε μεγέθη small-medium-large.

Small Ετήσια ποσότητα 10.

Medium Ετήσια ποσότητα 30.

Large Ετήσια ποσότητα 50.

72 Oδηγοί ενδοτραχειακών σωλήνων, ατραυματικοί, μεγάλου μήκους, μίας χρήσεως με κεκαμένο άκρο, για δύσκολες διασωληνώσεις.. Ετήσια ποσότητα 7

73 Οδηγοί αλλαγής ενδοτραχειακών σωλήνων ατραυματικοί, εύκαμπτοι, με εσωτερικό αυλό για χορήγηση οξυγόνου σε μεγέθη small-medium-large.

Medium Ετήσια ποσότητα 5.

74 Ενδοτραχειακοί σωλήνες όλων των μεγεθών με cuff χαμηλής πίεσης- μεγάλου όγκου που να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό που να είναι τελείως ανεκτό από το.

Ανθρώπινο σώμα.

Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου ή σιλικοναρισμένου P.V.C.

Να έχουν ακτινοσκιερή γραμμή.

Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το.

Νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.

Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη.

Διασωλήνωση,

Αλλά, ο σωλήνας στους 37ο βαθμούς να μαλακώνει και αποκτά το απόλυτο.

Ανατομικό σχήμα του ασθενούς.

Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό, που αφενός δεν θραύεται.

Και αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της.

Πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.

Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο.

Έλεγχο της πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε.

Σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον.

Σωλήνα.

Το CUFF να γίνεται θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα για να.

Εξασφαλίζεται η συμμετρική διάταση του όταν το φουσκώνουμε.

Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν.

Επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση.

Να έχουν CUFF “με κωνικό” σχήμα που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό.

Αέρα για να γεμίσει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα.

Τοιχώματα της τραχείας ώστε να είναι ατραυματικό.

Το CUFF να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια.

Της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.

Νο 6 Ετήσια ποσότητα 20.

Νο 6,5 Ετήσια ποσότητα 20.

Νο 7 Ετήσια ποσότητα 30.

Νο 7,5 Ετήσια ποσότητα 70.

Νο 8 Ετήσια ποσότητα 150.

Νο 8,5 Ετήσια ποσότητα 200.

Νο 9 Ετήσια ποσότητα 200.

Νο 10 Ετήσια ποσότητα 50.

75 Ενδοτραχειακοί σωλήνες για πρόληψη λοιμώξεων: Να είναι σωλήνες με cuff hi-lo (υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης) με δυνατότητα αναρροφήσεων των εκκρίσεων πάνω από το cuff και βαλβίδα αυτόματου περιορισμού της πίεσης του cuff. Να προσφέρεται σε μεγέθη:

Νο 6 Ετήσια ποσότητα 30.

Νο 7 Ετήσια ποσότητα 40.

Νο 7,5 Ετήσια ποσότητα 60.

Νο 8 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 8,5 Ετήσια ποσότητα 70.

Νο 9 Ετήσια ποσότητα 10.

76 Εξασκητής αναπνοής υψηλής ροής, με επιστόμιο, για την μετακίνηση πνευμονικών εκκρίσεων. Ετήσια ποσότητα 200

77 Εξασκητής αναπνοής χαμηλής ροής, με επιστόμιο, για την μετακίνηση πνευμονικών εκκρίσεων. Ετήσια ποσότητα 200

78 Βαλβίδες PEEP για CPAP και αναπνευστήρες. Διαστάσεων 10,0 cm H2O

Νο 10 Ετήσια ποσότητα 10.

79 Σετ ωριαίας μέτρησης ούρων (ουρόμετρο) ακριβείας αποστειρωμένο, 500 ml, γρήγορης αποχέτευσης των ούρων, συνοδευόμενο με σάκο υποδοχής με βαλβίδα, ώστε να μη γίνεται αυτόματη αποχέτευση των ούρων και να φέρει ευκρινείς διαβαθμίσεις. Ετήσια ποσότητα 800

80 Μετωπιαίος/σωματικός αισθητήρας για μη επεμβατική μέτρηση του τοπικού κορεσμού σε οξυγόνο rSO2.

1. Να διαθέτει φωτεινή πηγή LED που να εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία σε δύο μήκη κύματος

2. Να παρέχει μέτρηση για δύο βάθη διείσδυσης έχοντας δύο φωτοανιχνευτές σε απόσταση 3cm και 4cm αντίστοιχα από τη φωτεινή πηγή.

3. Να είναι αυτοκόλλητος και latex free.

4. Να έχει CE mark. Ετήσια ποσότητα 90

81 Επέκταση αρτηριακής γραμμής μικρού μήκους με διακόπτη και δυνατότητα λήψης αίματος, από σκληρό υλικό που δεν αλλοιώνει τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Ετήσια ποσότητα 200

82 Σύριγγες αερίων αίματος που να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Να περιλαμβάνεται η βελόνα. Να είναι προ-ηπαρινισμένες με υγρό λιθίου εξαιρετικής ποιότητας.Να περιλαμβάνουν φίλτρο απομάκρυνσης φυσαλίδων αέρος. Να έχουν προστατευτικό κάλυμα βελόνας.Τέλος να έχει δυνατότητα μεταφοράς δείγματος προς τον αναλυτή χωρίς τον κίνδυνο θρόμβωσης έως και 40 λεπτά. Οι σύριγγες λήψης αερίων αίματος (δειγματολήπτες) πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν τουλάχιστον 80U (μονάδες) ηπαρίνης. Ετήσια ποσότητα 5000

83 Σετ παρακέντησης αρτηριών με βαλβίδα 20G με διακόπτη ροής αίματος. Ετήσια ποσότητα 100

84 Σετ παρακέντησης αρτηριών από πολυουρεθάνη με συρμάτινο οδηγό και βελόνα παρακέντησης πολλαπλών οπών, για τοποθέτηση με τη μέθοδο Seldinger διαφόρων μεγεθών (14,16,18,20Ga) κατάλληλοι για κερκιδική και μηριαία αρτηρία (4.4cm,3.81cm,10,8cm,16cm και 20cm) με δυνατότητα εφαρμογής και monitoring. Ετήσια ποσότητα 300

85 Σετ μετατροπέα (transducer) με δυνατότητα συνεχούς έκπλυσης (Μonitoring kit with disposable transducer). Θα πρέπει να προσαρμόζονται στα υπάρχοντα monitors χωρίς να χρειαστεί η αγορά καλωδίων, συνδετικών κλπ, να έχει ικανού μήκους γραμμή περίπου 1 μέτρου, προσυναρμολογημένη συσκευή με σύστημα στήριξης και σύστημα αποβολής υπέρβασης αντήχησης ή εκμηδενιστή παρασίτων. Να έχουν σύστημα στο σημείο μηδενισμού που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της μόλυνσης από επαφή (χωρίς να αποσυνδέεται το καπάκι), να προσφέρει δύο τρόπους ξεπλύματος της γραμμής, να περιέχουν αρσενικό Luer για εύκολη και χωρίς προβλήματα σύνδεση πάνω στον καθετήρα. Να είναι σε σειρά μονών, διπλών και τριπλών σετ μετατροπέων πίεσης μιας χρήσης, ανεξάρτητα συσκευασμένα, αποστειρωμένα μη πυρογενή και Latex-free. Ετήσια ποσότητα 400

86 Σετ παρακέντησης κεντρικών φλεβών μονού αυλού από πολυουρεθάνη με ατραυματικό άκρο, συρμάτινο οδηγό, διαστολέα, (για τη μέθοδο καθετηριασμού Seldinger) και με σύριγγα ασφαλείας για αποφυγή εμβολής αέρος. Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης του συρμάτινου οδηγού χωρίς την αποσύνδεση της σύριγγας από τη βελόνα παρακέντησης μήκους 20εκ. Ετήσια ποσότητα 30

87 Σετ παρακέντησης κεντρικών φλεβών τριών αυλών από πολυουρεθάνη με ατραυματικό άκρο, αγγειακό διαστολέα, συρμάτινο οδηγό και διακόπτες ροής αίματος (flow switch) για κάθε αυλό. Ετήσια ποσότητα 300

88 Τριαυλικά για αιμοδιήθηση με συρμάτινο οδηγό και πλάγιο αυλό για τη χορήγηση υγρών διαλυμάτων, εμποτισμένος όλος ο καθετήρας με επικάλυψη από δύο αντισηπτικά φάρμακα (χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη) μήκους 20εκ. και 12Fr. Για σφαγίτιδα να έχουν κεκαμένο άκρο. Ετήσια ποσότητα 150

89 Σετ παρακέντησης κεντρικών φλεβών με επικάλυψη από δύο αντισηπτικά, χλωρεξιδίνη και αργυρική σουλφαδιαζίνη (για αποφυγή αποικισμού σε σηπτικούς αρρώστους) δύο η τριών αυλών με συρμάτινο οδηγό και σύριγγα ασφαλείας μήκους 20-30 εκ.

89.1 ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ Ετήσια ποσότητα 495

90 Σετ παρακέντησης κεντρικής φλεβός 4 αυλών, με υλικό κατασκευής αντιμικροβιακής προστασίας (όχι επικάλυψη) τύπου Oligon, 8.5 Fr, σε μήκη 16, 20 cm, πλήρως ηπαρινισμένο.

Νο 20 Ετήσια ποσότητα 20.

91 Σετ συσκευής φλεβικής πρόσβασης, για μια τομή εισαγωγής στον ασθενή, που να συνδυάζει τις δυνατότητες ενός καθετήρα κεντρικής φλεβός 3 αυλών, με περιφερικούς αυλούς 15 gauge, κεντρικό 9 Fr και ενός θηκαριού με δυνατότητα εισαγωγής Swan-Ganz, πλήρως ηπαρινισμένο. Ετήσια ποσότητα 20

92 Σετ συσκευής φλεβικής πρόσβασης, για μια τομή εισαγωγής στον ασθενή, που να συνδυάζει τις δυνατότητες ενός καθετήρα κεντρικής φλεβός 3 αυλών, με περιφερικούς αυλούς 16 gauge, κεντρικό 8.5 Fr και ενός θηκαριού με δυνατότητα εισαγωγής Swan-Ganz, πλήρως ηπαρινισμένο. Ετήσια ποσότητα 15

93 Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια με ξέστρο που να είναι μακράς παραμονής (72 ωρών), με συνδετικό από άνθρακα και διαμέτρου 45 mm. Να είναι στερεάς γέλης για να μην αφήνει υπολείματα. Το υλικό να είναι αφρώδες υποαλλεργικό και να μη ξεκολλά με τον ιδρώτα και το πλύσιμο. Να είναι ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για MRI. Ετήσια ποσότητα 2500

94 Στηρικτικά φλεβοκαθετήρων που να είναι πορώδη ώστε να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικά και να μη ξεκολλούν στην εφίδρωση, να έχουν ειδικό μικροπορώδες αλουμίνιο-γάζα στο σημείο παρακέντησης ώστε να μη δημιουργεί ερεθισμό, να διαθέτουν διάφανη μεμβράνη (παράθυρο), για έλεγχο πιθανής δυσανεξίας ή ερεθισμού του αγγείου, να εξασφαλίζουν τη σταθεροποίηση του καθετήρα σε τρεις κατευθύνσεις συγχρόνως (μία οριζόντια και δύο κάθετα), να διαθέτουν προστατευτικό γαζάκι (κάτω από τα πτερύγια), ώστε να μη δημιουργούν ερεθισμό και να βοηθούν τη ροή του υγρού στον φλεβοκαθετήρα και να αφαιρούνται εύκολα και ανώδυνα. Ετήσια ποσότητα 1000

98 Θερμομονωτική κάλτσα από φίλμ πολυεθυλένιο με κάλυψη αλουμινίου και υφασμάτινη επένδυση μη αγώγιμη και ακτινοδιαπερατή. Ετήσια ποσότητα 10

96 Θερμομονωτική ζακέτα από πολυεθυλένιο με κάλυψη αλουμινίου και υφασμάτινη επένδυση μη αγωγίμη και ακτινοδιαπερατή Ετήσια ποσότητα 10

97 Συνδετικά τριών δρόμων (3 Way), που να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Nα έχουν καθαρή επιφάνεια, χαμηλό όγκο γεμίσματος (νεκρό Χώρο), ευθύ δύο δρόμων πέρασμα υγρών, να προσφέρουν τη δυνατότητα της αίσθησης όταν το συνδετικό είναι εντελώς ανοικτό ή κλειστό μέσω των on/off θέσεων (stop ανά 45ο), υλικό που να επιτρέπει τη χρήση λιπιδίων και χημειοθεραπευτικών παραγόντων, να έχει αυξημένη αντίσταση στο σπάσιμο, το υλικό κατασκευής να είναι από πολυάνθρακα-πολυεθυλένιο-πολυπροπυλένιο Latex- free, αποστειρωμένα με β-ακτινοβολία, μιας χρήσης, CA Mark και να φέρουν καπάκια σύνδεσης και να διατίθενται διαφόρων μηκών, σύνδεσης Luer-Lock. Ετήσια ποσότητα 10000

98 Manifold έγχυσης που να προσφέρουν υψηλές ροές και ταυτόχρονα ελάχιστο νεκρό όγκο, να έχουν ευκρινή αναγνώριση χρωματικού κωδικού στους διακόπτες, διακόπτες on/off (Flow switch) που ελαχιστοποιούν τις δυσκολίες με τις γραμμές έγχυσης, τοιχώματα πολυπροπυλενίου που ελαττώνουν τον κίνδυνο σπασίματος και να προσφέρονται και με προέκταση για να μειώνεται ο κίνδυνος αποσύνδεσης, διαρροής και μολύνσεων. Ετήσια ποσότητα 750

99 Καπάκια κάλυψης καθετήρων τύπου Luer Lock και με βαλβίδα για χορήγηση φαρμάκων σε ατομική συσκευασία με κατάλληλη κατασκευή για εύκολο πιάσιμο. Ετήσια ποσότητα 2500

100 Πολύβρυσα πενταπλής ροής με διακόπτες. Ετήσια ποσότητα 400

101 Περιτοναϊκός καθετήρας για οξεία περιτοναϊκή κάθαρση. Ετήσια ποσότητα 20

102 Ογκομετρική συσκευή 100 ml, επακριβούς μετάγγισης αίματος η παραγώγων του (1 ml=10σταγόνες. Να έχει ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος για το πώμα του ασκού αίματος. Ο ογκομετρικός κύλινδρος χωρητικότητος 100 ml, να είναι διαβαθμισμένος ανά 1 κ.ε. και να φέρει: στην άνω εξωτερική του επιφάνεια σημείο αεραγωγό με φίλτρο της τάξεως 3 μ. για τον αερισμό του κυλίνδρου και σημείο εμπλουτισμού από Latex. Στην άνω εσωτερική του επιφάνεια, φίλτρο αίματος με ηθμό 170μ για την κατακράτηση πηγμάτων αίματος. Στην κάτω εσωτερική του επιφάνεια επιπλέουσα βαλβίδα ασφαλείας, η οποία με το πέρας της μετάγγισης να κλείνει, μη επιτρέποντας την είσοδο αέρα στο σωλήνα της συσκευής και την απορρύθμισή της. Κάτω από τον κ΄'υλινδρο να υπάρχει διαφανής σταγονομετρικός υποθάλαμος για εύκολη μέτρηση των σταγόνων (1 ml = 10 σταγόνες). Ο σωλήνας να έχειμήκος>180 εκ. και να φέρει αξιόπιστο ρυθμιστή ροής. Πριν το άκρο του σωλήνα να υπάρχει σημείο ενέσεων με latex για επείγουσες χορηγήσεις. Το επιστόμιο του σωλήνα να φέρει σημείο σύνδεσης luer με πώμα από αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο. Ετήσια ποσότητα 100

103 Ογκομετρική συσκευή 100 ml επακριβούς χορήγησης υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων σε μικροσταγόνες (1ml=60 σταγόνες). Να έχει αιχμηρό διατρητικό ρύγχος και πώμα αεραγωγό με αδιάβροχο φίλτρο. Να διαθέτει σημείο εμπλουτισμού φαρμάκων προς τον περιέκτη. Ο ογκομετρικός κύλινδρος περιεκτικότητος 100 ml να έχει στην άνω εξωτερική του επιφάνεια αεραγωγ'ο φίλτρο και σημείο εμπλουτισμού από latex. Στην κάτω εσωτερική επιφάνεια να υπάρχει επιπλέουσα βαλβίδα που με το τέλος της χορήγησης να κλείνει μη επιτρέποντας την είσοδο αέρα στο σωλήνα και την απορύθμιση της συσκευής. Κάτω από τον κύλινδρο να φέρει διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 15μ. Ετήσια ποσότητα 100

104 Σάκκος αποχέτευσης ουροδιηθήματος για μηχάνημα PRISMA και PRISMAFLEX. Ετήσια ποσότητα 100

105 Καθηλωτικά στερέωσης καθετήρων: ρινογαστρικών, φλεβικών, αρτηριακών, επισκληριδίου, υποαλλεργικά, τεμ 50 σε κάθε είδος

105.1 φλεβικά Ετήσια ποσότητα 50

105.2 αρτηριακά Ετήσια ποσότητα 50

106 Ζελέ σιλικόνης ειδικά διαμορφωμένο για υποστήριξη-συγκράτηση όλων των μερών του σώματος σε πρηνή θέση. Ετήσια ποσότητα 20

107 AMBU μίας χρήσης για λοιμώδη και για επείγοντα περιστατικά, με εφεδρικό ασκό Ο2, διαφανείς, με περιστρεφόμενο συνδετικό μάσκας 360ο. Να διαθέτουν PORT για MONITORING και βαλβίδα αποσυμπίεσης 40 cm. Να είναι ελεύθερες LATEX, με μάσκα και εναλλακτικά με βαλβίδα PEEP. Ετήσια ποσότητα 200

108 AMBU ενηλίκων παίδων, συσκευές χορήγησης τεχνητής αναπνοής, πολλαπλών χρήσεων, γαλακτώδεις, από σιλικόνη, πλήρης κλιβανιζόμενες, συμπιεζόμενες, με βαλβίδα αποσυμπίεσης και χαμηλής αντίστασης εισπνοής – εκπνοής. Να διαθέτουν περιστρεφόμενο συνδετικό με τη μάσκα και εφεδρικό ασκό Ο2. Ετήσια ποσότητα 2

109 Προστατευτικό επίθεμα ματιού διεγχειρητικής – μετεγχειρητικής χρήσης, αυτοκόλλητο με ήπια κολλητική ουσία διαστάσεων 5,5 εκ. x 3 εκ. περίπου, ελλειψοειδούς σχήματος, με διαφανή παρατηρητή και απολήξεις για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση. Να διατίθεται ανά ζεύγη. Ετήσια ποσότητα 100

110 Διαθερμίες μιας χρήσεως για διαθερμία MARTIN KLS-ME-102 Nα προσφέρονται adaptor για χειροκίνητη και ποδοκίνητηχρήση Ετήσια ποσότητα 20

111 Οσφυϊκή εξωτερική παροχέτευση που να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: να διαθέτει σετ που να περιλαμβάνει: έναν οσφυϊκό καθετήρα 80 εκατοστών με ακτινοσκιερά σημάδια από ταντάλιο και οδηγό σύρμα για διευκόλυνση στην τοποθέτηση, μια βελόνα τύπου tuohy για την τοποθέτηση του και μια υποδοχή για την σύνδεση με σακούλα περισυλλογής του ΕΝΥ, σε συσκευασία με ή χωρίς σακούλα περισυλλογής και να είναι αποστειρωμένο σε διπλή συσκευασία για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ετήσια ποσότητα 30

112 Κοιλιακή εξωτερική παροχέτευση που να διαθέτει τις παρακάτω προδιαγραφές:να διαθέτει πλήρες σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης, που να παροχετεύει ΕΝΥ από τις κοιλίες του εγκεφάλου, είναι μονής ροής (one way). Να είναι αποστειρωμένο σε διπλή συσκευασία. να περιλαμβάνει τουλάχιστον: κοιλιακό καθετήρα 35 εκ. από ακτινοσκιερή σιλικόνη μαζί με στιλέτο τοποθέτησης, Ροκάρ και βίδα ασφάλειας, κινητή δεξαμενή έγχυσης του ΕΝΥ με μετρήσεις σε χιλιοστά υδραργύρου και εκατοστά νερού για την μέτρηση της ενδοκράνιος πίεσης, με σακούλα για παρακέντηση και λήψη δείγματος ΕΝΥ, και τέλος να υπάρχει διακόπτης ροής (ανοιχτό, κλειστό). να υπάρχουν ανταλλακτικές σακούλες περισυλλογής. να υπάρχουν οδηγίες χρήσης πάνω στο σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης και όχι στην εξωτερική συσκευασία ή σε κάποιο φυλλάδιο. να υπάρχει κορδόνι στήριξης για να μπορεί να κρεμαστεί καθώς επίσης και σφικτήρες για να μπορεί να στερεωθεί σε στατο. Ετήσια ποσότητα 15

113 Κοιλιακή εξωτερική παροχέτευση όπως το α/α 112 με αντισηπτικό Ετήσια ποσότητα 30

114 Βαλβίδες υδροκεφάλου προγραμματιζόμενες ηλεκτρομαγνητικά τύπου MEDOS. Να διαθέτουν μηχανισμό ο οποίος να μπορεί να προγραμματίζεται ηλεκτρομαγνητικά για να μεταβάλλει την πίεση λειτουργίας του. Το εύρος προγραμματισμού της πίεσης λειτουργίας να μπορεί να ρυθμίζεται σε 18 διαφορετικές πιέσεις. Να διατίθεται σε διάφορους τύπους burr, hole (γωνιώδη) ευθεία, κυλινδρικά με ή χωρίς αντισυφώνιο. Ετήσια ποσότητα 3

115 Συνδετικό ελεγχόμενης αναρρόφησης με διαφανή βαλβίδα ελέγχου. Ετήσια ποσότητα 30

116 Κεκαμένο ρύγχος με τετράγωνο σφουγγαράκι καθαρισμού, με δυνατότητα αναρρόφησης μήκους περίπου 20 εκ. Ετήσια ποσότητα 100

117 Σένσορας προσδιορισμού θερμοκρασίας από την ουροδόχο κύστη από 100 % σιλικόνη με ειδική επικάλυψη Kevlar για να μην σπάει ο σενσορας και να συνδέεται σε οποιοδήποτε μόνιτορ σε μεγέθη: 14- 16- 18

Νο 14 Ετήσια ποσότητα 150.

Νο 16 Ετήσια ποσότητα 100.

Νο 18 Ετήσια ποσότητα 50.

118 Σένσορας προσδιορισμού θερμοκρασίας από τον οισοφάγο ή το ορθό, που να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε monitor και να είναι κατασκευασμένος από εξευγενισμένο θερμοευαίσθητο PVC. Να έχει επικάλυψη από Kevlar για να μη σπάει. Νr: 9-12-18-24.

Νο 12 Ετήσια ποσότητα 10.

Νο 18 Ετήσια ποσότητα 10.

119 Σένσορας προσδιορισμού θερμοκρασίας δέρματος, αποστειρωμένος, που να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε monitor, με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο αφρώδες για να μην ερεθίζει το δέρμα. Ετήσια ποσότητα 100

120 Σετ Στοματορινικής Mάσκας και κεφαλοδέτη για CPAP/ BIBAP από σιλικόνη με βαλβίδα ασφαλείας. Μεγέθη

Small Ετήσια ποσότητα 10.

Medium Ετήσια ποσότητα 20.

Large Ετήσια ποσότητα 20.

121 Περισκελίδες για μηχάνημα συνεχούς συμπίεσης σε μεγέθη small-medium-large

Small Ετήσια ποσότητα 50.

Medium Ετήσια ποσότητα 50.

Large Ετήσια ποσότητα 50.

122 Σάκκοι για συσκευές αναρρόφησης που να έχουν ενσωματωμένο φίλτρο για να κατακρατά το 99,99 των βακτηριδίων και εσωτερική βαλβίδα που να κλείνει υδρόφοβα. Να είναι από χοντρό πλαστικό με θερμοσυγκολημένες ραφές στο πάνω μέρος του κανίστρου μονοκόμματα. Να διατίθενται σε μεγέθη 3 λίτρων. Να παρέχονται τροχήλατα μαζί με τα κάνιστρα που να έχουν ενσωματωμένο μανόμετρο. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης των σάκων σε σειρά με μέγιστο όγκο 12 λίτρα. Ετήσια ποσότητα 1200

123 Φίλτρα υψηλής κατακράτησης των λευκοκυττάρων από το φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα παρά την κλίνη (bed-side) που να πληρούν τις εξής προδιαγραφές: Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία, απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση.Να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή απομάκρυνση των υπολειπόμενων

Λευκοκυττάρων σταθερά κάτω από 5 x 104 /μετάγγιση (σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης με μέτρηση Nageotte).Να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ανάκτηση [RECOVERY] του πλάσματος και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέχρι και 1,6 λίτρα φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος.

Να παρέχει γρήγορη διέλευση του πλάσματος με σταθερή ροή σε όλη τη διάρκεια της μετάγγισης.

Να μην απαιτείται ενεργοποίηση [PRIMING] ή έκπλυση του φίλτρου με.

Φυσιολογικό ορό.

Να είναι εύκολο και πρακτικό στην χρήση και να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και στα ελληνικά.

Να μην αλλοιώνεται η μορφολογία των κυττάρων (παραγώγων) μετά τη λευκαφαίρεση.

Η μεμβράνη του φίλτρου και το εξωτερικό του κάλυμμα (housing) να είναι απόλυτα βιοσυμβατό (biocompatible) σύμφωνα με ISO 10993-4.

Η απόδοσή του να είναι σταθερή και ανεξάρτητη των χαρακτηριστικών των παραγώγων του αίματος.

Να εξασφαλίζουν την αποφυγή μετάδοσης του CMV μέσω της μετάγγισης (να πιστοποιείται με κλινικές μελέτες).

Να παρέχουν σταθερά και επαναλήψιμα αποτελέσματα τα οποία να είναι κλινικά αποδεδειγμένα.

Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τους οργανισμούς της F.D.A. και των αρμοδίων αρχών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE marking). Ετήσια ποσότητα 30.

124 Φίλτρα υψηλής κατακράτησης των λευκοκυττάρων από 5 ή 10 μονάδες αιμοπεταλίων παρά την κλίνη (bed-side) που να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

— Να έχουν άριστα αποτελέσματα κατακράτησης λευκών κυττάρων τουλάχιστον (4 log) πέραν του 99,99 %, δηλαδή υπολειπόμενα λευκά κάτω από 2x 10 5 σύμφωνα με τα διεθνή standards,

— Να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ανάκτηση αιμοπεταλίων, μεγαλύτερη του 95 %,

— Να μην απαιτείται έκπλυση ή ενεργοποίηση των φίλτρων με φυσιολογικό ορό,

— Η μεμβράνη του φίλτρου να είναι από πολυεστέρα καλυμμένη από ιοντική επίστρωση, τα δε υλικά κατασκευής να είναι απόλυτα βιοσυμβατά σύμφωνα με το ISO 10993,

— Να παρέχουν σταθερά και επαναλήψιμα αποτελέσματα και να αποδεικνύεται από δημοσιευμένες μελέτες, απαραίτητα να επισυνάπτονται,

— Να έχουν άριστη – μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας, ενδείξεις και οδηγίες και στα ελληνικά και η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του φίλτρου,

— Να είναι αποστειρωμένα με γ- ακτινοβολία,

— Να έχουν το μικρότερο δυνατό όγκο για ελαχιστοποίηση της απώλειας αιμοπεταλίων,

— Να φέρουν προφίλτρο μικροπηγμάτων μεγάλης διηθητικής ικανότητας ξεχωριστό από το κυρίως φίλτρο,

— Τα ρύγχη των συστημάτων να είναι ικανού μήκους για να επιτυγχάνεται η διάτρηση των προς διήθηση ασκών με ευκολία. Ετήσια ποσότητα 100.

125 Φίλτρα υψηλής κατακράτησης των λευκοκύτταρων από μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών παρά την κλίνη (bed-side) που να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

— Να έχουν άριστα αποτελέσματα κατακράτησης λευκών και απόδοσης τελικού προϊόντος ανά μονάδα παραγώγου ή ολικού αίματος. Τα υπολειπόμενα λευκά να είναι λιγότερα από 1Χ105 (log 5), για τα φίλτρα μιας μονάδος και λιγότερα από 2Χ105 (4ου log) για τα φίλτρα δύο μονάδων,

— Να είναι το ίδιο αποτελεσματικά επί βραδείας και ταχείας ροής καθώς και σε διάφορες θερμοκρασίες ολικού αίματος ή ερυθρών και να επιτυγχάνουν υψηλή ποιότητα φιλτραρίσματος,

— Να μην απαιτείται έκπλυση με φυσιολογικό ορό πριν και μετά την χρήση τους και η πλήρωση του κυρίως φίλτρου να γίνεται σε ελάχιστο χρόνο (περίπου 1 λεπτό),

— Να έχουν άριστη- μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης και στα ελληνικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις την Ευρωπαϊκής Κοινότητας φέροντας το αντίστοιχο CE Mark,

— Τα διακριτικά του κάθε φίλτρου (είδος φίλτρου και παρτίδα παραγωγής) να αναγράφονται ευκρινώς επί του σώματος του κυρίως φίλτρου διασφαλίζοντας απόλυτα τον χρήστη για το περιεχόμενο του φακέλου,

— Να είναι αποστειρωμένα με γ- ακτινοβολία,

— Όλα τα μέρη της συσκευής και λήψης τελικού προϊόντος (συσκευή μετάγγισης, ρυθμιστής ροής, επιπλέον ρύγχος για την εισαγωγή ορού, luer-lock ή ασκοί) να είναι ενσωματωμένα στο σύστημα του κυρίως φίλτρου,

— Tο σύστημα να διαθέτει προφίλτρο μικροπηγμάτων μεγάλης διηθητικής ικανότητας, ξεχωριστό από το κυρίως φίλτρο,

— Η ανάκτηση των ερυθρών να είναι μεγαλύτερη του 95 % και το υπόλοιπο λευκών <1 Χ 105 (log 5),

— Η μεμβράνη του φίλτρου να είναι από πολυεστέρα και καλυμμένη από μη ιοντική επίστρωση,

— Τα ρύγχη να έχουν ικανό μήκος για ευκολότερη διάτρηση του προς διήθηση ασκού,

— Η αποτελεσματικότητα των φίλτρων να είναι αποδεδειγμένη με μελέτες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, απαραίτητα να επισυνάπτεται. Ετήσια ποσότητα 600.

126 Φίλτρα πλασμαφαίρεσης με τα συνοδά κυκλώματα ειδικά για το μηχάνημα PRISMA. Ετήσια ποσότητα 100

127 Σέτ Φίλτρων για χρήση μηχανημάτων συνεχών μεδόθων Νεφρικής Ανεπάρκειας Prisma και Prismaflex επιφάνειας 0,9m2 μεμβράνης ΑΝ 69.

127.1 PRISMA Ετήσια ποσότητα 200

127.2 PRISMAFLEX Ετήσια ποσότητα 200

128.

Διαλύματα Υποκατάστασης για χρήση μηχανημάτων συνεχών μεδόθων Νεφρικής Ανεπάρκειας σε σάκους των 5 λίτρων αποστειρωμένους. Η σύνθεσή τους να περιέχει διτανθρακικά.Επιθυμητή η περιεκτικότητα σε Κ+, να υπάρχουν δηλαδή διαλύματα με περιεκτικότητα 0mmol, 2mmol και 4mmol ανά λίτρο διαλύματος. Οι σάκοι να φέρουν ασφαλείς συνδέσεις και να διαθέτουν ειδική άδεια από τον ΕΟΦ.

Κ+ 0 mmol Ετήσια ποσότητα 300.

K+ 2 mmol Ετήσια ποσότητα 1000.

K+ 4 mmol Ετήσια ποσότητα 1000.

129.

Διαλύματα Υποκατάστασης για χρήση μηχανημάτων συνεχών μεδόθων Νεφρικής Ανεπάρκειας σε σάκους των 5 λίτρων αποστειρωμένους. Η σύνθεσή τους να περιέχει γαλακτικά.Επιθυμητή η περιεκτικότητα σε Κ+, να υπάρχουν δηλαδή διαλύματα με περιεκτικότητα 0mmol, 2mmol και 4mmol ανά λίτρο διαλύματος. Οι σάκοι να φέρουν ασφαλείς συνδέσεις και να διαθέτουν ειδική άδεια από τον ΕΟΦ.

Κ+ 0 mmol Ετήσια ποσότητα 200.

K+ 2 mmol Ετήσια ποσότητα 800.

K+ 4 mmol Ετήσια ποσότητα 700.

130 Σάκοι κιτρικών των 5 lt με κιτρικό 18 mmol/lt και Κ 0 mmol/lt. Ετήσια ποσότητα 400

131 Αισθητηρας μετρησης βαθους αναισθησιας, τεχνολογιας BIS.

1) Να είναι αυτοκόλλητος μετωπιαίος αισθητήρας, μιας χρήσεως, τεχνολογίας BIS με σύστημα κόλλησης ZIPPREP.

2) Να αποτελείται από τέσσερα 4 ηλεκτρόδια απαγωγής ΗΕΓ. Να χρησιμοποιείται και για απαγωγή ΗΜΓ από την κροταφική περιοχή (Μυϊκός Τόνος).

3) Να είναι ένας αισθητήρας διαμορφωμένος και σχεδιασμένος για να βελτιώνει την εφαρμογή και προσκόλληση και να εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα σήματος.

4) Να παρέχει τα εξής επιπλέον πλεονεκτήματα:

— Αυξημένη αντίσταση στην ηλεκτροκαυτηρίαση.

— Βελτιωμένη απόδοση κατά την χρήση φαρμάκων βαθείας αναισθησίας.

— Ενισχυμένο φιλτράρισμα ΗΜΓ (ηλεκτρομυογραφήματος).

— Να διαθέτει συνδετικό (clip) ασφαλείας.

— Να τοποθετείται εύκολα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα κατά την διάρκεια του χειρουργείου ή της νοσηλείας. Ετήσια ποσότητα 80.

132 Σφήνες για την τοποθέτηση της κεφαλής Ετήσια ποσότητα 20

133 Σφήνες για υπερέκταση Ετήσια ποσότητα 100

134 Χαρτί για 12κάναλο καρδιογράφο NIHON-KOHDEN ECG 9320 K Ετήσια ποσότητα 100

135 Manifold PC και Polysulphureo, να διαθέτει δύο κάνουλες με συνδετικό clave με διακόπτη χρωματικού κώδικα. Ετήσια ποσότητα 200

136 Ηλεκτρόδια (PADS) απινίδωσης μιας χρήσης. Να είναι αυτοκόλλητα, ανατομικού σχήματος, να παρέχουν συγχρονισμένη απινίδωση, να είναι ακτινοδιαπερατά χαμηλής αντίστασης, να προσφέρονται με καλώδιο 122 εκ. και να είναι συμβατά με τους απινιδωτές του νοσοκομείου. Να προσφέρονται σε δύο σχήματα (α) κλεψίδρας και (β) τριγωνικό. Οι εταιρείες να παρέχουν χωρίς χρέωση αντάπτορες και καλώδια προσαρμογής. Ετήσια ποσότητα 5

137 Αυτόνομος αυτοκόλλητος καταγραφέας υπνικών απνοιών μιας χρήσης Ετήσια ποσότητα 30

138 ΚΑΣΚΑ για μη επεμβατικό αερισμό (NIV) που να διαθέτει:

— Βαλβίδα ασφαλείας διπλής κατεύθυνσης με αυτόματο άνοιγμα,

— Να είναι Latex free,

— Συνδετικά 22Μ/22F,

— Θύρα πίεσης δύο σφραγισμένες προσβάσεις για αισθητήρες ή καθετήρες 4-6.5mm Ø,

— Cuffs με δυνατότητα μείωσης του εσωτερικού όγκου- νεκρού χώρου στα 2.5Lit,

— Ειδική μεμβράνη για αποφυγή διαρροών αέρα γύρω από τον λαιμό του ασθενούς,

— Ειδικούς αντιμικροβιακούς ιμάντες στερέωσης στην μασχάλη ή στην κοιλιακή χώρα,

— Ειδική μεμβράνη για αποφυγή διαρροών αέρα γύρω από τον λαιμό του ασθενούς Ετήσια ποσότητα 10.

139 ΚΑΣΚΑ για CPAP που να διαθέτει:

— Latex free,

— Συνδετικά 22Μ/22F,

— Θύρα πίεσης δύο σφραγισμένες προσβάσεις για αισθητήρες ή καθετήρες 4-6.5mm Ø,

— Βαλβίδα ασφαλείας διπλής κατεύθυνσης με αυτόματο άνοιγμα,

— Αεροστεγή Θύρα πρόσβασης πρός τον ασθενή από το νοσηλευτικό προσωπικό,

— Ειδική μεμβράνη για αποφυγή διαρροών αέρα γύρω από τον λαιμό του ασθενούς,

— Ειδικούς αντιμικροβιακούς ιμάντες στερέωσης στην μασχάλη ή στην κοιλιακή χώρα,

— Ενσωματομένο μανόμετρο πίεσης για την παρακολούθηση της ρυθμιζόμενης πίεσης Ετήσια ποσότητα 10.

140 Κλειστό σύστημα αναρρόφησης για ενήλικες.

§ Να παρέχει τη δυνατότητα της διατήρησης του μηχανικού αερισμού κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης από τον ενδοτραχειακό σωλήνα ή την τραχειοστομία.

§ Το σύστημα να περιλαμβάνει:

§ Ατραυματικό καθετήρα (μήκους 58cm, μεγέθους 14CH για ενδοτραχειακό & μήκους 36,5cm, μεγέθους 14CH για τραχειοστομία) με τουλάχιστον 4 πλευρικές οπές στο άκρο, ο οποίος εμπεριέχεται σε προστατευτικό κάλυμμα από πολυουρεθάνιο για αποφυγή των επιμολύνσεων.

§ Αποσπώμενο περιστρεφόμενο διπλό γωνιώδες συνδετικό (double swivel) 120ο και αποσπώμενο καθετήρα αναρρόφησης με κάλυμα.

§ Περιστρεφόμενη βαλβίδα στην πλευρά του ασθενή η οποία απομονώνει τον καθετήρα αναρρόφησης από τον μηχανικό αερισμό μετά το τέλος της αναρρόφησης.

§ Το σύστημα να είναι αποστειρωμένο, μίας χρήσης με διάρκεια παραμονής στο ασθενή εώς 48 ώρες.

§ Να περιλαμβάνει 10 φιαλίδια φυσιολογικού ορού των 15ml για πλύσεις του καθετήρα αναρρόφησης. Ετήσια ποσότητα 800.

141 Σύστημα κεντρικού φλεβικού οπτικού αισθητήρα για τη συνεχή μέτρηση κορεσμού του οξυγόνου (ScVO2). Ετήσια ποσότητα 10

142 Σετ υποκλειδίου για την ρύθμιση της θερμοκρασίας του ασθενούς

Να επιτυγχάνει την ρύθμιση της θερμοκρασίας, μέσω της ροής φυσιολογικού ορού, σε σύνδεση με ειδικό μηχάνημα ψύξης-θέρμανσης.

Να διαθέτει 2 θαλάμους (balloons) πλήρωσης με φυσιολογικό ορό.

Να είναι δίαυλος ή τρίαυλος (16 ή 18 Ga) μήκους 20 έως 22 cm για να παρέχει επιπλέον την δυνατότητα έγχυσης φαρμάκων, μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης και δειγματοληψίας αίματος.

Να διαθέτει 2 επιπλέον αυλούς για την είσοδο/έξοδο του φυσιολογικού ορού.

Να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης, εύκαμπτος και ειδικά σχεδιασμένος για τοποθέτηση στη σφαγίτιδα ή υποκλείδια φλέβα.

Να έχει βαθμονόμηση και ακτινοσκιερά σημάδια για ευκολία και ασφάλεια στην τοποθέτηση του.

Να είναι κατασκευασμένος από ειδικό υλικό (heparin coated) που να αποτρέπει τον σχηματισμό θρόμβων.

Να έχει διάρκεια παραμονής στον ασθενή έως 7 ημέρες. Ετήσια ποσότητα 20.

143 Σετ μηριαίας φλέβας για την ρύθμιση της θερμοκρασίας του ασθενούς

— Να επιτυγχάνει την ρύθμιση της θερμοκρασίας, μέσω της ροής φυσιολογικού ορού, σε σύνδεση με ειδικό μηχάνημα ψύξης-θέρμανσης.

— Να διαθέτει 3 θαλάμους (balloons) πλήρωσης με φυσιολογικό ορό.

— Να είναι 8.5Fr, ενός αυλού (16 Ga), μήκους 38 cm για την δυνατότητα έγχυσης φαρμάκων ή δειγματοληψίας αίματος.

— Να διαθέτει 2 επιπλέον αυλούς για την είσοδο/έξοδο του φυσιολογικού ορού.

— Να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης, εύκαμπτος και ειδικά σχεδιασμένος για τοποθέτηση στη κάτω κοίλη φλέβα μέσω της μηριαίας φλέβας.

— Να έχει βαθμονόμηση και ακτινοσκιερά σημάδια για ευκολία και ασφάλεια στην τοποθέτηση του.

— Να είναι κατασκευασμένος από ειδικό υλικό (heparin coated) που να αποτρέπει τον σχηματισμό θρόμβων.

— Να έχει διάρκεια παραμονής στον ασθενή έως 4 ημέρες Ετήσια ποσότητα 5.

144 Σετ σύνδεσης μηχανήματος με καθετήρα ρύθμισης θερμοκρασίας του ασθενούς (start-up kit)

— Να είναι μιας χρήσης, ανά ασθενή σε αποστειρωμένη συσκευασία.

— Να περιλαμβάνει ελικοειδή εναλλάκτη θερμότητας, σιφόνι και σωλήνωση περιστροφικής αντλίας. Ετήσια ποσότητα 25.

145 Συσκευή μέτρησης ενδοκοιλιακής πίεσης που να συνδέεται με τον καθετήρα Foley του ασθενή και με το μόνιτορ μέσω οποιουδήποτε μορφομετατροπέα πίεσης (Transducer) Η μοναδική του βαλβίδα να επιτρέπει στον χρήστη να χορηγεί ενδοκοιλιακά υγρά και να μετρά γρήγορα και ασφαλέστατα την πίεση εντός του διαμερίσματος. Κάθε set να περιέχει:

Βαλβίδα.

Σύριγγα των 60 ml με βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης.

Διατρητικό ρύγχος και σωλήνα με ασφαλή σύνδεση με τον περιέκτη ορού.

Πλαστικό σωλήνα χορήγησης ορού και σύνδεσης με τον περιέκτη ορού Ετήσια ποσότητα 10.

146 Συνδετικός κώνος για ασφαλή λήψη φαρμάκου από φιαλίδιο με βαλβίδα χωρίς χρήση βελόνας,για αποφυγή λοιμώξεων.Μήκος 3.7cm α.Ο κώνος να καταλήγει στο ένα άκρο του σε βαλβίδα για την μη-χρήση βελόνας β.Ο ρυθμός αναρρόφησης του φαρμάκου να μην είναι μικρότερος από 4000ml/h. γ.Η βαλβίδα να είναι διαφανής, μη-ελικοειδούς πορείας του υγρού διαμέσου αυτής. δ.Να μην υπάρχει κανένα μεταλλικό μέρος στην όλη κατασκευή. ε. Η βαλβίδα να είναι απολύτως κλειστό σύστημα,για αποφυγή λοιμώξεων. Ετήσια ποσότητα 1000

147 Συνδετικό φιάλης ροής, με βαλβίδα χωρίς χρήση βελόνας,για αποφυγή λοιμώξεων κατάλληλο για πολλαπλές εγχύσεις/εκχύσεις.Να έχει μήκος 8 cm περ. α.Ο εισαγωγέας να φέρει στο ένα άκρο του, βαλβίδα για την μη-χρήση βελόνας.β.Ο ρυθμός έγχυσης χορηγούμενων υγρών να μην είναι μικρότερος από 4000ml/h γ.Η βαλβίδα να είναι διαφανής,μη-ελικοειδούς πορείας του υγρού διαμέσου αυτής και χωρίς καθόλου εναπομείναντα όγκο υγρού εντός αυτής. δ.Να μην υπάρχει κανένα μεταλλικό μέρος στην όλη κατασκευή ε. Η βαλβίδα να είναι απολύτως κλειστό σύστημα,για αποφυγή λοιμόξεων. Ετήσια ποσότητα 1000

148 Συνδετικό Τ χωρίς χρήση βελόνας μονού αυλού με μια βαλβίδα εισόδου για έγχυση φαρμάκου,τύπου luer lock για σύνδεση με ορρό και μια έξοδο luer lock για σύνδεση στον ασθενή.Το συνολικό μήκος του συνδετικού Τ είναι περ. 15cm. α.Να φέρει μια βαλβίδα για την μη-χρήση βελόνας και ένα άκρο για την σύνδεση σε ορρό. β.Ο ρυθμός έγχυσης χορηγούμενων υγρών να μην είναι μικρότερος από 4000ml/h. γ.Η βαλβίδα να είναι διαφανής, μη-ελικοειδούς πορείας του υγρού διαμέσου αυτής και χωρίς καθόλου εναπομείναντα όγκο υγρού εντός αυτής. δ.Να μην υπάρχει κανένα μεταλλικό μέρος στην όλη κατασκευή. ε. Η βαλβίδα να είναι απολύτως κλειστό σύστημα,για αποφυγή λοιμώξεων. Ετήσια ποσότητα 500

149 Συνδετικό τριπλού αυλού με τρείς βαλβίδες εισόδου για έγχυση φαρμάκου,ορού χωρίς χρήση βελόνας με ένα στοπ για κάθε είσοδο και μια έξοδο luer lock για σύνδεση με τον καθετήρα του ασθενούς.Το συνολικό μήκος του συνδετικού αυτού να είναι περ. 13cm α. Να φέρουν όλες οι είσοδοι βαλβίδες για την μη-χρήση βελόνας. β.Ο ρυθμός έγχυσης χορηγούμενων υγρών να μην είναι μικρότερος από 4000ml/h. γ.Η βαλβίδα να είναι διαφανής,μη-ελικοειδούς πορείας του υγρού διαμέσου αυτής και χωρίς καθόλου εναπομείναντα όγκο υγρού αυτής δ.Να μην υπάρχει κανένα μεταλλικό μέρος στην όλη κατασκευή ε. Η βαλβίδα να είναι απολύτως κλειστό σύστημα,για αποφυγή λοιμώξεων. Ετήσια ποσότητα 1000

150 Συνδετικό τριπλού αυλού με τρείς βαλβίδες εισόδου για έγχυση φαρμάκου, ορού χωρίς χρήση βελόναςμε ένα στοπ για κάθε είσοδο και μια έξοδο luer lock για σύνδεση με τον καθετήρα του ασθενούς. Επίσης σε έναν από τους τρείς αυλούς να υπάρχει μια επιπλέον βαλβίδα ελέγχου της μη επιστροφής του φαρμάκου.Το συνολικό μήκος του συνδετικού να είναι περ. 16cm. α.Να φέρουν όλες οι είσοδοι βαλβίδες για την μη-χρήση βελόνας. β.Ο ρυθμός έγχυσης χορηγούμενων υγρών να μην είναι μικρότερος από 4000ml/h. γ.Η βαλβίδα να είναι διαφανής,μη-ελικοειδούς πορείας του υγρού διαμέσου αυτής και χωρίς καθόλου εναπομείναντα όγκο υγρού αυτής δ.Να μην υπάρχει κανένα μεταλλικό μέρος στην όλη κατασκευή και να διαθέτει και μια επιπλέον βαλβίδα ελέγχου σε έναν από τους τρείς αυλούς για μη επιστροφή του φαρμάκου ε. Η βαλβίδα να είναι απολύτως κλειστό σύστημα,για αποφυγή λοιμώξεων. Ετήσια ποσότητα 1000

151 Συνδετικό διπλού αυλού με δύο βαλβίδες εισόδου για έγχυση φαρμάκου/ορρού χωρίς την χρήση βελόνας,για αποφυγή λοιμώξεων και μια έξοδο luer lock για σύνδεση με τον καθετήρα του ασθενούς.Το συνολικό μήκος του συνδετικούνα είναι περ. 23 cm α.Να φέρουν όλες οι είσοδοι βαλβίδες για την μη-χρήση βελόνας. β.Ο ρυθμός έγχυσης χορηγούμενων υγρών να μην είναι μικρότερος από 4000ml/h γ.Η βαλβίδα να είναι διαφανής, μη-ελικοειδούς πορείας του υγρού διαμέσου αυτής και χωρίς καθόλου εναπομείναντα όγκο υγρού εντός αυτής. δ.Να μην υπάρχει κανένα μεταλλικό μέρος στην όλη κατασκευή. ε. Η βαλβίδα να είναι απολύτως κλειστό σύστημα,για αποφυγή λοιμώξεων. Ετήσια ποσότητα 1000

152 Συνδετικά που από τη μια πλευρά έχει βαλβίδα για έγχυση φαρμάκου χωρίς την χρήση βελόνας, για αποφυγή λοιμώξεων και από την άλλη πλευρά luer lock κούμπωμα για σύνδεση με φλέβα (χρώματος μπλε) και το αντίστοιχο για σύνδεση με αρτηρία (χρώματος κόκκινη).Το συνολικό μήκος του κάθε συνδετικού είναι περ. 2.5cm. α.Ο ρυθμός αναρρόφησης ή έγχυσης του φαρμάκου ή των χορηγούμενων υγρών να μην είναι μικρότερος από 4000ml/h. β.Η βαλβίδα να είναι διαφανής, μη-ελικοειδούς πορείας του υγρού διαμέσου αυτής και χωρίς καθόλου εναπομείναντα όγκο υγρού εντός αυτής. γ.Να μην υπάρχει κανένα μεταλλικό μέρος στην όλη κατασκευή. δ.Επιθυμητή η προσφορά βαλβίδων σε δύο χρώματα(μπλέ-κόκκινο) για τη χρήση τους σε αρτηριακούς ή φλεβικούς καθετήρες. ε. Η βαλβίδα να είναι απολύτως κλειστό σύστημα,για αποφυγή λοιμώξεων. Ετήσια ποσότητα 1000

153 Καθετήρες για πλευρική παρακέντηση θώρακος και πλευρών. Το σετ να αποτελείται από: βελόνη παρακέντησης, καθετήρα διάτρητο με προστατευτικό κάλυμμα διαφανές, στρόφιγγα 3-way stop-cock με προστατευτικό συνδετικό ασφάλισης του καθετήρα στο ένα άκρο και με συνδετικό για σύνδεση όλου του συστήματος με βαλβίδα HEIMLICH στο άλλο άκρο. Το σετ να είναι μ.χ. αποστειρωμένο και να προσφέρεται με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) με καθετήρα 2mm 6F 30cm & βελόνη 13G 57mm νεογνών-παίδων

β) με καθετήρα 2,7mm 8F 40cm & βελόνη 10G 77mm ενηλίκων

γ) με καθετήρα 2,7mm 8F 50cm & βελόνη 10G 77mm ενηλίκων

δ) με καθετήρα 3,3mm 10F 50cm & βελόνη 8G 77mm ενηλίκων Ετήσια ποσότητα 50

154 Προεκτάσεις υψηλών πιέσεων πολυαιθυλενίου με άκρα luer-lock αρς-θηλ. εσωτ. διαμέτρου 1,0mm, εξωτ. διαμέτρου 2,0mm. και να είναι κατάλληλες για πιέσεις μέχρι 40 bar – 580psi. Να έχουν διακριτικά δαχτυλίδια κόκκινα-μπλε για σύνδεση με αρτηρία ή φλέβα και να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένες σε διπλή συσκευασία ασφαλείας. Να προσφερθούν σε μήκη 15, 30, 50, 100, 150, 200 cm

50cm Ετήσια ποσότητα 200

100cm Ετήσια ποσότητα 200

150cm Ετήσια ποσότητα 200

200cm Ετήσια ποσότητα 300

155 Λαρυγγοσκόπιο πολλαπλών χρήσεων, το οποίο να έχει ψυχρό φωτισμό από λαμπτήρα xenon και να δέχεται λάμες τύπου Mac Intosh και Miller. Ζητούνται οι κάτωθι τρεις λαβές λαρυγγοσκοπίου:

Α) λαβή κλασικής διασωλήνωσης.

Β) λαβή κοντή μαιευτικής-γυναικολογικής χρήσης.

Γ) λαβή λεπτή νεογνολογικής-παιδιατρικής χρήσης.

Λαβή κλασικής διασωλήνωσης Ετήσια ποσότητα 2.

Λαβή κοντή μαιευτικής-γυναικολογικής χρήσης Ετήσια ποσότητα 2.

Λαβή λεπτή νεογνολογικής-παιδιατρικής χρήσης Ετήσια ποσότητα 2.

156 Λαμπάκι ψυχρού φωτισμού από λαμπτήρα xenon κατάλληλο για τα λαρυγγοσκόπια Ετήσια ποσότητα 10

157 Λαμες λαρυγγοσκοπιου μιας χρησης πλαστικες

Λάμες κυρτές, τύπου Macintosh και τύπου Miller, για τα λαρυγγοσκόπια ψυχρού φωτισμού τύπου X-LITE σε διαθέσιμα μεγέθη: 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Νο 5 προαιρετικά). Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υψηλής αντοχής και να έχουν ενσωματωμένη οπτική ίνα για την παροχή υψηλής φωτεινότητας κατά τη χρήση. Να είναι αποστειρωμένες μιας χρήσης και να έχουν ενσωματωμένο μανίκι για σηπτικά περιστατικά.

Λάμα Mac Intosh κυρτή σε μεγέθη: 1, 2, 3, 4 Ετήσια ποσότητα 2.

Λάμα Miller ευθεία σε μεγέθη: 00, 0 Ετήσια ποσότητα 2.

Λάμα Miller ευθεία σε μεγέθη:1, 3 Ετήσια ποσότητα 2.

158 Βελόνα κλειστού άκρου με πλάγια οπή:

Α) Να διαθέτει άκρο σε σχήμα νυστέρι.

Β) Το άκρο να είναι απαραίτητα κλειστό.

Γ) Να έχει μήκος 25mm Ετήσια ποσότητα 1000.

159 Ρομβοειδή πλέγματα σιλικόνης για υψηλόσυχνα ρεύματα σε σετ

Α) Να έχουν εσωτερικά πλέγματα.

Β) Σιλικόνη υψηλής αντοχής και ασφαλείας.

Γ) Να είναι διαστάσεων 50mmx90mm&50mmx50mm.

Δ) Να είναι σε συσκευασία τεσσάρων τεμαχίων Ετήσια ποσότητα 40.

160 Συσκευή έγχυσης με ειδική βαλβίδα μη επιστροφής και αυτόματο αεραγωγό

Α) Να διαθέτει προέκταση 180cm τουλάχιστον.

Β) Να είναι luer lock Ετήσια ποσότητα 100.

161 Αυτόματο σύστημα έγχυσης με αποσπώμενο πιστόνι και ελατήριο

Α) Να έχει ελατήριο ακύρωσης.

Β) Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος.

Γ) Να είναι απολύτου ασφαλείας.

Δ) Να έχει χωρητικότητα 3ml, 5ml, 10 ml. Ετήσια ποσότητα 50.

162 Σύστημα έγχυσης φαρμάκων τριών οδών με προέκταση και ξεχωριστή βαλβίδα έγχυσης

Α) Να διαθέτει προέκταση 7cm.

Β) Να διαθέτει ξεχωριστή βαλβίδα.

Γ) Η βαλβίδα να διαθέτει αντιμικροβιακό κύλινδρο μόνο εισόδου. Ετήσια ποσότητα 50.

163 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΡΟΥ

Να είναι προγεμισμένες με φυσιολογικό ορρό χλωριούχου νατρίου 0,9 %.

Το υλικό της σύριγγας να είναι από πολυπροπυλένιο Latex Free.

H άκρη της σύριγγας να φέρει υποδοχή Luer Lok για ασφαλή σύνδεση.

Να φέρει προσαρμοσμένο καπάκι στην άκρη Luer Lok ώστε να αποφεύγεται η επαφή.

Να είναι χωρητικότητας 3ml,5ml,10ml .Να φέρουν σήμανση CE.

Nα είναι αποστειρωμένες εσωτερικά και εξωτερικά σε ατομική συσκευασία. Ετήσια ποσότητα 1500.

164 Πενταπολικό καλώδιο ΗΚΓ και αντίστοιχα καλώδια άκρων για την μέτρηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών (PHILLIPS) Ετήσια ποσότητα 10

165 Μορφοτροπέα SpO2 δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων και καλώδιο διασύνδεσης με το μόνιτορ. Ετήσια ποσότητα 10

166 Μορφοτροπέα θερμοκρασίας οισοφάγου / ορθού και επιφανείας Ετήσια ποσότητα 10

167 Καλώδιο με αντίστοιχο μορφοτροπέα θερμοκρασίας καρδιακής παροχής Ετήσια ποσότητα 5

168 Καλώδιο αιματηρής πίεσης και μορφοτροπέα υψηλής ακρίβειας, πολλαπλών χρήσεων. Ετήσια ποσότητα 8

169 Καλώδιο σύνδεσης και μορφομετατροπέας μέτρησης βάθους αναισθησίας (BIS). Ετήσια ποσότητα 3

170 Αισθητήρας καπνογραφίας mainstream και καλώδιο προσαρμογής πολλαπλών χρήσεων. Ετήσια ποσότητα 10

171 Σετ φίλτρου γραμμής καπνογραφίας (microstream) και καλώδιο προσαρμογής. Ετήσια ποσότητα 10

172 Θερμικό καταγραφικό χαρτί για τον καταγραφέα του κεντρικού σταθμού πλάτους 50mm. Ετήσια ποσότητα 20

173 Σφήνες για τις φτέρνες Ετήσια ποσότητα 80

174 Αντιβακτηριδιακό/ αντιικό φίλτρο για αναπνευστήρα Servo-Ι Φίλτρα τύπου HEPA τα οποία να παρέχουν 99,9999 % αντιβακτηριδιακή προστασία και 99,999 % αντιική προστασία για υγρομεταφερόμενα βακτηρίδια και ιούς. Να είναι κατασκευασμένα από υδρόφοβο χαρτί τύπου glass fibre. Να έχουν υδατοπαγίδα για την αποφυγή υψηλών αντιστάσεων όταν χρησιμοποιούνται στον κλάδο εκπνοής. Να παρουσιάζουν μικρή αντίσταση ροής 2cmH2O στα 60l/min περίπου. Να έχουν νεκρό χώρο μικρότερο των 190ml και βάρος μικρότερο των 75gr. Ετήσια ποσότητα 50

175 Κυπελλάκι νεφελοποίησης για Servo Ultra Nebulizer Ετήσια ποσότητα 60

176 Μεμβράνη έγχυσης φαρμάκου για Servo Ultra Nebulizer Ετήσια ποσότητα 5

177 Τμήμα-Τ για Servo Ultra Nebulizer, αποστειρώσιμο Ετήσια ποσότητα 5

178 Επιθέματα για τοπική εφαρμογή κρυοθεραπείας. Να διατηρεί τη θερμοκρασία του μέχρι και 30 λεπτά. Να παραμένουν μαλακά και εύκαμπτα και αφού κρυώσουν. Να προσφερθούν σε διάφορα μεγέθη. Ετήσια ποσότητα 30

179 Σύστημα μέτρησης καρδιακής παροχής με ελάχιστη αιματηρή μέθοδο, μέσα από τη συνεχή ανάλυση του αρτηριογράμματος και με αυτόματη βαθμονόμηση. Ετήσια ποσότητα 50

180 Σέτ κεντρικής φλεβικής πρόσβασης τριών αυλών με ενσωματωμένες οπτικές ίνες για δυνατότητα μέτρησης του κορεσμού του φλεβικού αίματος σε οξυγόνο στην άνω κοίλη φλέβα (ScvO2), 8,5 Fr, 20cm, με αυλούς 15, 18, και 18 ga. Ετήσια ποσότητα 10

181 Κάλυμα κεφαλής-λαιμού για ψύξη ασθενών. Το κάλυμα κεφαλής-λαιμού να καλύπτει το κρανίο τον αυχένα και τον λαιμό, ενώ αφήνει μικρό μέρος του προσώπου ελεύθερο. Να φέρει σημεία εύκολης στερέωσης τύπου Velcro. Να διαθέτει σχεδίαση random-flow (τυχαίας ροής) ώστε αφενός να επιτρέπει τηνπλήρωσή του με νερό με τον ασθενή ήδη τοποθετημένο επάνω του, και αφετέρου να επιτυγχάνεται η ταχύτατη και απρόσκοπτη κυκλοφορία ύδατος για μεγιστοποίηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Να είναι διαθέσιμο ως υλικό μιας χρήσης ιδιαίτερα ελαφρύ, απαλό και υποαλλεργικό χωρίς λάτεξ,. Να είναι ακτινοδιαπερατό. Να φέρει ενσωματωμένες σωληνώσεις για σύνδεση με συσκευές θερμορύθμισης CSZ Να φέρει πιστοποιητικό ISO, CE MARK, και έγκριση FDA. Να είναι ατομικά συσκευασμένος με οδηγίες χρήσης στη συσκευασία. Να διαθέτει βιβλιογραφία (μελέτες in vivo), προς τεκμηρίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων του. Ετήσια ποσότητα 1

182 Κάψα νεφελοποιητή για αναπνευστήρα Marquet Servo I Ετήσια ποσότητα 100

183 Ηλεκτρόδια ΗΚΓ με ενσωματωμένο καλώδιο, τα οποία να τοποθετούνται στην πλάτη του ασθενούς. Να είναι ακτινοδιαπερατά. Ετήσια ποσότητα 20

184 Προστατευτικές μαλακές κασετίνες κάλυψης και προφύλαξης των στροφίγγων, με εσωτερική επένδυση από αφρολέξ και υποδοχή στήριξης της στρόφιγγας, αδιάβροχες, σε διάφορα χρώματα.

Για απλή στρόφιγγα (3-way).

Για πολλαπλές στρόφιγγες (manifold 2-πλά, 3-πλά, 4-πλά, 5-πλά) Ετήσια ποσότητα 50.

185 Διπλός καθετήρας για προστατευμένη-απομακρυσμένη λήψη πνευμονικού δείγματος μέσω ενδοτραχειακού ή βρογχοσκοπίου για διάγνωση πνευμονίας (τύπου COMBICATH). Να διαθέτει προστατευτικό υδατοδιαλυτό κηρίο στο άκρο του, ασφάλεια σταθεροποίησης του εσωτερικού καθετήρα, με μήκος και διάμετρο τέτοια ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσω του βρογχοσκοπίου(μήκος καθετήρα:90cm ο εξωτερικός – 95cm ο εσωτερικός, διάμετρος εξωτερική 1,9mm). Ετήσια ποσότητα 20

186 Ενδοτραχειακός σωλήνας μέτρησης της καρδιακής παροχής μέσω monitor με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια αισθητήρες. Ετήσια ποσότητα 2

187 Αισθητηρες παλμικης οξυμετριας ενηλικων μιας χρησεως

1. Να προορίζονται για ασθενείς άνω των τριάντα (30) κιλών.

2. Να έχουν δυνατότητα αποθήκευσης των συμβαμάτων αποκορεσμού του ασθενούς.

3. Ακρίβεια μέτρησης SpO2:

70 % έως 100 % ±2 ψηφία

60 % έως 80 % ±3 ψηφία

4. Να είναι αποστειρωμένοι, latex free και να έχουν CE Mark. Ετήσια ποσότητα 50

188 Επικαλύμματα κλίνης 4 στρωμάτων (στρώμα nonwoven – απορροφητικό θερμοενσωματωμένο στρώμα – φιλμ εγκλεισμού υγρασίας – αεριζόμενο υπόστρωμα), υπεραπορροφητικά, να επιτρέπουν τον αερισμό (αεροδιαπερατά) με ταυτόχρονη απορρόφηση και αποκλεισμού της υγρασίας, μεγάλης αντοχής

46Χ61 περίπου Ετήσια ποσότητα 150

61Χ91 περίπου Ετήσια ποσότητα 150

189 Αντιμικροβιακά υδροζελατοειδή επιθέματα καθετήρων καρφίδων κλπ, εμποτισμένα με ιόντα αργύρου, για χρήση επί επτά συνεχείς ημέρες, με σχισμή και οπή η οποία να καλύπτεται πλήρως, στρογγυλά σε διαστάσεις

2,54 εκ. Ετήσια ποσότητα 50

4,45 εκ. Ετήσια ποσότητα 50

190 Σετ καθετήρα δύο αυλών, 7,5 Fr με τον έναν αυλό 14 G σε μήκη 15 και 20 εκ. πλήρες σετ το οποίο να περιλαμβάνει και βαλβίδες ασφαλείας εφαρμογής θετικής πίεσης CLC 2000. Το οδηγό σύρμα να είναι κατασκευασμένο από nitinol. Ετήσια ποσότητα 20

191 Σετ καθετήρα τριών αυλών, 7,5 Fr με τον έναν αυλό 16 G σε μήκη 15 και 20 εκ. πλήρες σετ το οποίο να περιλαμβάνει και βαλβίδες ασφαλείας εφαρμογής θετικής πίεσης CLC 2000. Το οδηγό σύρμα να είναι κατασκευασμένο από nitinol Ετήσια ποσότητα 50

192 Ενδοπαρεγχυματικό σετ μέτρησης εγκεφαλικής ροής Ετήσια ποσότητα 10

193 Συστημα συλλογης κοπρανων μιας χρησης 1. Το σύστημα να αποτελείται από τον καθετήρα και ένα μεγάλο συλλέκτη κοπράνων.2. Να είναι φιλικό προς τον χρήστη(latex free). 3. Να εισχωρεί εύκολα και να εφαρμόζει καλά στον ασθενή.4. Να μην τραυματίζει με την εισχώρηση ή απομάκρυνση από τον ασθενή. 5. Να είναι κατάλληλο για ενήλικες. 6. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές ημέρες (τουλάχιστο 20 ημέρες) χωρίς να διαβρώνεται ή νεκρώνεται η βλεννώδης μεμβράνη. 7. Να μπορεί ο χρήστης να φουσκώνει όσο θέλει και οποιαδήποτε στιγμή το μπαλόνι στερέωσης του καθετήρα, να φράξει την έξοδο του καθετήρα ή να κάνει έκχυση υγρών ή φαρμάκων μέσα από τον καθετήρα. Ετήσια ποσότητα 5

194 Σύστημα μέτρησης ενδοκοιλιακής πίεσης. Ετήσια ποσότητα 30

195 Σύστημα περιποίησης και ατομικής υγιεινής ασθενών, αποτελούμενο από εμποτισμένα πανάκια με Aloe Vera και βιταμίνη Ε με δυνατότητα θέρμανσης, διαστάσεων περίπου 22 x 22 εκ. Ετήσια ποσότητα 10.000

196 Ειδικό σύστημα συλλογής παροχέτευσης με κολλητικό δυο στρωμάτων, ένα απορροφητικό – ένα προστατευτικό, χωρητικότητας 400ml. Ετήσια ποσότητα 50

197 Εμβάλωμα για κάλυψη κοιλοτήτων από σύμπλοκο CMC και γλυκουρονογλυκάνη και στοιχειακό Άργυρο για αντιμικροβιακή δράση. Διάστασης 45εκ ± 2εκ. Ετήσια ποσότητα 50

198 Σάκος διαχείρισης συριγγίων και τραυμάτων με αφαιρούμενο παράθυρο επιθεώρησης της περιοχής, δυο εξόδους παροχέτευσης με δυνατότητα συνδέσεως με ουροσυλλέκτη και υποδοχή για καθετήρα. Η κολλητική επιφάνεια να είναι δύο στρωμάτων για καλύτερη επικόλληση και αντοχή στη διάβρωση, με ειδικό σχεδιασμό για μεγαλύτερη ευκαμψία, περίπου 156 – 228 χιλ. Ετήσια ποσότητα 20

199 Ρύγχος με σφουγγαράκι σε γεύση μέντας, με δυνατότητα αναρρόφησης και βαλβίδα για ελεγχόμενη αναρρόφηση. Ετήσια ποσότητα 1000

200 Κεκαμένο ρύγχος τύπου YANKAUER στοματικής αναρρόφησης, μήκους 19 εκ. Ετήσια ποσότητα 50

201 Αφρώδη επιθέματα πολυουρεθάνης για τραύματα υψηλής εξίδρωσης, τραύματα με κοιλότητα και κοίτες τραυμάτων μετά τον χειρουργικό καθαρισμό

— Να είναι με πολλούς πόρους δικτυωμένους με σκοπό την ισοκατανομή της πίεσης στην κοίτη του τραύματος και την μικροπροσαρμογή των ιστών,

— Να είναι υδρόφοβα με ελεγχόμενη ικανότητα παροχέτευσης εκκρίσεων,

— Να ενεργοποιούν τον σχηματισμό κοκκιώδους ιστού,

— Το σετ να περιλαμβάνει.

α) αφρώδες επίθεμα

β) σωλήνωση παροχέτευσης των εκκρίσεων που να διασφαλίζει την ισοκατανομή της πίεσης στην κοίτη του τραύματος και να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής κενού στην προεπιλεγμένη πίεση και

γ) αυτοκόλλητη μεμβράνη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος

— Να είναι αποστειρωμένο και χωρίς latex,

— Να είναι διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη (S, M, L) για την εξυπηρέτηση διαφορετικών τραυμάτων.

S - Ετήσια ποσότητα 20.

M Ετήσια ποσότητα 20.

L Ετήσια ποσότητα 20.

202 Αφρώδη επιθέματα πολυουρεθάνης εμποτισμένα με άργυρο για τραύματα υψηλής εξίδρωσης, τραύματα με κοιλότητα, κοίτες τραυμάτων μετά τον χειρουργικό καθαρισμό, επιμολυσμένα τραύματα ή τραύματα με ρίσκο επιμόλυνσης - Να είναι με πολλούς πόρους δικτυωμένους με σκοπό την ισοκατανομή της πίεσης στην κοίτη του τραύματος και την μικροπροσαρμογή των ιστών - Να είναι υδρόφοβα με ελεγχόμενη ικανότητα παροχέτευσης εκκρίσεων - Να ενεργοποιούν τον σχηματισμό κοκκιώδους ιστού - Να επιτρέπουν την συνεχή αποδέσμευση ιόντων αργύρου έως και 72 ώρες - Το σετ να περιλαμβάνει α) αφρώδες επίθεμα β) σωλήνωση παροχέτευσης των εκκρίσεων που να διασφαλίζει την ισοκατανομή της πίεσης στην κοίτη του τραύματος και να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής κενού στην προεπιλεγμένη πίεση και γ) αυτοκόλλητη μεμβράνη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος - Να είναι αποστειρωμένο και χωρίς latex - Να είναι διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη (S, M, L) για την εξυπηρέτηση διαφορετικών τραυμάτων

S Ετήσια ποσότητα 30.

M Ετήσια ποσότητα 30.

L Ετήσια ποσότητα 30.

203 Αφρώδες επίθεμα αλκολικής πολυβινίλης για χρήση ως μη συγκολλητικό επίθεμα ή επίθεμα προστασίας οστών, τενόντων και συνδέσμων καθώς και για επιφανειακά ή επώδυνα τραύματα, τραύματα με κοιλότητα, κρημνούς και παιδιατρικούς ασθενείς - Να είναι με πολλούς πόρους δικτυωμένους με σκοπό την ισοκατανομή της πίεσης στην κοίτη του τραύματος και την μικροπροσαρμογή των ιστών - Να είναι υδρόφιλο και προϋγρανθέν με αποστειρωμένο νερό - Να είναι μη συγκολλητικό - Να είναι διαθέσιμο σε μικρό και μεγάλο μέγεθος για την ορθότερη εξυπηρέτηση του κατάλληλου τραύματος - Το σετ να περιλαμβάνει α) αφρώδες επίθεμα (να διατίθεται και εκτός σετ) β) σωλήνωση παροχέτευσης των εκκρίσεων που να διασφαλίζει την ισοκατανομή της πίεσης στην κοίτη του τραύματος και να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής κενού στην προεπιλεγμένη πίεση και γ) αυτοκόλλητη μεμβράνη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος, - Να είναι αποστειρωμένο και χωρίς latex

— Μικρό Ετήσια ποσότητα 20,

— Μεγάλο Ετήσια ποσότητα 20.

204 Ειδικό επίθεμα για την κοιλιακή χώρα - Το σετ να αποτελείται από: Α) αφρώδες επίθεμα πολυουρεθάνης προσχηματισμένο διάστασης 38 x 25 cm, Β) αφρώδες επίθεμα πολυουρεθάνης διάστασης 28 x 14 cm καλυμμένο με ειδική μη συγκολλητική μεμβράνη κατάλληλη για απ’ ευθείας εφαρμογή πάνω σε ζωτικά όργανα Γ) 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος που να καλύπτουν επιφάνεια 625cm2, Δ) 1 σωλήνωση παροχέτευσης των εκκρίσεων που να διασφαλίζει την ισοκατανομή της πίεσης στην κοίτη του τραύματος και να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής κενού στην προεπιλεγμένη πίεση Ετήσια ποσότητα 10

205 Δοχείο συλλογής υγρών

— Να διατίθενται κάνιστρα 2 μεγεθών μίας χρήσης: 500 ml & 1000 ml. Τα κάνιστρα να περιέχουν σακουλάκι με ειδικό υλικό που μετατρέπει τις εκκρίσεις σε μορφή gel και φίλτρο ενεργού άνθρακα.

500 ml Ετήσια ποσότητα 20

1000 ml Ετήσια ποσότητα 20

206 Να προσφερθούν εκτός σετ

Α) Σωλήνωση παροχέτευσης των εκκρίσεων που να διασφαλίζει την ισοκατανομή της πίεσης στην κοίτη του τραύματος και να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής κενού στην προεπιλεγμένη πίεση.

Ετήσια ποσότητα 20.

Β) Αυτοκόλλητη μεμβράνη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος Ετήσια ποσότητα 20.

Γ) Επίθεμα αλκοολικής πολυβινιλικής αλκοόλης Ετήσια ποσότητα 20.

Δ) Συνδετικό μορφής «Υ» για πολλαπλά τραύματα.

Τα επιθέματα αλκολικής πολυβινίλης και πολυουρεθάνης να έχουν τη δυνατότητα να συνδιάζονται μεταξύ τους.

Να υπάρχει δυνατότητα γεφύρωσης πολλαπλών τραυμάτων μέσω συνδετικού μορφής «Υ» Ετήσια ποσότητα 20.

Για την χρήση των παραπάνω υλικών (ΚΩΔ. 201-205) να διατίθεται ανά περιστατικό συσκευή αρνητικής πίεσης που να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

— Μη επεμβατικό σύστημα επούλωσης τραυμάτων που προωθεί τη θεραπεία οξέων, υπο- οξέων και χρονίων τραυμάτων,

— Να χρησιμοποιεί τοπικά ελεγχόμενη αρνητική πίεση,

— Η αρνητική πίεση να προσαρμόζεται μεταξύ 50-200 mmHg για να καλύπτει μεγάλο εύρος πληγών,

— Η αρνητική πίεση να είναι προσαρμόσιμη και το εύρος της έντασης να κυμαίνεται μεταξύ 10-50 mmHg/sec,

— Να υπάρχουν 2 λειτουργίες αρνητικής πίεσης: η συνεχής και η διακοπτόμενη,

— Η διακοπτόμενη λετουργία να προσαρμόζεται σε διαστήματα 1-10 λεπτών,

— Να διαθέτει σύστημα συνεχούς επιβεβαίωσης της στοχευμένης πίεσης,

— Να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης της λειτουργίας του μηχανήματος με μπαταρία για εξυπηρετηση πιθανής μετακίνησης του ασθενή,

— Να υπάρχει alarm που να επιβεβαιώνει την ασφάλεια του ασθενή και ακριβή παροχή της αρνητικής πίεσης. Χαρακτηριστικά θα ενεργοποιείται σε περιπτώσεις: γεμάτου κανίστρου, έμφραξης, χαμηλής μπαταρίας, ανενεργής θεραπείας,

— Η οθόνη να είναι αφής και το μενού να είναι στα ελληνικά. Να παρέχονται οδηγίες χρήσης της συσκευής, αντιμετώπιση προβλημάτων (alarms) και κλινικές οδηγίες για ευκολία των χρηστών,

— Να υπάρχει μετρητής ωρών θεραπείας,

— Να υπάρχει δυνατότητα στερέωσης του μηχανήματος στο κρεβάτι του ασθενή.

207 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣύστημα για τη διαδερμική τοποθέτηση τραχειοστομίας με μονό διαστολέα για τη γρηγορότερη τοποθέτηση της τραχειοστομίας. Εντός της συσκευασίας να περιέχονται εκτός του διαστολέα, σετ εισαγωγής με βελόνα και οδηγό σύρμα, τραχειοστομία με καφ και οδηγό, ένα στηρικτικό για την τραχειοστομία κι ένα αποστειρωτικό για την περιοχή Ετήσια ποσότητα 10

208 μετωπιαιοι αισθητηρες παλμικης οξυμετριας μιας χρησεως

1. Να προορίζονται για ασθενείς άνω των δέκα (10) κιλών.

2. Να είναι κατάλληλοι για χρήση και σε ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό.

3. Να έχουν δυνατότητα αποθήκευσης των συμβαμάτων αποκορεσμού του ασθενούς.

4. Να συνοδεύονται από κεφαλόδεσμο.

5. Ακρίβεια μέτρησης SpO2:

70 % έως 100 % ±2 ψηφία

60 % έως 80 % ±3 ψηφία

6. Να είναι αποστειρωμένοι, latex free και να έχουν CE Mark. Ετήσια ποσότητα 100

209 MH αυτοκολλητων αισθητηρων παλμικης οξυμετριας ενηλικων μιας χρησεως

1. Να προορίζονται για ασθενείς άνω των σαράντα (40) κιλών.

2. Να μη διαθέτουν υλικό προσκόλλησης (μη αυτοκόλλητοι) ώστε να είναι ιδανικοί για χρήση σε εγκαυματίες και γενικά σε ασθενείς με ευαίσθητο δέρμα.

3. Η στερέωσή τους να γίνεται με Velcro.

4. Να έχουν δυνατότητα αποθήκευσης των συμβαμάτων αποκορεσμού του ασθενούς.

5. Να είναι αποστειρωμένοι, latex free και να έχουν CE Mark. Ετήσια ποσότητα 50

210 Αντιμικροβιακό φίλτρο με εναλλάκτη ύγρανσης- θέρμανσης και μηχανική μεμβράνη φιλτραρίσματος.

— Να είναι αντιμικροβιακό φίλτρο κατασκευασμένο από πτυχώμενη (μηχανική) μεμβράνη φιλτραρίσματος αλλά να είναι ταυτόχρονα και εναλλάκτης ύγρανσης θέρμανσης σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.

— Να κατακρατά τουλάχιστον το 99,999 % των βακτηρίων και ιών.

— Να έχει αντίσταση ροής μικρότερη των 3 cmΗ2Ο στα 60 l/min.

— Να έχει χαμηλό βάρος και νεκρό όγκο μικρότερο των 70ml.

— Να έχει απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη των 30 mg/l σε VT 500ml για 24hr χρήση.

— Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου luer-lock.

— Να είναι αποστειρωμένο και για χρήση σε έναν ασθενή. Ετήσια ποσότητα 200.

211 Αντιμικροβιακό φίλτρο με μηχανική μεβράνη φιλτραρίσματος — Να είναι αντιμικροβιακό φίλτρο το οποίο κατακρατά τουλάχιστον το 99,999 % των βακτηρίων και ιών. Να είναι 100 % αποτελεσματικό για HIV, ηπατίτιδα, φυματίωση και να υπάρχουν επίσημες μελέτες που το αποδεικνύουν — Να είναι κατασκευασμένο από υδρόφοβη πτυχώμενη (μηχανική) μεμβράνη φιλτραρίσματος επιφάνειας μεγαλύτερηες των 300cm2 — Να έχουν χαμηλό βάρος μικρότερο των 25g και νεκρό όγκο μικρότερο των 45ml — Να έχουν χαμηλή αντίσταση ροής στα 60 l/min μικρότερη των 2,8cm/H2O. — Να έχουν υποδοχή καπνογραφίας Luer-Lock. — Να είναι αποστειρωμένα, για έναν ασθενή και μιας χρήσης. — Να καλύπτει αναπνευστικούς όγκους έως 1200ml. Ετήσια ποσότητα 200

212 Βαλβίδα τεχνητής φωνής με υποδοχή οξυγόνου — Να διαθέτουν 15mm υποδοχή για προσαρμόζονται σε σωλήνα τραχειοστομίας. — Να φέρουν μεμβράνη από σιλικόνη. — Να είναι αποστειρωμένες. — Με υποδοχή οξυγόνου. — Ειδικές για να μην προκαλούν τραύμα. — Για έναν ασθσενή. Ετήσια ποσότητα 10

213 Βαλβίδα τεχνητής φωνής χωρίς υποδοχή οξυγόνου — Να διαθέτουν 15mm υποδοχή για προσαρμόζονται σε σωλήνα τραχειοστομίας. — Να φέρουν μεμβράνη από σιλικόνη. — Να είναι αποστειρωμένες — Ειδικές για να μην προκαλούν τραύμα. — Για έναν ασθσενή. Ετήσια ποσότητα 10

214 Κυκλώματα αναπνευστήρων μιας χρήσης Spiral με λεία εσωτερική επιφάνεια, μη εκτεινόμενα μήκους 180cm με ασκό 2lt. Ετήσια ποσότητα 800

215 Εύκαμπτο κύκλωμα ασθενούς, μιας χρήσης, για αναπνευστήρα High Frequence 3100B Ετήσια ποσότητα 5

216 Bellows & Water Trap Set για αναπνευστήρα H.F. 3100B Ετήσια ποσότητα 5

217 Cap & Diaphragm Set, για αναπνευστήρα H.F. 3100B Ετήσια ποσότητα 5

218 Φιάλη υγραντήρα μιας χρήσης για για αναπνευστήρα H.F. 3100B Ετήσια ποσότητα 5

219 Σετ συνδετικών καλωδίων (Μπλέ, Πράσινο, Κόκκινο) Ετήσια ποσότητα 5

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 886 112,83 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 5

Ονομασία: Λαβιδες

1) Σύντομη περιγραφή

Ως η διακηρυξη.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33140000

3) Ποσότητα ή έκταση

1 Holsted-mosquito ευθείες

1.1 12cm Ετήσια ποσότητα 40

1.2 14cm Ετήσια ποσότητα 40

2 Micro-mosquito ευθείες

2.1 10 cm Ετήσια ποσότητα 10

2.2 κυρτές 9,5 cm Ετήσια ποσότητα 10

3 Pean ευθείες

3.1 13,5 cm Ετήσια ποσότητα 25

3.2 14,5 cm Ετήσια ποσότητα 30

3.3 κυρτές 13cm Ετήσια ποσότητα 30

3.4 14 cm ευθείες Ετήσια ποσότητα 30

3.5 16,5 cm ευθείες Ετήσια ποσότητα 30

3.6 κυρτές 20cm Ετήσια ποσότητα 5

3.7 κυρτές 22 cm Ετήσια ποσότητα 5

4 Kocher (ochsner) ευθείες

4.1 22,5 cm Ετήσια ποσότητα 30

5 κυρτές 22,5 cm Ετήσια ποσότητα 50

6 Ψαλίδια Χειρουργειου. Να έχουν αβλεία μύτη και να είναι κόφτερα

6.Α Ψαλίδια Mayo-stille κυρτά

6A.1 19,5cm Ετήσια ποσότητα 80

6A.2 21,5 cm Ετήσια ποσότητα 80

6.B Ψαλίδια Μetzeybaum κυρτά

6B1 180 mm Ετήσια ποσότητα 100

6B.2 200 mm Ετήσια ποσότητα 100

7 Ψαλίδια Metzeybaum Baby 145 mm κυρτά Ετήσια ποσότητα 50

8 Βελονοκάτοχα Mayo-Hegar

8.1 20,5 cm Ετήσια ποσότητα 50

8.2 14,5 cm Ετήσια ποσότητα 30

9 Ανατομικές Standar

9.1 13 cm Ετήσια ποσότητα 5

9.2 16 cm Ετήσια ποσότητα 5

10 Ανατομικές Αdson 12 cm Ετήσια ποσότητα 10

11 Χειρουργικές Standar

11.1 13 cm Ετήσια ποσότητα 20

11.2 16 cm Ετήσια ποσότητα 10

12 Χειρουργικές Adson 12 cm Ετήσια ποσότητα 10

13 Λαβίδες Ρούχων BACKHAUS 13 cm Ετήσια ποσότητα 20

13.1 Λαβίδα περίπαρσης 6,5 cm εντέρου Ετήσια ποσότητα 10

13.2 Λαβίδα περίπαρσης 4,5 cm οισοφάγου. Ετήσια ποσότητα 5

14 Σετ αναλωσίμων χειρολαβών μονάδας υπερηχητικής δόνησης. Να είναι κατάλληλα για σύνδεση με χειρολαβές πιεζοηλεκτρικά διεγειρόμενες. Ετήσια ποσότητα 5

15 κολλαγόνο ζωϊκής προέλευσης τύπου Ι διαμέτρου 80 microns ικανό να παρακρατηθεί σε περίπτωση αυτόλογης αυτομετάγγισης, με ένδειξη για Λεμφόρροια αιμόσταση. 2Χ1γρ. Να είναι αποστειρωμένα και να διαθέτει πιστοποιητικά CE MARK Ετήσια ποσότητα 10

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 43 404,01 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 6

Ονομασία: Αναλωσιμα υλικα ωρλ/κου χειρουργειου

1) Σύντομη περιγραφή

Ως η διακηρυξη.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33140000

3) Ποσότητα ή έκταση

1 Ψαλιδάκια και λαβίδες μικρολαρυγγοσκόπησης KLEINSASSER μήκους 23 εκ.

Α) ψαλιδάκια Ετήσια ποσότητα 2.

Β) λαβίδες Ετήσια ποσότητα 3.

2 Ψαλιδάκια και λαβίδες μικρολαρυγγοσκόπησης KLEINSASSER για LASER μήκους 20 εκ.

Α) ψαλιδάκια Ετήσια ποσότητα 2.

Β) λαβίδες Ετήσια ποσότητα 3.

3 Αναρρόφηση για χρήση με τα λαρυγγοσκόπια σε όλα τα μήκη. Ετήσια ποσότητα 2

4 Αναρρόφηση- διαθερμία μονοπολική λάρυγγος και τα αντίστοιχα καλώδια Ετήσια ποσότητα 3

5 Καθρεφτάκια Ω.ΡΛ σε όλα τα μεγέθη άμεσης και έμμεσης λαρυγγοσκόπησης. Ετήσια ποσότητα 10

6 Θήκες TOUR-LASER 15Χ250 εκ. σε σχήμα δακτυλίου. Ετήσια ποσότητα 50

7 Oπτικές για ΩΡΛ χρήση σε διάφορες μοίρες και μήκη

70μοιρών Ετήσια ποσότητα 1

90 μοίρες Ετήσια ποσότητα 1

8 Φορέας ψυχρού φωτισμού για χρήση με τα λαρυγγοσκόπια και οισοφαγοσκόπια σε όλα τα μήκη με αντάπτορα για πηγή Pentax και Wolf Ετήσια ποσότητα 3

9 Μετωπιαίο κάτοπτρο με καλώδιο ψυχρού φωτισμού

9.1 Χειρουργικό Ετήσια ποσότητα 2

10 Καλύμματα μικροσκοπίου με συμπαρατήρηση και με κάμερα σε διάφορες διαστάσεις και για φακούς σε διαφορετικές διαμέτρους αποστειρωμένα. Ετήσια ποσότητα 100

11 Καλώδιο ψυχρού φωτισμού Pentax και Wolf διαμέτρου 4,8 χιλ. μήκους 230 εκ Ετήσια ποσότητα 2

12 Αντιθαμβωτικό ενδοσκοπίων και μικροσκοπίων σε αποστειρωμένη συσκευασία. Ετήσια ποσότητα 500

13 Σωληνίσκοι αερισμού μακράς διαρκείας T-TUBES από αντιμικροβιακή σιλικόνη και φλουοροπλαστικό υλικό. Ετήσια ποσότητα 10

14 Σωληνίσκοι αερισμού από φλουοροπλαστικό υλικό σε διάφορες διαμέτρους

14.1 Τύπου SHEPARD. Ετήσια ποσότητα 30

15 Ωτοσκόπια όλων των μεγεθών Ετήσια ποσότητα 6

16 Τρυπάνι χειροκίνητο για κρανιοαναρτήσεις μιας χρήσεως Ετήσια ποσότητα 10

17 Κλίπς Απολίνωσης αγγείων (clip-A-natic medium No 134031) Ετήσια ποσότητα 15

18 Raney clips πλαστικά μ.χ αποστειρωμένα Ετήσια ποσότητα 30

19 Αιμοστατικό κερί οστών σε ταμπλέτες των 2,5γρ. Ετήσια ποσότητα 400

20 Αφρός σιλικόνης για γέμισμα κοιλοτήτων Ετήσια ποσότητα 5

21 Λαβίδα αφαίρεσης Raney Clip και τοποθέτησης Ετήσια ποσότητα 1

22 Απορροφήσιμη αντισυμφητική γέλη μιας χρήσης.Να αποβάλλεται από την περιτοναϊκή κοιλότητα εντός 30 ημερών.Για την αντιμετώπιση των συμφήσεων για ανοικτή λαπαροσκοπική επέμβαση. Να είναι αποστειρωμένη, βιοσυμβατή και να διαθέτει πιστοποιητικά CE MARK. Ετήσια ποσότητα 20

23 Υλικό από απορροφήσιμη αποστειρωμένη γέλη τύπου gellfoam για τυμπανοπλαστικές Ετήσια ποσότητα 10

24 Καθετήρες σιλικονούχοι με διπλό μπαλόνι, διπλό ρύγχος από μαλακή σιλικόνη, ατραυματικοί για προσθιοπίσθιο πωματισμό Ετήσια ποσότητα 10

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 37 874,79 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 7

Ονομασία: Υλικα οφθαλμολογικου χειρουργειου

1) Σύντομη περιγραφή

Ως η διακηρυξη.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33140000

3) Ποσότητα ή έκταση

1 Μαχαιρίδια φακοθρυψίας γωνιωτά BEVEL UP πλήρους λαβής 3.00ΜΜ με αντιανακλαστική επιφάνεια Ετήσια ποσότητα 280

1.1 Μαχαιρίδια φακοθρυψίας γωνιωτά BEVEL UP πλήρους λαβής 3.20ΜΜ με αντιανακλαστική επιφάνεια Ετήσια ποσότητα 480

1.2 Μαχαιρίδια φακοθρυψίας γωνιωτά BEVEL UP πλήρους λαβής 4.10ΜΜ Ετήσια ποσότητα 100

1.3 Μαχαιρίδια με κρυστάλλινη λεπίδα. Ετήσια ποσότητα 18

1.4 Μαχαιρίδια για σκληρική τομή 22.5ΜΜ. Ετήσια ποσότητα 100

1.5 Μαχαιρίδια γλαυκώματος πλήρους λαβής, γωνιωτά BEVEL UP με αντιανακλαστική επιφάνεια Ετήσια ποσότητα 48

1.6 Μαχαιρίδια λόγχες 20G Η' 19G. Ετήσια ποσότητα 800

2 Λαβίδες τύπου McPherson, μιας χρήσεως, Ετήσια ποσότητα 20

3 Λαβίδες τύπου Bonn μιας χρήσης Ετήσια ποσότητα 20

4 Λαβίδες καψουλόρρηξης, μιας χρήσεως Ετήσια ποσότητα 30

5 Ψαλίδια τύπου Vannas, μιας χρήσεως Ετήσια ποσότητα 20

6 Micromanipulators, μιας χρήσεως Ετήσια ποσότητα 30

7 Λαβίδες τύπου straight implant (ευθείες ραμμάτων), μιας χρήσεως. Ετήσια ποσότητα 40

8 Βλεφαροδιαστολείς τύπου Colibri+B202 μιας χρήσεως. Ετήσια ποσότητα 60

9 Ιξωδοελαστικές ουσίες που περιέχουν θεική Χονδροιτίνη και Υαλουρονικό Νάτριοα.Να περιέχουν θεική χονδροιτίνη 4 % σε συγκέντρωση και η συγκέντρωση του υαλουρονικού νατρίου να μην είναι μικρότερη από 1,7 % το ph να είναι προς ουδέτερο-όχι μικρότερο από 7.0 Ετήσια ποσότητα 200

10 Σετ στείρων ιξωδοελαστικών ουσιών αποτελούμενο από:Ιξωδοελαστικό υλικό Υαλουρονικού Νατρίου 1 % σε συσκευασία 0,4ml,Ιξωδοελαστικό διάλυμα Θεικής Χονδροιτίνης 3 % και Υαλουρονικό Νάτριο 4 % σε συσκευασία 0,35ml Ετήσια ποσότητα 300

11 Ιξωδοελαστικό διάλυμα με αναισθητικό με συνδυασμό υαλουρονικού Νατρίου 1.5 % με υδροχλωρική λιδοκαϊνη 1 % για intracameral αναισθησία.Στη συσκευασία να περιέχονται και αποστειρωμένες αμπούλες τοπικής αναισθησίας. Ετήσια ποσότητα 100

12 Ιξωδοελαστική ουσία υαλουρονικού νατρίου περιεκτικότητας 1,4 (σε υαλουρονικό) σε συσκευασία του 1ml Ετήσια ποσότητα 150

13 Βελόνες καψουλοτομής - καψουλόρηξης (κυστεοτόμοι) 27G irrigating cystotome formed τύπου Blumenthal ετήσια ποσότητα 800

14 Βελόνες οπισθοβόλβιας αναισθησίας 25G 11/2' (Atkinson) Ετήσια ποσότητα 180

15 Βελόνες παραβόλβιας αναισθησίας 25G 1/4' Ετήσια ποσότητα 80

16 Βελόνες υποτενόνειας αναισθησίας curved 19 G Flattened tip ετήσια ποσότητα 40

17 Διατηρητής προσθίου θαλάμου self retained lewicky 20g x 9/64" Ετήσια ποσότητα 15

18 Λειαντής περιφακίου με έγχυση 23G κυρτοί μετά ελαίας στο άκρο οπή έγχυσης έμπροσθεν Ετήσια ποσότητα 30

19 Λειαντής περιφακίου silikon tipped 27G X 7/8" Ετήσια ποσότητα 200

20 Κάννουλα υδροδιαχωρισμού με στενωμένο άκρο t.blumenthal 25G Ετήσια ποσότητα 800

21 Κάννουλα ομοαξονικής πλύσης αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων με οπή αναρρόφησης 0,3 mm Ετήσια ποσότητα 80

22 NUCLEUS CHOPPER ANGELD 45" τύπου KOCH. Ετήσια ποσότητα 10

23 Περιστροφέας πυρήνα τύπουjaffe/bechert,blunt forked tip angled 45μοιρών Ετήσια ποσότητα 80

24 Περιστροφέας πυρήνα τύπου angled ετήσια ποσότητα 40

25 Σπάτουλα πυρήνα τύπου pearce 0.8mm, angled 45" ετήσια ποσότητα 20

26 EYE PADS αποστειρωμενοι οφθαλμικοι επιδεσμοι Ετήσια ποσότητα 2.000

27 Ενδοφθάλμιες χρωστικές ουσίες trypan blue για χρήση στον πρόσθιο θάλαμο Ετήσια ποσότητα 200

28 BSS PLUS 250ML ενδιφθάλμια διαλύματα Ετήσια ποσότητα 500

29 BSS 15ML Ετήσια ποσότητα 30

30 Σύστημα καθετηριασμού δακρυικών σωληναρίων με δύο εύκαμπτες βελόνες (ΣΟΝΤΕΣ) και σωληνάριο σιλικόνης παιδιατρικό Ετήσια ποσότητα 10

31 Σύστημα καθετηριασμού δακρυικών σωληναρίων με δύο εύκαμπτες βελόνες (ΣΟΝΤΕΣ) και σωληνάριο σιλικόνης ενηλίκων Ετήσια ποσότητα 10

32 Καθετήρες διάνοιξης δακρυικού πόρου Ετήσια ποσότητα 10

33 Στυλεοί φακοθρυψίας τύπου Neosonic Ετήσια ποσότητα 2

34 Κασέτες συμβατές με το μηχάνημα φακοθρυψίας infinity Ετήσια ποσότητα 130

35 Κασέτες συμβατές με το μηχάνημα φακοθρυψίας Legacy τύπου MAX VAC Ετήσια ποσότητα 350

36 Διάφορα TIPS φακοθρυψίας Ετήσια ποσότητα 200

37 TIPS 30 μοιρών τύπου Μicrotips ABS Ετήσια ποσότητα 400

38 Στυλεός πρόσθιας βιτρεκτομής Ετήσια ποσότητα 100

39 Στυλεοί πλύσης αναρρόφησης στανταρ Ετήσια ποσότητα 5

40 Στυλεοί πλύσης αναρρόφησης 12ης ώρας Ετήσια ποσότητα 5

41 Αναδιπλωτήρια ενδοφακών (ACRYPAC FOLDER) Ετήσια ποσότητα 2

42 Καλώδιο διαθερμίας Ετήσια ποσότητα 10

43 Στυλαιός διαθερμίας Ετήσια ποσότητα 10

44 φυσίγγιο ενθέσεως ακρυλικού ενδοφακού one price κατά της μπλέ ακτινοβολίας Ετήσια ποσότητα 400

45 Βαλβίδες για χειρουργική αντιμετώπιση νεοαγγειακού γλαυκώματος τύπου AHMED Ετήσια ποσότητα 6

46 Σπάτουλα διολίσθησης ενδοφακού στον πρόσθιο θάλαμο από σιλικόνη διαστάσεων 35 x 5mm Ετήσια ποσότητα 300

47 Βαλβίδες γλαυκώματος μεταλλικές τύπου MINI-VALVE Ετήσια ποσότητα 5

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 157 875,65 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 8

Ονομασία: Αναλωσιμο υλικο χειρουργειων γενικης χρησης

1) Σύντομη περιγραφή

Ως η διακηρυξη.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33140000

3) Ποσότητα ή έκταση

1 Δοχεία για απολύμανση και αποστείρωση εργαλείων με καπάκι για υγρό κλίβανο,διαφόρων διαστάσεων Ετήσια ποσότητα 3

2 Βούρτσες χειρουργείου για πλύσιμο χεριών, μαλακές για να μη τραυματίζουν τα χέρια, με δυνατότητα πολλαπλών κλιβανισμών. Ετήσια ποσότητα 300

3 Απορρυπαντικό–απολυμαντικό για πλύσιμο σαμπώ να είναι συμβατά με τα υπάρχοντα πλυντήρια του κάθε νοσοκομείου (να τα προτείνει ο κάθε κατασκευαστής). Να δίνεται και το κόστος αραιωμένου διαλύματος. Ετήσια ποσότητα Απορρυπαντικό 70Kg

Ετήσια ποσότητα Απολυμαντικό 70Lt.

3.1 Αλάτι πλυντηρίου για τα σαμπώ ως άνω. Να είναι συμβατό με τα ανωτέρω (απορρυπαντικό - απολυμαντικό). Ετήσια ποσότητα 70 κιλά

3.2 Απολυμαντικό διάλυμα εργαλείων ορθοφθαλαλδεϋδης, υψηλής απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων με ταχεία δράσης σε 5 λεπτά. Να έχει ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο δράση και να καταστρέφει μέχρι και το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Να είναι αποτελεσματικό παρουσία 5 % οργανικής ύλης μέσα στο διάλυμα. Να είναι έτοιμο προς χρήση διάλυμα χωρίς να απαιτείται ανάμιξη.Να έχει διάρκεια χρήσης έως 14 ημέρες στο δοχείο των εργαλείων και έως 75 ημέρες στο δοχείο του μετά το άνοιγμα του δοχείου. Να μπορεί να πιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του διαλύματος κατά τη διάρκεια χρήσης του με ειδικές ταινίες ελέγχου αλλαγής χρώματος. Να παρουσιάζει πολύ χαμηλούς ατμούς (μηδενικούς σε θερμοκρασία 20 C) που το καθιστά σχεδόν άοσμο σε θερμοκρασία δωματίου. Να είναι ουδέτερου pH Να είναι συμβατό με μια ευρεία γκάμα εργαλείων.Να φέρει οδηγίες χρήσεως και στα ελληνικά σε κάθε δοχείο.Να διαθέτει πιστοποίηση και σήμανση CE.Να διαθέτει ειδικές ταινίες ελέγχου για τον έλεγχο της ελάχιστης αποδοτικής συγκέντρωσης. Ετήσια ποσότητα 50 λιτρα

3.3 Ενζυματικό καθαριστικό διάλυμα καθαρισμού ιατρικών εργαλείων, ουδέτερου pH, με πρωτεολυτική δράση για την αφαίρεση των οργανικών ρύπων από τα εργαλεία και τα ενδοσκόπια. Να είναι χαμηλού αφρισμού και ουδέτερου pH. Να είναι σχεδιασμένο για χρήση στο χέρι. Να διατίθεται σε διάφορες συσκευασίες (μικρή – μεγάλη) που να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ειδικές δοσομετρικές αντλίες. Να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να διαθέτει πιστοποίηση και να φέρει σήμανση CE. Να έχει χρόνος ζωής αποθήκευσης δυο χρόνια τουλάχιστον και να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να δίνεται και το κόστος αραιωμένου διαλύματος. Ετήσια ποσότητα 50 λιτρα

4 Μάσκες. Μάσκες μιας χρήσεως για το χειρουργείο, με μαλακό έλασμα σε όλο το μήκος για καλή εφαρμογή, με ενσωματωμένα κορδόνια,να είναι τριών στρωμάτων, απαλή στο δέρμα, να έχει άριστη αναπνευστικότητα, υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος, υγροαπωθητικές και πιστοποιημένα Υποαλλεργικές

Με κορδονι Ετήσια ποσότητα 18.000.

5 Μάσκες υψηλής προστασίας με προστατευτικό κάλυμμα αντιθαμβωτικό ως άνω Ετήσια ποσότητα 500

6 Απορροφητικοί τάπητες χειρουργείου. Διαφόρων διαστάσεων Ετήσια ποσότητα 50

7 Χειρουργικός Κεφαλόδεσμος αντιιδρωτικός και δροσιστικός. από PVA (polyvinil Alcohol) ειδικής επεξεργασίας. Ετήσια ποσότητα 30

8 Γυαλιά πολλαπλών χρήσεων πλαστικά προστασίας κατά την διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων, οι φακοί να έχουν αντιθαμβωτική επίστρωση, να είναι πανοραμικοί και να έχουν μεγάλο οπτικό πεδίο. Ετήσια ποσότητα 10

9 Ξυριστική μηχανή μιας χρήσεως για την χειρουργική προετοιμασία του ασθενούς με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ετήσια ποσότητα 2

9.1 Ανταλακτικά μιας χρήσης τα οποία να είναι συμβατά με τις υπάρχουσες μηχανές του Νοσοκομείου Ετήσια ποσότητα 200

9.2 Λεπίδες μιας χρήσεως για την χειρουργική προετοιμασία του ασθενούς με μαύρο ιατρικό χάλυβα για χρήση με χειρουργική μηχανή κοπής τριχών η οποία να λειτουργεί και με καλώδια και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ετήσια ποσότητα 20

10 Στρώματα και ειδικά προστατευτικά σώματος από αφρολέξ και σιλικόνη σε ποικιλία μεγεθών. Ετήσια ποσότητα 50

11 Γάντια υψηλής προστασίας αποστειρωμένα πολλαπλών κλιβανισμών υψηλής αντοχής υφασμάτινα πλεκτά, αντιχαρακτικά, εύκολα στον καθαρισμό σε μεγέθη S- M- L- XL.

S Ετήσια ποσότητα 25.

M Ετήσια ποσότητα 50.

L Ετήσια ποσότητα 50.

XL Ετήσια ποσότητα 25.

12 Φίλτρα αναρρόφησης ATMOS για τις αναρροφήσεις του νοσοκομείου Ετήσια ποσότητα 40

13 Σάκοι αναρρόφησης μιας χρήσεως με Αντιμικροβιακό φίλτρο κατακράτησης μικροβίων με σύστημα προστασίας σε περίπτωση υπερχείλισης να μπορούν να συνδεθούν σε σειρά παραπάνω από ένας, για μεγάλες επεμβάσεις σε ποικιλία μεγεθών (1LT,2LT) από χοντρό πλαστικό, ανθεκτικό και αντιαφριστική ουσία να μπορούν να τοποθετηθούν σε τροχήλατο Οι συνοδές βάσεις στήριξης να διατίθενται δωρεάν 1lt-1200τεμάχια

2lt-6000 τεμάχια

14 Ρύγχος αναρρόφησης με διακόπτη και λαβή για άνοιγμα και κλείσιμο της αναρρόφησης (YANKAUER). Ετήσια ποσότητα 150

15 Ρύγχη αναρρόφησης FRAZIER. Με επίπεδη λαβή από σκληρό PVC στέλεχος από αλουμίνιο. Να φέρουν βοηθητικό στέλεχος για διαμόρφωση του σχήματος, χωρίς να κλείνει ο αυλός. Να προσφέρονται σε διαμέτρους 8, 10 και 12 FR για χειρουργική χρήση, 18 FR για ορθοπαιδικη χρήση και 3, 5, 7 FR για χρήση στην μικροχειρουργική.

8 fr Ετήσια ποσότητα 5

10 fr Ετήσια ποσότητα 5

12 fr Ετήσια ποσότητα 10

3 fr Ετήσια ποσότητα 10

5 fr Ετήσια ποσότητα 10

7 fr

Ετήσια ποσότητα 10.

16 Λεπίδες χειρουργικές απλές χωρίς λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή άνθρακα, αποστειρωμένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα, μεγέθη: Νο 10,Νο11,Νο15. Νο 10-6000 τεμ.

Νο 11-3500 τεμ.

Νο15-2500 τεμ.

17 Χειρουργικά νυστέρια με πλαστική λαβή αποστειρωμένα σε διάφορα μεγέθη. Η λεπίδα να είναι ανοξείδωτη καλώς ακονισμένη.No 10,11,15 No10 -4500 τεμάχια

Νο 11-2500 τεμάχια.

Νο 15-1000 τεμάχια.

18 Αυτοκόλλητες πλάκες γείωσης διαθερμίας μιας χρήσεως.Να φέρει δαχτυλίους ασφαλείας που να επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Να μπορεί να χρησιμοποιήθει και σε ενήλικες και σε παιδιά. Τα συνοδά καλώδια σύνδεσης να διατίθενται δωρεάν. Ετήσια ποσότητα 5.000

19 Χειρολαβές διαθερμίας με ενσωματωμένο καλώδιο με δυο button για κοπή και αιμόσταση και δυνατότητα χειρισμού με το χέρι και ποδοδιακόπτη. Κατάλληλες για χρήση από όλες τις Χειρουργικές Ειδικότητες (Γενική Χειρουργική, Οροθοπεδική, Οφθαλμολογική, Καρδιοχειρουργική κ.λ.π.) Να είναι συμβατές με τις υπάρχουσες διαθερμίες του Νοσοκομείου.(Μιας χρήσεως αποστειρωμένες.) Ετήσια ποσότητα 4.000

20 Ηλεκτρόδια μονοπολικής διαθερμίας σε όλους τους τύπους [μπίλια - 20, βελόνη -80, ακίδες οφθαλμολογικής χρήσεως-20] και διαστάσεις, αποστειρωμένα μιας χρήσεως και πολλαπλών χρήσεως με δυο κομβία κοπής και αιμοστασης με αποσπωμενο ακρο και θηκες μιας χρησεως

Μπίλια Α)μιας χρήσεως Ετήσια ποσότητα 120.

Βελόνη.

Ακίδες οφθαλμολογικής χρήσεως.

Β) πολλαπλών χρήσεων Ετήσια ποσότητα 50.

21 Λαβίδες διπολικής διαθερμίας σε όλα τα είδη και μεγέθη για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες.

Α)Γωνιώδη με άκρο ο,9mm και μήκος 160mm Ετήσια ποσότητα 10.

Β) Γωνιώδη με άκρο ο,9mm και μήκος 200mm Ετήσια ποσότητα 13.

Γ)Ευθεία με άκρο ο,9mm και μήκος 200mm Ετήσια ποσότητα 3.

21.1 Καλώδια διπολικής διαθερμίας συμβατά με τις διαθερμίες του νοσοκομείου μας(τύπου MARTEN) Ετήσια ποσότητα 25

21.2 Πεντάλ διπολικής και μονοπολικής διαθερμίας συμβατά με τις διαθερμίες του νοσοκομείου μας(τύπου MARTEN) Ετήσια ποσότητα 5

22 Σφουγγαράκια καθαρισμού διαθερμίας. Ετήσια ποσότητα 100

23 Ηλεκτρικό αυτόματο Τουρνικέ ίσχαιμου. Ετήσια ποσότητα 2

24 Περιμηρίδες ίσχαιμου συμβατές με τα υπάρχοντα μηχανήματα του Νοσοκομείου. Διπλού θαλάμου όλες τις διαστάσεις.

20 X6,5 cm περίπου Ετήσια ποσότητα 1

30 X9cm περίπου Ετήσια ποσότητα 2

35 X13 cm περίπου Ετήσια ποσότητα 5

46 X13 cm περίπου Ετήσια ποσότητα 5

61 X13 cm περίπου Ετήσια ποσότητα 5

76 X13 cm περίπου Ετήσια ποσότητα 3

86 X16 cm περίπου Ετήσια ποσότητα 2

107χ16 cm ΄περίπου Ετήσια ποσότητα 1

25 Περιμηρίδες ίσχαιμου συμβατές με τα υπάρχοντα μηχανήματα του Νοσοκομείου. Απλού θαλάμου για χειρισμό με το χέρι

46 X8,5 cm περίπου Ετήσια ποσότητα 1

76 X11 cm περίπου Ετήσια ποσότητα 1

26 Πιστόλια πλύσεως με ρύγχη για ορθοπεδική χρήση Ετήσια ποσότητα 400

27 Επίδεσμοι αιμοστατικοί εξ ελαστικής ύλης μηρού, χεριού [ESMAR]

Χεριού 10 τεμ.

Μηρού 20 τεμ.

28 Ελαστικός σωλήνας παροχέτευσης pen rose, από μαλακό latex, σε διάφορα μήκη και διαμέτρους. Ετήσια ποσότητα 800

29 Α) Παροχέτευση σιλικόνης ακτινοσκιερή αποτελόυμενη από τέσσερα, σε παράλληλη διάταξη, ανεξάρτητα κανάλια ροής και αντίστοιχους αυλούς. Κατασκευασμένη από ενιαίο υλικό χωρίς σύνδεσμο.Να διαθέτει κεκεμμένο τροκάρ. Σε διάφορα μεγέθη (10FR, 15FR, 19FR, 7mm, 10mm). Β) Να προσφέρεται με ποικιλία δεξαμενών 100ml, 300ml & 450ml, που να αποτρέπουν την αντίστροφη ροή των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται. Να προσαρμόζονται στις αντίστοιχες παροχετεύσεις (Α). Α) Παροχετεύσεις Ετήσια ποσότητα 250, Β) Δεξαμενές Ετήσια ποσότητα 250

30.

Πολύπτυχη παροχέτευση τραυμάτων (κεραμιδάκια) αποστειρωμένα σε όλες τις διαστάσεις από:

α) σιλικόνη Ετήσια ποσότητα 150

β) latex Ετήσια ποσότητα 150

31 Σωλήνας τύπου pezzer από μαλακό ελαστικό latex, αποστειρωμένους σε όλα τα μεγέθη. Ετήσια ποσότητα 20

31.1 Σωλήνας τύπου KEHR, σε σχήμα T χωρίς ραφές στα σημεία ένωσης για την αποφυγή σχηματισμού αλάτων από μαλακό ελαστικό latex (όλα τα μεγέθη) Ετήσια ποσότητα 100

32 Πλήρης συσκευή παροχέτευσης τραύματος, με αρνητική πίεση αποστειρωμένη, με φιάλες σε ποικιλία χωρητικότητας, με σωλήνα παροχέτευσης μήκους 50-75cm, και trokar μεγέθους ch 8-18.

Ch 8 Ετήσια ποσότητα 100.

Ch 10 Ετήσια ποσότητα 100.

Ch 12 Ετήσια ποσότητα 100.

Ch 14 Ετήσια ποσότητα 500.

Ch 16 Ετήσια ποσότητα 1.000.

32.1 Παροχέτευση χαμηλού κενού, ως άνω χωρητικότητας 100-400ml σε τύπο πουάρ για την δημιουργία κενού με βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ετήσια ποσότητα 50

33 Συσκευή αυτομετάγγισης κλειστού συστήματος κενού, με δοχείο συλλογής τουλάχιστον 800 ml και φίλτρο μικροσωματιδίων 20-40μm, σωλήνα παροχευτεσης περίπου 1,80 μέτρων, 2 τροκαρ και συνδετήρα Υ. Να φέρει φίλτρο εισόδου 260μm σωλήνα μεταφοράς από δοχείο σε ασκό αίματος χωρητικότητας τουλάχιστον 1000ml. Να εξασφαλίζει δυνατότητα μετάγγισης στον ασθενή. Ετήσια ποσότητα 180

34 Μονάδα παροχέτευσης Θώρακος BILLAW. Δυο θαλάμων από διάφανο και στέρεο πλαστικό να διαθέτει βάση στήριξης και θάλαμο συλλογής 2500ml και άνω με διαβαθμίσεις ειδικό για νεογνά. Να είναι αποστειρωμένη Ετήσια ποσότητα 15

34.1 Τεσσάρων θαλάμων από διάφανο και στέρεο πλαστικό, να έχει θάλαμο συλλογής υγρών 2500 και άνω, να διαθέτει ρυθμιζόμενη βαλβίδα ελέγχου της αναρρόφησης. Να έχει θάλαμο αποτίμησης του ασθενούς που να δείχνει την πραγματική ενδοθωρακική πίεση. Να είναι αποστειρωμένη. Ετήσια ποσότητα 250

35 Καθετήρες θώρακος. Από PVC με τροκάρ από αλουμίνιο με αιχμηρή μύτη ακτινοσκιερός με διαβάθμιση ανά 5cm αποστειρωμένος σε σκληρή συσκευασία σε μεγέθη από 8 έως 32. Ετήσια ποσότητα 250

36 STRIPERS σαφηνεκτομής μιας χρήσης αποστειρωμένα αποτελούμενα από δυο εκριζωτές πλαστικούς με 4 μπουτόν σε διάφορα μεγέθη και χειρολαβή. Ετήσια ποσότητα 20

37 Καθετήρας εμβολεκτομής αγγείων αποστειρωμένοι από αντιαλεργικό υλικό χωρίς latex με μπαλόνι με σταθερό η εύκαμπτο άκρο, μονού και διπλού αυλού και σε διάμετρο 2-7 f, τύπου fogarty, μήκους 40-60-80cm. Ετήσια ποσότητα 10

38 GIGLI διάφορων διαστάσεων 300mm,400,500mm Α)300mm - Ετήσια ποσότητα 10

Β)400mm- Ετήσια ποσότητα 10.

Γ)500mm- Ετήσια ποσότητα 10.

39 Χειρολαβές για τα GIGLI Ετήσια ποσότητα 6

40 Λάμες για δερμοτόμο χειροκίνητο που να είναι συμβατές με τα υπάρχοντα εργαλεία του νοσοκομείου Ετήσια ποσότητα 50

41 Αποστειρωμένοι μαρκαδόροι για χειρουργική δέρματος Ετήσια ποσότητα 100

42 Λούπες προστατεκτομής. Ηλεκτρόδια διουρηθρικής προστατεκτομής διπλής λούπας,(αγκύλες) με τέσσερα σημεία κοπής και δυο επιφάνειες αιμόστασης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κοπής και ταυτόχρονη αιμόσταση, διαμέτρου 24 Fr. Να είναι συμβατά με τα περισσότερα ρεζεκτοσκοπια (τύπου STORTZ) Ετήσια ποσότητα 20

43 Θηλιές αγγείων (Loop σιλικόνης- λαστιχάκια) αποστειρωμένα (διάφορα χρώματα) Ετήσια ποσότητα 10

44 Συσκευή αναρρόφησης θρυμμάτων για διουρηθρικές επεμβάσεις μιας χρήσεως με υποδοχή για όλων των ειδών τα κυστεοσκόπια (Σύριγγες REINER – ALEXANDER). Ετήσια ποσότητα 5

45 Κηρία διαστολής ουρήθρας σε όλα τα νούμερα μιας χρήσεως. Μ – Χ. Ετήσια ποσότητα 25

46 Σετ Υπερηβικής παρακέντησης.Να περιλαμβάνει: Υπερηβικό trocar, κυλινδρικό θηκάρι, Νυστέρι, καθετήρα folley σιλικόνης με μπαλόνι.

No14 Ετήσια ποσότητα 15.

47 Σετ Υπερηβικής παρακέντησης.Να περιλαμβάνει: Βελόνα εισαγωγής με τροκάρ 2 μερών, ουροσυλλέκτη, στρόφιγγα & καθετήρα τύπου pig tail με πολλαπλές πλαινές τρύπες τύπου locking loop. Οι καθετήρες να διατίθενται σε μεγέθη 14, 16 & 18ch Ετήσια ποσότητα 20

48 Ορχικές Προθέσεις. Προγεμισμένες με γέλη σιλικόνης. Σε 5 διαφορετικά μεγέθη από 3cc ως και 40cm3 με και χωρίς πλέγμα στερέωσης. Με ελλειπτικό σχήμα σε αποστειρωμένη συσκεύασια. Να διαθέτουν ειδικό οδηγό για την βελόνη και το ράμμα ώστε να αποφεύγεται τυχόν διάτρηση υλικού. Ετήσια ποσότητα 4

49 Κόλλα για σύγκληση δέρματος για παιδοχειρουργική και γενική χειρουργική,άχρωμη κυανοακρυλική, βακτηριοστατική βάσει κλινικών μελετών με ενσωματωμένο εφαρμογέα σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αποστειρωμένη Ετήσια ποσότητα 6

50 Αιμοστατικό επίθεμα βιοαπορροφήσιμο, για επίσχεση εκτεταμένων αιμορραγιών από κολλαγόνο το οποίο προέρχεται από τένοντες ίππου. Να απορροφάται σε 2-4 εβδομάδες. Διαστάσεων 12 Χ 9εκ., 5 Χ 5 εκ.

12 Χ 9εκ. Ετήσια ποσότητα 10

5 Χ 5 εκ. Ετήσια ποσότητα 10

51 Gel ανθρώπινης θρομβίνης 1ml/500 μονάδες πιστοποιημένο για μεγάλες αιμοραγίες διπλά εξ’ ολοκλήρου αποστειρωμένο και να φέρει έγκυρες κλινικές μελέτες. Ετήσια ποσότητα 10

52 Αιμοστατική γάζα απορροφήσιμη αποστειρωμενη σε πυκνουφασμένη μορφή.

Φυτικής Προέλευσης (100 % Οξειδωμένη Κυτταρίνη).

Να επιφέρει αιμόσταση εντός 1-5 λεπτών.

Να απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό εντός 1-2 εβδομάδων.

Να έχει την ελάχιστη δυνατή αντίδραση από τον ανθρώπινο ιστό.

Να έχει βακτηριοκτόνο δράση κατά των MRSA –MRSE και σε πλήθος παθογόνων βακτηριδίων, αποδεικνυόμενη από κλινικές μελέτες.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου.Να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα, χωρίς να κολλάει στα γάντια να σκίζεται ή να θρυμματίζεται.Να διαπερνά με ευκολία τα Τροκάρ. Να διαθέτει CE mark.

52.1 7,5εκ Χ 10εκ ± 1εκ Ετήσια ποσότητα 280

52.2 5εκ χ 7 εκ ± 1εκ Ετήσια ποσότητα 80

52.3 5εκ χ 5 εκ ± 1εκ Ετήσια ποσότητα 120

52.4 2,5εκ. Χ 2,5εκ. ± 1εκ Ετήσια ποσότητα 180

52.5 5εκ. Χ 12εκ. ± 1εκ Ετήσια ποσότητα 252

53.

Απορροφήσιμος Αιμοστατικός Σπόγγος Ζελατίνης σε διάσταση 30 x 80 mm (ANAL) Ετήσια ποσότητα 20.

54 Πολύπτυχη παροχέτευση τραυμάων αποστειρωμένη σε όλες τις διαστάσεις Ετήσια ποσότητα 300

55 Βάσεις διαφανείς κωνικές με οβάλ κολλητικό δύο στρωμάτων για καλη επικόλληση και αντοχή στη διάβρωση, με εγκοπές περιμετρικά για μεγαλύτερη ευκαμψία με υποδοχές ζώνης 70χιλ. ±5χιλ Ετήσια ποσότητα 50

56 Σάκος συλλογής που να συνδυάζεται με την παραπάνο βάση, μεαντι-ιδρωτικό κάλυμα 70χιλ ±5 χιλ Ετήσια ποσότητα 100

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 206 789,37 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 9

Ονομασία: Χειρουργικα πλεγματα για την αποκατασταση κηλης

1) Σύντομη περιγραφή

Ως η διακηρυξη.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

33140000

3) Ποσότητα ή έκταση

1 Πλέγματα επίπεδα κατασκευασμένα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, που να έχουν εξαρχής χαμηλό βάρος ή που μέρος τους να απορροφάται ώστε να προκύπτει τελικώς πλέγμα χαμηλού βάρους και επομένως να εμφυτεύεται λιγότερο ξένο σώμα στον ασθενή, σε διαστάσεις περίπου:

1.1 5εκ X 10εκ ±2εκ Ετήσια ποσότητα 10

1.2 10εκ Χ 15εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 10

1.3 15εκ.Χ 20εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 8

2 Πλέγματα επίπεδα κατασκευασμένα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, που να έχουν εξαρχής χαμηλό βάρος ή που μέρος τους να απορροφάται ώστε να προκύπτει τελικώς πλέγμα χαμηλού βάρους.

2.1 6εκ X 11εκ ±2εκ Ετήσια ποσότητα 6

2.2 15εκ Χ 15εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 6

2.3 10εκ.Χ 15εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 8

3 Ημιαπορροφήσιμα τριπλά πλέγματα αποτελούμενα από 50 % από πολυπροπυλένιο και 50 % από πολυγλυκαπρόνη με δύο επίπεδα πλέγματα ενωμένα με κυλινδρικό συνδετικό για την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης.

3.1 Μεσαίο Ετήσια ποσότητα 25

4 Πολυστρωματικό πλέγμα αποφυγής ενδοπεριτοναϊκών συμφύσεων αποτελούμενο από στρώμα αναγεννημένης οξειδωμένης κυτταρίνης και πλέγμα πολυπροπυλενίου & πολυδιοξανόνης με αντισυμφητική επίστρωση. Να προσφέρονται σε διάφορες διαστάσεις όπως τετράγωνα, οβάλ & παραλληλόγραμμα

4.1 15 Χ 20 ±2εκ Ετήσια ποσότητα 9

5 Ειδικό αυτό – εκπτυσσόμενο, ημιαπορροφήσιμο, εύκαμπτο πολυστρωματικό πλέγμα για την αποκατάσταση ομφαλοκηλών και μικρών κοιλιοκηλών.Να αποτελείται από συνδυασμό πλεγμάτων πολυδιοξανόνης-πολυγλακτίνης-πολυπροπυλενίου και οξειδωμένης αναγεννημένης κυτταρίνης

5.1 Mικρό 4,3εκ. χ 4.3εκ ±1εκ Ετήσια ποσότητα 5

5.2 Μεγάλο 6.4 εκ. χ 6.4εκ ±1εκ Ετήσια ποσότητα 7

6 Αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα μη απορροφήσιμο για την αποκατάσταση ομφαλοκήλης ενδοπεριτοναϊκά, κατασκευασμένο από ePTFE με μέγιστη διάσταση πόρων 1μm για την αποτροπή αποικισμού του πλέγματος από βακτήρια, και δύο στρώματα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου. Τα υλικά να είναι ενωμένα μεταξύ τους με ράμμα από PTFE. Τα δύο στρώματα πολυπροπυλενίου να σχηματίζουν ειδική θήκη για διευκόλυνση της τοποθέτησης του πλέγματος και την στερέωση του. Το πλέγμα να διαθέτει ειδικό δακτύλιο με μνήμη επαναφοράς που να βοηθάει το πλέγμα να αυτοεκπτυθεί και να παραμείνει τεντωμένο στην θέση του. Να κατατεθεί βιβλιογραφία.

6.1 4,3εκ. Χ 4.3εκ ±1εκ Ετήσια ποσότητα 2

6.2 6.4 εκ.Χ 6.4εκ ±1εκ Ετήσια ποσότητα 4

6.3 8εκ.Χ 8εκ ±1εκ Ετήσια ποσότητα 4

7 Σύστημα αποκατάστασης βουβωνοκήλης αποτελούμενο από μεγάλο επίπεδο προσχηματισμένο πλέγμα και από προδιαμορφωμένο τρισδιάστατο κώνο από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο που να είναι εξαρχής χαμηλού βάρους, αραιής πλέξης.

7.1 Μεσαίο Ετήσια ποσότητα 15

8 Σετ βουβωνικού κώνου από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αποτελούμενο από επίπεδο προσχηματισμένο και έτοιμο προδιαμορφωμένο κώνο με δυνατότητα διαμόρφωσής τους για την αποκατάσταση όλων των ειδών βουβωνοκήλης.

8.1 Medium Ετήσια ποσότητα 15

8.2 Large Ετήσια ποσότητα 16

8.3 Extra large Ετήσια ποσότητα 16

9 Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για αποκατάσταση βουβωνοκήλης προπεριτοναϊκά, κατασκευασμένο από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο μη απορροφήσιμο, με δακτύλιο με μνήμη επαναφοράς διακοπτόμενο σε ένα σημείο για σταθεροποίηση και τοποθέτηση του πλέγματος γύρω από το σπερματικό τόνο. Να κατατεθεί βιβλιογραφία.Σε διαστάσεις περίπου:

9.1 14 Χ 7.5εκ. ±1εκ Ετήσια ποσότητα 6

9.2 16 Χ 9,5εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 1

10 Αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα για την αποκατάσταση κοιλιοκήλης ενδοπεριτοναϊκά, κατασκευασμένο από PTFE με μέγιστη διάσταση πόρων 1μm για την αποτροπή αποικισμού του πλέγματος από βακτήρια, και δύο στρώματα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου. Τα υλικά να είναι ενωμένα μεταξύ τους με ράμμα από PTFE για πρόληψη έναντι των συμφύσεων. Τα δύο στρώματα πολυπροπυλενίου να σχηματίζουν ειδική θήκη για διευκόλυνση της τοποθέτησης του πλέγματος και την στερέωση του περιμετρικά του χάσματος χωρίς τάση. Το πλέγμα να διαθέτει ειδικό δακτύλιο με μνήμη επαναφοράς μη απορροφήσιμο ή απορροφήσιμο από μονόκλωνη πολυδιοξανώνη, που να βοηθάει το πλέγμα να αυτοεκπτυθεί και να παραμείνει τεντωμένο στην θέση του. Να κατατεθεί βιβλιογραφία

10.1 12 Χ 12εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 2

10.2 8 Χ 12εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 2

10.3 11 Χ 14εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 3

10.4 14 Χ 18εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 3

10.5 20 Χ 25εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 1

10.6 16 Χ 31εκ. ±2εκ Ετήσια ποσότητα 1

11 Κοιλιακά εμβαλώματα κήλης από 100 % PTFE με αντιμικροβιακή προστασία επεξεργασία που ελαχιστοποιεί την εμφάνιση μετεγχειρητικών μολύνσεων, διπλής όψεως για την αποκατάσταση ελλείμάτων κοιλιακού τοιχώματος ενδοπεριτοναϊκής τοποθέτησης.Η μία πλευρά διαθέτει μακροπόρους για ταχεία ανάπτυξη ιστού και η άλλη όψη είναι λεία για την αποτροπή συμφήσεων. Διαστάσεων

11.1 26 Χ 34εκ. ±3εκ Ετήσια ποσότητα 3

12 Βουβονικά και κοιλιακά εμβαλώματα κήλης, επίπεδα, για την ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος και ταχεία ανάπτυξη με πλήρη ενσωμάτωση από τον οργανισμό. Η μια πλευρά να διαθέτει μακροπόρους για ταχεία ανάπτυξη ιστού και η άλλη όψη να είναι υπομικρής δομής ή να φέρει αντιμικροβιακή προστασία για τον περιορισμό της εμφάνισης μετεχγειρητικών μολύνσεων και για την αποτροπή συμφύσεων. Διαστάσεων

12.1 10 Χ 15εκ. Οβάλ ±2εκ Ετήσια ποσότητα 4

12.2 18Χ24εκ.Οβάλ ±2εκ Ετήσια ποσότητα 4

12.3 26 Χ 34εκ.Οβάλ ±2εκ Ετήσια ποσότητα 2

13 Πλέγμα τιτανίου προσχηματισμένο, με οπή, κατάλληλο για βουβονοκήλη. Διασταση 7Χ10εκ ±2εκ Ετήσια ποσότητα 4

14 Σετ πλεγμάτων αποκατάστασης βουβωνοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλέναιο που να περιέχει δύο διαφορετικά προσχηματισμένα πλέγματα.

14.1 1.α) Προσχηματισμένο πλέγμα 1.β) Πλέγμα plug προσχεδιασμένος κώνος διαμέτρου Ετήσια ποσότητα 170

14.2 Προσχηματισμένο πλέγμα προπυλενίου για αποκατάσταση βουβωνοκήλης (διαφόρων διαστάσεων) Ετήσια ποσότητα 180

14.3 Πλέγμα για αποκατάσταση κοιλοκήλης διπλής όψης από διαφορετικό υλικό με την μια πλευρά κατάλληλο για ενδοπεριτονιακής τοποθέτησης διαφόρων διαστάσεων. Ετήσια ποσότητα 30

15 Απορροφήσιμο αντισυμφυτικό σκεύασμα σε μορφή γάζας από ελεγχόμενη οξείδωση αναγεννημένης κυτταρίνης και απορροφάται πλήρως εντός 28 ημερών περίπου.Διαστάσεις περίπου:5Χ10cm περίπου Ετήσια ποσότητα 35

16 Τσόκαρα χειρουργείου, από 100 % πολυουρεθάνη ανατομικά με πλευρικό εξαερισμό, αντιστατικά σε όλη τους τη μάζα, αντιολισθητικά να πλένονται σε πλυντήρια με μεγάλη διάρκεια ζωής σε όλα τα μεγέθη και χρώματα. Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. Ετήσια ποσότητα 50

17 Ποδιές πλαστικές λευκές μιας χρήσεως Ετήσια ποσότητα 2000

18 Κοστούμια χειρουργείου για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από ειδικό ύφασμα 50 % βαμβάκι 50 % πολυεστέρας σε διάφορα μεγέθη και χρώματα Ετήσια ποσότητα 500

19 Μπλούζες χειρούργων υφασμάτινες πολλαπλών χρήσεων από ύφασμα μεγάλης αντοχής και πυκνής ύφανσης σε όλα τα μεγέθη

L Ετήσια ποσότητα 250.

XL Ετήσια ποσότητα 250.

20 Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες μιας χρήσης ειδικής κατασκευής non-woven. πολύ μαλακή και απαλή να δίνει την αίσθηση του υφάσματος, να μην σχίζεται, να είναι ανθεκτική και ασφαλής, να μην είναι διαπερατή από υγρά.να έχει ρέλι στη λαιμόκοψη και αυτοκόλλητο κλείσιμο, να δένει εσωτερικά και εξωτερικά με κορδόνι στη μέση.Με διπλά ελαστικά γαζιά για μεγαλύτερη αντοχή στις ραφές.Με εσωτερικό περιτύλιγμα και τουλάχιστον μία πετσέτα χειρός. Να διατίθονται σε μεγάλα μεγέθη για ταχεία εφαρμογή και άνεση κινήσεων

20.1 Ενισχυμένη με πλαστική ενίσχυση στο μπροστινό μέρος της μπλούζας και στα μανίκια που επιτρέπει τη συγκράτηση υγρών και αίματος.

L Ετήσια ποσότητα 2000.

XL Ετήσια ποσότητα 2000.

21 Αυτοκόλλητα διαφανή χειρουργικά τεμνόμενα οθόνια σε όλα τα μεγέθη

21.1 με υποαλλεργική κόλλα,ακτινοδιαπερατά, αντιστατικα

40x35cm ±5εκ Ετήσια ποσότητα 500

45x65cm ±5εκ Ετήσια ποσότητα 208

22 προστατευτικά καλύμματα ποδιών γυναικολογικά, συσκευασμένα ανά ζεύγη από non woven και φίλμ διαφόρων διαστάσεων Ετήσια ποσότητα 200

23 κάλυμμα βραχίονα με βαμβακερή μανσέτα αδιάβροχο 50 cm, 2 στρωμάτων Ετήσια ποσότητα 50

24 θήκη εργαλείων ενός και δυο θαλάμων με αυτοκόλλητη ταινία διαφόρων διαστάσεων από διαφανές ισχυρό πλαστικό Ετήσια ποσότητα 251

25 θήκες για ακτινογραφίες αποστειρωμένες διαφόρων διαστάσεων, 2 στρωμάτων non woven. Ετήσια ποσότητα 350

26 Κάλυμμα καλωδίου 18Χ250 cm, διπλωμένο τηλεσκοπικά, διπλωμένο από την εσωτερική πλευρά του Ετήσια ποσότητα 350

27 Καλύμματα χειρουργικού τραπεζίου MAYO δυο στρωμάτων από ενισχυμένο non-woven + πράσινο φιλμ αδιάβροχο αντιστατικό διαστάσεων περίπου 80Χ150cm Ετήσια ποσότητα 2000

28 Σακκούλα συλλογής υγρών τρίγωνη με αυτοκόλλητη ταινία για ορθοπεδικές γυναικολογικές επεμβάσεις. Ετήσια ποσότητα 200

29 Χειρουργικά πεδία τετράγωνα μιας χρήσεως αποστειρωμένα με αυτοκόλλητο, διπλωμένα με τρόπο ειδικό, ώστε κατά το άνοιγμα τους να διασφαλίζεται η ασηψία, στη συσκευασία να υπάρχουν τυπωμένα βέλη που οδηγούν το χρήστη στο σωστό άνοιγμα με άσηπτη τεχνική, στα χειρουργικά πεδία με κολλητικές επιφάνειες, η κολλητική ουσία να είναι τέτοια ώστε να καθιστά και το αυτοκόλλητο μέρος του χειρουργικού πεδίου, φιλικό προς το δέρμα και αναλλοίωτο και ανθεκτικό προς τα υγρά του τραύματος τουλάχιστον 5 cm, οι κολλητικές επιφάνειες να είναι φάρδους 5cm,να διαθέτουν δακτυλοδείκτη στα πλαϊνά της αυτοκόλλητης ταινίας ώστε να μην κολλάνε στα γάντια του χρήστη κατά την τοποθέτηση, να είναι κατασκευασμένα από υψηλής απορροφητικότητας non-woven και από πλαστικό φιλμ απόλυτης διαπερατότητας στα υγρά, η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων να είναι ισχυρή, χωρίς κολλά με υπέρηχους, να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο, 100 % αντιβακτηριακό φράγμα, εξαιρετικό στην αφή για μικρές επεμβάσεις, να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων

29.1 τριών στρωμάτων από βασική κυτταρίνη, πλαστικό φύλλο και λευκό υπόστρωμα απορροφητικό φιλικό προς το δέρμα

50x75 ±5εκ Ετήσια ποσότητα 500

75x90 ±5εκ Ετήσια ποσότητα 1500

150x240 ±5εκ Ετήσια ποσότητα 500

29.2 αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία αδιάβροχα τριών στρωμάτων

29.2α Διαστάσεις 45x75 Ετήσια ποσότητα 800

29.2β Διαστάσεις 75x90 Ετήσια ποσότητα 2000

29.2γ Διαστάσεις 150 x240 Ετήσια ποσότητα 2000

29.2δ Διαστάσεις 50x50 χωρίς αυτοκόλλητη ταινία Ετήσια ποσότητα 1000

29.2ε Διαστάσεις 50x50 Με αυτοκόλλητη ταινία Ετήσια ποσότητα 2000

29.3 σχιστά με οπή U διαστάσεως 65cm για χρήση σε επεμβάσεις ώμου, ισχίου, γόνατος,θυρεοειδούς, προσώπου και Ω.Ρ.Λ Ετήσια ποσότητα 600

30 Χειρουργικά πεδία καισαρικής τομής με σάκο συλλογής υγρών και επικολούμενη επιφάνεια διαστάσεως 1mΧ1.50 m Ετήσια ποσότητα 150

31 Πακέτα ιματισμού μιας χρήσεως αποστειρωμένα τριών στρωμάτων από βασική κυτταρίνη, πλαστικό φύλλο και λευκό υπόστρωμα απορροφητικό φιλικό προς το δέρμα, διπλωμένα με τρόπο ειδικό, ώστε κατά το άνοιγμα τους να διασφαλίζεται η ασηψία, Οι κολλητικές επιφάνειες να είναι φάρδους 5 cm, να διαθέτουν δακτυλοδείκτη στα πλαϊνά της αυτοκόλλητης ταινίας ώστε να μην κολλάνε στα γάντια του χρήστη κατά τη τοποθέτηση, στη συσκευασία να υπάρχουν τυπωμένα βέλη που οδηγούν το χρήστη στο σωστό άνοιγμα με άσηπτη τεχνική, να είναι κατασκευασμένα από υψηλής απορροφητικότητας non-woven και από πλαστικό φιλμ απόλυτης αδιαπερατότητας στα υγρά, η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων να είναι ισχυρή, χωρίς κολλά με υπέρηχους, να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο, 100 % αντιβακτηριακο φράγμα, εξαιρετικό στην αφή

31.1 γενικής χειρουργικής αποτελούμενο από: 1 κάλυμμα τραπεζίου Mayo 150 x200cm, 80Χ145 cm 4 χειροπετσέτες, 1 κάλυμμα τραπεζιού εργαλείων 80x 150cm, 150X180 cm, 1 αυτοκόλλητη ταινία 10x50cm, 1 κάλυμμα τραπεζιού 75x90cm Ετήσια ποσότητα 100

31.2 για επεμβάσεις ορθοπεδικές, γόνατος αποτελούμενο από: 1 κάλυμμα τραπεζιού mayo 150 x200cm, 80X145 cm -4 χειροπετσετες -1 χειρουργικo πεδίο καλύμματος τραπεζιών εργαλείων 80x150cm -2 αυτοκόλλητες ταινίες 10x50cm -1 χειρουργικό πεδίο ασθενούς 120 x 50 Ετήσια ποσότητα 100

31.3 για επεμβάσεις ορθοπεδικές, ισχίου αποτελούμενο από: -1 καλυμμα τραπεζιού mayo 150 x200cm, 80X145cm -4 χειροπετσέτες -1 χειρουργικό πεδίο καλύμματος τραπεζιών εργαλείων 180x 150cm -1 αυτοκόλλητη ταινία 10x50cm -1 χειρουργικό πεδίο ασθενούς 75 x 90 cm Ετήσια ποσότητα 50

31.4 χειρουργικά οφθαλμολογικά πεδία αυτοκόλλητα ημιδιαφανή με σακούλα περισυλλογής υγρών διαφόρων διαστάσεων χωρίς οπή με τεμνόμενο φιλμ.

31.4α 75χ100 Ετήσια ποσότητα 300

31.4β 50χ75 Ετήσια ποσότητα 200

31.5 Κλίπς ιματίων (ρουχολοβίδες) Ετήσια ποσότητα 50

32 Οπτικές Ρεζεκτοσκόπιου. Να είναι καινούργιες και αμεταχείριστες, να είναι συμβατές με ρεζεκτοσκόπιο storz. Να κλιβανίζονται σε κλίβανο και να είναι πλήρως στεγανές ώστε να εμβαπτίζονται πλήρως σε αποστειρωτικά υγρά για πολλές ώρες χωρίς κινδυνο να εισέλθουν τα υγρά μέσα στα όργανα. να μπορούν να συνδεθούν με κάμερα και να μπόρουν να δεχθούν καλώδιο οπτικής με συνδετικό (storz)

32.1 0ο Ετήσια ποσότητα 1

32.2 30ο Ετήσια ποσότητα 1

32.3 70ο Ετήσια ποσότητα 1

33 Ουρηθροτόμος τύπου OTIS. Να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος,Να προσφέρεται με 3 tips (κωνικό, σφαιρικό και κεκαμμένο). Ετήσια ποσότητα 1

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 265 662,01 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Ως η διακυρηξη.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Ως η διακυρηξη.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Ως η διακυρηξη.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Ως η διακυρηξη.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Ως η διακυρηξη.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Ως η διακυρηξη.

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 7.1.2013 - 14:30

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι

Τιμή: 30.00 EUR

Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Ως η διακυρηξη.

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

7.1.2013 - 14:30

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

Ελληνικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Ημερομηνία: 8.1.2013 - 10:00

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι

Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Προμηθευτες ή νομιμοι εκπροσωποι αυτων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: Φαξ: Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τσακάλωφ 1, 412 21 Λάρισα, ΕΛΛΆΔΑ, gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr +30 2410560379 +30 2410259679

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: Φαξ: Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τσακάλωφ 1, 412 21 Λάρισα, ΕΛΛΆΔΑ, gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr +30 2410560379 +30 2410259679

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

6.11.2012

Medical consumables

|

Geniko Nosokomeio Larisas

Upphandlare
gr.promitheion
Tsakalof 1
41221 Larisa
GREECE
Importera Excel
Versionsändringar
 
Mercell Svenska AB • Kungsgatan 34 • 411 19 Göteborg • • +46 03 13 60 60 00