Information

På grund av inaktivitet kommer du automatiskt att loggas ut inom nedan angiven tid. Klicka på ”Förläng session” för att förlänga din session med ytterligare 30 minuter.

Du loggas automatiskt ut om:

Om du vill undvika att bli automatiskt utloggad kan du bocka i rutan ”Kom ihåg mig” nästa gång du loggar in. Funktionen finns på startsidan vid fältet där du fyller i ditt användarnamn och lösenord

Vill du få dagliga mail om upphandlingar och inköp från både offentlig och privata sektor?
Gratis test
Upphandling
Upphandlare

Översättningstjänster

|

REGERINGSKANSLIET, STOCKHOLM

Summering
Dokument
Version
Procedur
Förenklad upphandling
Contract
Other
EU dokumentnr.
A-1073779
Dokument
Avslutade upphandlingar
Anbudsfrist
2013-07-11 23:59
Publiceringsdatum
2014-02-04 04:05
Versioner
Ny annons - Meddelande om tilldelning av kontrakt
Meddelande om tilldelning av kontrakt - den klassiska sektorn
(Visma och Ted)
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Regeringskansliet
Att: Therése Westerlund
SE-103 33 Stockholm
Sverige
E-post: therese.westerlund@regeringskansliet.se
I.2 Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3 Huvudsakliga verksamheter
Allmänna offentliga tjänster
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Översättningstjänster
II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Tjänster
II.1.2.7 Tjänstekategori
27B. Övriga tjänster
Vid tjänstekontrakt för kategorierna 17 till 27 (B), godkänner ni att
detta meddelande offentliggörs?
Ja
II.1.2.8 Huvudplats för utförandet
Plats:
Stockholm
NUTS-kod: SE110, Stockholms län
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna
Översättningstjänster
II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 79530000 Översättartjänster
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1 Typ av förfarande
Tilldelande av kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande
om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning
Motivering av tilldelande av kontrakt utan föregående offentliggörande av
ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning
finns i bilaga D.
IV.2 Tilldelningskriterier
IV.2.2 En elektronisk auktion har använts
Nej
IV.3 Administrativ information
IV.3.1 Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
UF2013/32325/UD PIK
Motivering av tilldelande av kontrakt utan föregående offentliggörande av
ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning
Avsnitt V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 1
Delkontrakt nr: 1
Benämning: Översättning från svenska till engelska inom juridik, samt
språkgranskning av texter på engelska inom samma område
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
AAR Translator AB
Sverige
Kontrakt nr: 2
Delkontrakt nr: 1
Benämning: Översättning från svenska till engelska inom juridik, samt
språkgranskning av texter på engelska inom samma område
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
SpråkverkstaN Clare James AB
Sverige
Kontrakt nr: 3
Delkontrakt nr: 1
Benämning: Översättning från svenska till engelska inom juridik, samt
språkgranskning av texter på engelska inom samma område
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Protrans
Sverige
Kontrakt nr: 4
Delkontrakt nr: 2
Benämning: Översättning från svenska till engelska inom ekonomi, samt
språkgranskning av texter på engelska inom samma område
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Översättning från svenska till engelska inom ekonomi, samt språkgranskning
av texter på engelska inom samma område
Sverige
Kontrakt nr: 5
Delkontrakt nr: 2
Benämning: Översättning från svenska till engelska inom ekonomi, samt
språkgranskning av texter på engelska inom samma område
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Fluid Translation AB
Sverige
Kontrakt nr: 6
Delkontrakt nr: 2
Benämning: Översättning från svenska till engelska inom ekonomi, samt
språkgranskning av texter på engelska inom samma område
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
OrangBox AB
Sverige
Kontrakt nr: 7
Delkontrakt nr: 3
Benämning: Översättning från svenska till engelska, allmänna texter, samt
språkgranskning av texter på engelska
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
OrangeBox
Sverige
Kontrakt nr: 8
Delkontrakt nr: 3
Benämning: Översättning från svenska till engelska, allmänna texter, samt
språkgranskning av texter på engelska
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Translator Scandinavia
Sverige
Kontrakt nr: 9
Delkontrakt nr: 3
Benämning: Översättning från svenska till engelska, allmänna texter, samt
språkgranskning av texter på engelska
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Fluid Translation AB
Sverige
Kontrakt nr: 10
Delkontrakt nr: 3
Benämning: Översättning från svenska till engelska, allmänna texter, samt
språkgranskning av texter på engelska
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Xplanation Language Services
Sverige
Kontrakt nr: 11
Delkontrakt nr: 3
Benämning: Översättning från svenska till engelska, allmänna texter, samt
språkgranskning av texter på engelska
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Lingon
Sverige
Kontrakt nr: 12
Delkontrakt nr: 4
Benämning: Översättning från engelska till svenska, samt språkgranskning
av texter på svenska
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Anna Söderlund
Sverige
Kontrakt nr: 13
Delkontrakt nr: 4
Benämning: Översättning från engelska till svenska, samt språkgranskning
av texter på svenska
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Översättningsfirma Mats Söderlund
Sverige
Kontrakt nr: 14
Delkontrakt nr: 4
Benämning: Översättning från engelska till svenska, samt språkgranskning
av texter på svenska
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Lena Ekeram
Sverige
Kontrakt nr: 15
Delkontrakt nr: 4
Benämning: Översättning från engelska till svenska, samt språkgranskning
av texter på svenska
V.3 Namn och adress till den ekonomiska aktör som tilldelats kontraktet
Smens översättning & språkgranskning
Sverige
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.2 Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud:
2013-10-30
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dirpbmsx
VI.4 Datum för införande av denna annons
2014-02-03 
Källa: Visma Commerce


Visa alla
Beskrivning
Meddelande om upphandling under tröskelvärdet
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Regeringskansliet
Att: Therése Westerlund
SE-103 33 Stockholm
Sverige
E-post: therese.westerlund@regeringskansliet.se
I.1.2 Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=35420
I.1.3 Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas
från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=35420&Goto=Docs
I.1.4 Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=35420‏‏‬‏‎‪‎‬‎‎‎‪‎‎‎‪‬‬‎‬&Goto=Tender
Avdelning II: Upphandlingen
Ramavtal?
Ja
II.1 Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Översättningstjänster
II.2 Beskrivning
Översättningstjänster
II.3 Plats
Plats:
Stockholm
NUTS-kod: SE110, Stockholms län
II.4 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 79530000 Översättartjänster
II.5 Typ av förfarande
Förenklat förfarande
II.6 Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
UF2013/32325/UD PIK
II.7 Sista datum
2013-07-11 
II.8 Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud:
2013-10-30
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dibpfqjl
II.14 Datum för införande av denna annons
2013-06-17 
Källa: Visma Commerce
 
Tilldelning

Se bifogade dokument

När du har klickat på “Visa intresse” i verktygsfältet längst upp på sidan så har du möjlighet att ladda ner alla dokument genom att klicka ”Ladda ner zip-fil”.
Dokument
Dokument

Översättningstjänster

|

REGERINGSKANSLIET, STOCKHOLM

Upphandlare
Importera Excel
Versionsändringar
 
Mercell Svenska AB • Kungsgatan 34 • 411 19 Göteborg • • +46 31 36 06 00 0