Information

På grund av inaktivitet kommer du automatiskt att loggas ut inom nedan angiven tid. Klicka på ”Förläng session” för att förlänga din session med ytterligare 30 minuter.

Du loggas automatiskt ut om:

Om du vill undvika att bli automatiskt utloggad kan du bocka i rutan ”Kom ihåg mig” nästa gång du loggar in. Funktionen finns på startsidan vid fältet där du fyller i ditt användarnamn och lösenord

Vill du få dagliga mail om upphandlingar och inköp från både offentlig och privata sektor?
Gratis test
Upphandling
Upphandlare

Drift av bostäder med särskild service

|

LUNDS KOMMUN, LUND

Summering
Vänligen se förfrågningsunderlaget/beskrivningen för information om var anbudet skall lämnas. Du kan även hitta kontaktuppgifter under fliken "Upphandlare".
Du kan lägga in en påminnelse om upphandlingen i din kalender

Notera att anbudet för denna upphandling inte kan lämnas in via Mercell
Procedur
Förenklad upphandling
Contract
Other
EU dokumentnr.
N-3569320
Dokument
Meddelande om upphandling
Anbudsfrist
2014-01-30 23:59
Publiceringsdatum
2013-12-19 11:10
Beskrivning
Meddelande om upphandling under tröskelvärdet
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Lunds kommun
Att: Birgitta Petrusson
Box 41
SE-221 00 Lund
Sverige
E-post: birgitta.petrusson@lund.se
I.1.2 Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=47473
I.1.3 Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas
från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=47473&Goto=Docs
I.1.4 Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=47473&Goto=Tender
Avdelning II: Upphandlingen
Ramavtal?
Nej
II.1 Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Drift av bostäder med särskild service
II.2 Beskrivning
Driftsentreprenadupphandling för boende med särskild service.
II.3 Plats
Plats:
Lund
NUTS-kod: SE224, Skåne län
II.4 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 85320000 Socialvård
Tilläggsobjekt: 85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
Tilläggsobjekt: 85310000 Socialt arbete
Tilläggsobjekt: 85311000 Social omsorg med inkvartering
II.5 Typ av förfarande
Förenklat förfarande
II.6 Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
KS 2013/1034
II.7 Sista datum
2014-01-30 
II.8 Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud:
2014-04-07
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dizwfxff‏‏‬‪‪‪‬‬‪‬‎‎‬‪‬‬‎‎‎‎
II.14 Datum för införande av denna annons
2013-12-18 
Källa: Visma Commerce
 

Drift av bostäder med särskild service

|

LUNDS KOMMUN, LUND

Upphandlare
Importera Excel
Versionsändringar
 
Mercell Svenska AB • Kungsgatan 34 • 411 19 Göteborg • • +46 31 36 06 00 0